90.výročie

    13.9.2014 - Azda najvýznamnejšou udalosťou tohto roku u nás v obci bola práve oslava 90. výročia založenia zboru. Oslava tohto výročia bola súčasťou hodového programu. Deň začal slávnostnou svätou omšou, ktorú krásne oživila dychová hudba Brodnianka. Po skončení sa sprievod za účasti prítomných hasičov aj so zástavami a dychovou hudbou presunul na ihrisko, kde nasledovalo slávnostné zahájenie súťaže, odovzdávanie ďakovných a upomienkových predmetov členom zboru, okresným predstaviteľom, či okolitým DHZ.

    Po zahájení podujatia nasledovala tradičná súťaž v požiarnom športe, tentokrát však kvôli nepriaznivému počasiu sa súťaž presunula na ihrisko a nie ako zvykom býva do kopca. Na štart sa postavili i dve domáce družstvá v kategórii muži a žiaci, ktorým sa príliš nedarilo a skončili v závere štartovej listiny.

    Po skončení sme ešte ako členovia hasičského zboru posedeli chvíľu v zbrojnici a porozprávali sa o dianí v našom zbore za uplynulé obdobie, diskutovali sme i o výzvach pre náš zbor do budúcna. Počasie v týchto dňoch nevetrilo nič dobrého, ale práve na týchto pár hodín prestalo pršať a na záver podujatia sa spustil mohutný lejak, ktorý pretrvával dlhé hodiny. Celá slávnosť bola pekne zorganizovaná, prišlo mnoho popredných funkcionárov z okresu, či starostovia obcí, ktorí si mohli pochutiť na salámovo-šalátovej torte či chutnom guláši. Vďaka patrí všetkým sponzorom, ale aj členom, sympatizantom, ktorí pomohli peknému priebehu tejto slávnosti

foto na: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy/90-vyrocie-dhz-sneznica

 

členovia výboru:

Prdeseda            Štefan Tomáš

Veliteľ                Ján Belanec

Preventivár          Štefan Bollo

Tajomník            Zdenko Bollo

Strojník              Martin Bollo

                         Michal Jezbera

ref. mládeže       Štefan Cesnek

pokladník           Mgr. Janka Zajacová

brig. referent       Ján Labuda

fin. kontrola        Cesnek Ján, Cesneková Daniela, Drabik Milan st.


Viac
Vi