80.výročie

 

V týchto rokov vyvíja požiarne družstvo dorasteniek , ktoré viackrát zvíťazilo na požiarnych súťažiach a v roku 2001 postúpilo na krajské kolo v požiarnom športe, ktoré sa konalo v Turzovke.

26. septembra 2004 sa uskutočnila súťaž v požiarnom športe v Snežnici, ktorá sa konala pri príležitosti 80. Výročia založenia DHZ v obci. Slávnosť založenia DHZ sa konala na futbalovom ihrisku. Predseda DHZ Štefan tomáš prítomným hosťom a členom DHZ povedal: „ Dnes, keď si pripomíname toto okrúhle výročie, netreba zabúdať na tých, ktorí organizáciu zakladali, v práci zakladateľov pokračovali a viedli organizáciu až do dnešnej doby.“

Spomeňme preto na Jozefa Jaššu, Rudolfa Horváta, Valenta Kromku, Jána jaššu, Ladislava Kubu, Jána Ježa, Stanislava Bolla, Jozefa Bajánka, Jozefa Mikolku, Štefana a Stanislava Belanca, Štefana Tomáša, Jána Belanca, Zdenka Bolla. Že táto organizácia má podmienky na svoju činnosť má veľký podiel starosta obce Ján pokrivka i jeho predchodcovia.

Hosťom i zúčastneným družstvám boli odovzdané ďakovné listy prezidenta DPO SR Judr. Jozefa Minárika a malé darčeky. Ďakovné listy prevzali: starosta obce Ján Pokrivka, predseda DHZ Štefan tomáš, DHZ Snežnica.

V samotnej súťaži, ktorá sa konala v náročnom teréne do kopca sa zúčastnilo 9 družstiev. Pretek si vyžadoval dobrú fyzickú zdatnosť a zručnosť pri ovládaní hasičskej techniky. Najlepšie si viedli hasiči z Rudinky, za nimi nasledovali hasiči z KNM a tretia skončilo domáce družstvo zo Snežnice. K  31.12.2004 má DHZ 44 členov.

Zdroj: História hasičstva okresu Kysucké Nové Mesto, Ľudovít Hoch- Albert Piňo