Všeobecné

Stanovy DHZ Snežnica platné od 1.1.2012

STANOVY.pdf (59 kB)

 

Zápisnice 2017

Zápisnica z výročnej členskej schôdze za rok 2016 Zápisnica

Zápisnica z prvej schôdze výboru 2017 Zapisnica vybor 1_2017