rok 2018

23.-24.12.2018 Hasiči už tradične priniesli do obce betlehemské svetlo

Už viac rokov v rade býva pre členov DHZ Snežnica cťou, že môžu priniesť v predvečer Štedrého dňa do obce ten pravý symbol Vianoc - betlehemské svetlo. Rovnako tomu bolo i v tomto roku. Pre betlehemské svetlo sme sa vybrali spolu so starostom obce do Žiliny na našom hasičskom vozidle. Očakávali sme, ako po minulé roky, že svetlo preberieme od skautov po večernej sv. omši z farského kostola. Avšak na naše počudovanie, svetlo bude k dispozícii až na ďalší deň.

Po pár telefonátoch sme nakoniec svetlo získali od skautov zo susednej obce Brodno a s dobrým pocitom sme tento symbol priniesli do nášho kostola. Na druhý deň sme ho rozniesli do príbytkov a kaplniek v katastri našej obce a tým sa pre nás, dobrovoľných hasičov mohli začať Vianoce...

16.12.2018 Okresná IMZ v Lodne

V nedeľu 16. decembra 2018 sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Lodne inštruktážno-metodické zamestnanie funkcionárov dobrovoľných hasičských zborov okresu Kysucké Nové Mesto, zaradených do okrskov č. 1 – 4, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia nášho DHZ.

Na úvod zasadnutia okrsková inštruktorka Anna Ševčíková privítala hostí: primátora KNM Mariána Mihaldu; starostky obcí Lodno Alžbetu Suriakovú a Povina Alenu Dudekovú; starostov obcí Horný Vadičov Miroslava Káčeríka, Kysucký Lieskovec Milana Králika, Lopušné Pažite Petra Harceka, Ochodnica Radoslava Ďurošku, Rudinka Viliama Micheľa a Snežnica Milana Hlavatého. Po privítaní hostí dala slovo domácej starostke Alžbete Suriakovej, ktorá pozdravila všetkých funkcionárov a hostí a popriala plodné rokovanie. Nasledovalo veľmi pekné vystúpenie detí z Detského folklórneho súboru Lodňanček, ktoré svojím tancom a pesničkami navodili tú správnu vianočnú atmosféru. Nezabudli ani na známu pieseň Tichá noc, svätá noc. Počas krátkej prestávky si mohli všetci účastníci pozrieť zaujímavú výstavu fotografií o živote obce a DHZ, ktorú nafotil Martin Roman.

Program zamestnania bol doslova nabitý informáciami, ktoré predniesol veliteľ ÚzO DPO SR Kysucké Nové Mesto Peter Harcek, člen Snemu DPO SR a starosta obce Lopušné Pažite. Boli to informácie zo zasadnutia Snemu DPO SR, informácie z rokovaní výboru krajskej organizácie DPO SR, informácie o zaradení dobrovoľných hasičských zborov obcí do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenska pre rok 2019. Ďalej sa hovorilo o príprave hasičskej techniky a vodných zdrojov na zimné obdobie a príprave zimných halových hier mládeže.

Tajomník ÚzO DPO SR Albert Piňo informoval o schválených povyšovaniach, zabezpečení výročných členských schôdzí dobrovoľných hasičských zborov za rok 2018 a rozdelení delegátov výboru ÚzO DPO SR na VČS DHZ. V roku 2019 si ÚzO DPO SR Kysucké Nové Mesto pripomína 95. výročie založenia svojej predchodkyne – Okresnej hasičskej jednoty č. 18, ktorá bola založená 19. januára 1924. V tom istom roku boli založené aj dobrovoľné hasičské zbory Budatínska Lehota, Snežnica a Horný Vadičov. V roku 1944 bol založený DHZ Rudinka, ktorý si v roku 2019 pripomenie 75. výročie založenia. Predseda ÚzO DPO SR Ján Martiška pripomenul, aby sa venovala patričná pozornosť a spolu so všetkými DHZ v okrese dôstojne oslávili tieto výročia.

Inštruktorka Anna Ševčíková v mene svojom a v mene ÚzO DPO SR poďakovala starostke obce Betke Suriakovej, funkcionárom DHZ Lodno a poslancom obecného zastupiteľstva, za zabezpečenie veľmi príjemného vianočného prostredia. Patrí im všetkým veľké Ďakujeme. Na záver bolo už len dovidenia na podobných podujatiach s prianím zdravíčka a síl pri plnení náročných úloh v dobrovoľných hasičských zboroch a v ÚzO DPO SR.

autor článku: Ľudovít Hoch

27.11.2018 Zasahovali sme pri požiari

Vo večerných hodinách nám bol našimi spoluobčanmi nahlásený požiar rúbane medzi Oškerdou a Snežnicou v katastri obce Brodno. Mali sme vedomosť, že v tejto lokalite prebieha ťažba a následné upaľovanie haluzovín.  Podľa zvolávacieho systému, ktorý má náš zbor prijatý v takýchto situáciách sa informácia o potrebe zásahu dostala rýchlo medzi zasahujúcich členov a do pár minút sme sa zišli v zbrojnici v počte 6 členov (1 veliteľ +5).

Informáciu o výjazde sme sprostredkovali na operačné stredisko. Po príchode na miesto požiaroviska bola požiarom zasiahnutá oblasť cca 50m2. Horela časť rúbane, ale aj skládka dreva, ktorá sa na mieste nachádzala. Vodu sme mali zaistenú priamo z miestneho potoka, preto zásah nebol príliš komplikovaný a do krátkej chvíle sme mali oheň pod kontrolou. Dostatočne sme požiarovisko preliali vodou, ktorá však z vozidla vytiekla aj na miestnu komunikáciu. Nakoľko bol mráz, voda namŕzala a tak sme na miesto udalosti dodatočne povolali aj cestárov, ktorý toto kritické miesto posypali posypovým materiálom.

Včasným zásahom sme tak uchránili okolie požiaru, ktorý vznikol v dôsledku nedostatočného zabezpečenie po vypaľovaní. Zaujímavé však je, že požiar vznikol až 2 dni po poslednom upaľovaní. Nepochybne k tomu prispelo aj veterné počasie. Na miesto dorazil aj vlastník, ktorý sa však bude zodpovedať na HaZZ v Žiline.

21.10.2018 Prezentácia techniky v diagnostickom centre

V túto nedeľu sme prezentovali hasičskú techniku v Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke na pozvanie našej členky Mgr. Janky Zajacovej, ktorá svoju prácu obetovala práve pomoci mládeži, ktorá sa ocitla v ťažkých životných situáciách.

Aj svojou prítomnosťou sme chceli v mládežníkoch vzbudiť záujem o niečo zmysluplné, a síce nejakú dobrovoľnícku činnosť. V tomto zmysle sme viedli aj prezentáciu.

Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť i na takejto akcii, dúfame, že naše povzbudivé slová padnú na úrodnú pôdu. Veľká vďaka patri najmä chalanom, ktorí si našli čas na túto peknú myšlienku - Martin Bollo, Ján Belanec, Martin Prášek, Peter Bollo a Štefan Cesnek.

20.10.2018 „Vráťme potoku život“ aj za účasti hasičov

V sobotu 20.októbra bolo na dolnom konci pri čističke od ranných hodín rušno. Slovenský rybársky zväz v spolupráci s obcou Snežnica zorganizoval u nás brigádu pod názvom: „Vráťme potoku život - postavme svoju hrádzku.“

Tejto peknej udalosti, na ktorej čele stál hlavný organizátor Dušan Jaššo sa zúčastnilo asi 30 dobrovoľníkov z domácich i okolitých rybárskych zväzov, ale nechýbali ani radoví obyvatelia obce Snežnica a zastúpenie mali aj dobrovoľní hasiči. Ruku k dielu priložil aj starosta obce MVDr. Milan Hlavatý.

Všetko sa však napokon zdarne podarilo a poobede všetkých prítomných čakal guláš, ktorý pre prítomných navarili Ján Ondrášek a Ján Labuda. Výraznou mierou a pomocou prispel aj domáci vášnivý rybár Štefan Labuda. V mene organizátorov ďakujeme všetkým za pomoc, veríme, že podobnú brigádu ešte u nás v obci zopakujeme.

18.10.2018 Kontrola protipovodňového vozíka

V tento deň sme sa na Okresnom riaditeľstve Hasičského a Záchranného zboru v Čadci zúčastnili fyzickej inventarizácie s naším protipovodňovým vozíkom. Tento vozík dostala obec dňa 29.2.2016 do výpožičky na obdobie 5 rokov. Počas tohto obdobia sa musíme pravidelne zúčastňovať takýchto prehliadok, ktoré majú za úlohu zistiť, či sa zodpovedne narába s daným majetkom.

Podobne sme na tom boli aj s vozidlom IVECOM, ale to už prešlo pod správu obce, kedže sme dodržali všetky podmienky zmluvy.

01.10.2018 Veliteľ oslavuje jubileum

V prvý októbrový deň pred 40. rokmi sa narodil člen nášho zboru Ján Belanec. Hasičstvo mal od mala v krvi a priviedol ho k nemu najmä jeho otec, ktorý bol horlivým hasičom počas celého života. Janči, ako ho väčšinou voláme, vstúpil do zboru v r. 1999 a spolu s vtedajším predsedom zboru dokázali obnoviť činnosť domáceho hasičstva, ktoré bolo na úpadku. Za jeho dlhoročné pôsobenie, či už v domácich a okresných štruktúrach mu právom prináleží aktuálna hodnosť vrchného technika. Zodpovedne v DHZ a DHZO zastáva funkciu veliteľa.

K tvojmu sviatku ti prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a horlivosti ku všetkému, čo ťa robí šťastným...

08.09.2018 ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB MARATÓN

Už po piatykrát v rade sa domácim nadšencom horskej cyklistiky, ktorí pôsobia pod hlavičkou CYKLOTEAMU Lavína podarilo zorganizovať ďalší ročník vydareného preteku - ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB MARATÓN.

Tento rok sa toto podujatie uskutočnilo 8.septembra 2018 za účasti rekordného počtu pretekárov - 481, kde oproti minulému roku je to nárast o takmer 100 účastníkov. Podľa vyjadrení pretekárov pekné prostredie, zaujímavé trasy a organizačné kvality posúvajú toto podujatie medzi najkrajšie cyklistické preteky na Slovensku, aj preto sa teší čoraz väčšej obľube.

Súťažilo sa vo viacerých kategóriách na 2 trasách - krátkej 21 km a dlhej 50 km. Samozrejme sa myslelo aj na deti, pre ktoré bol pripravený detský pretek. Počasie podujatiu tento rok prialo a i výsledné časy v cieli o tom svedčali, že trať bola naozaj perfektne pripravená.

Ako hasiči sme pomáhali najmä na trati, kde sme zabezpečovali pozíciu regulovčíkov. Už neodmysliteľne patríme k tomuto preteku a každý rok radi pomôžeme. Súťaž naberá postupne na popularite a získava medzinárodný charakter.

29.8.2018 Rozlúčka detí s prázdninami

Leto sa pomaly končí a školské priestory sa opäť pripravujú na návrat žiakov. Farnosť Snežnica na čele s pánom farárom Mgr. Martinom Adamčíkom však v tento deň, kedy máme všetci voľno (sviatok SNP) pripravila na ihrisku milé podujatie - Rozlúčku s prázdninami. Táto akcia bola určená pre všetkých občanov obce a najmä pre našich najmenších.

Deti si zasúťažili v rôznych hrách. Aj my sme prispeli svojou aktivitou v tento deň a prezentovali sme našu hasičskú techniku pred prítomnými. Najmä deti boli ohúrené z hasičského vozidla. Je dôležité, aby sme plnili okrem zásahovej funkcie aj takúto - náučno-vzdelávaciu, veď jedine takouto cestou privedieme deti k takému peknému koníčku akým je dobrovoľné hasičstvo.

27.8.2018 Čistenie kanalizácie v časti Horejarčie

Kanalizácia v niektorých oblastiach obce nie je vybudovaná úplne optimálne, čomu sa však dá aj porozumieť vzhľadom na naše sklonové pomery. Takéto oblasti obce občas potrápi zle odtekajúca kanalizácia, ktorá sa upcháva, alebo má pomalý prietok.

V takýchto prípadoch sa to často rieši práve pomocou dobrovoľných hasičov. Potrebné vybavenie na to máme, lebo pri rozširovaní vybavenia našej zbrojnice sa sústreďujeme práve aj na takúto oblasť, aby sme mohli byť našim spoluobčanom nápomocní aj v takýchto prípadoch.

Tentokrát bol problémovým úsek v smere od centra do lokality Horejarčie pri rodine Kukučíkovcov. Problém sa nám podarilo vyriešiť, uvidíme, na ako dlho. Nevieme presne posúdiť dôvody problémov, preto čas ukáže. Chalanom, ktorí sa zúčastnili brigády patrí vďaka.

Aj takýmto spôsobom vieme pomôcť našim spoluobčanom a ušetriť im, ako aj obci nemalé finančné prostriedky.

23.08.2018 Pohreb nášho najstaršieho člena

V tento deň sme sa rozlúčili s naším najstarším členom p. Jozefom Labudom, ktorý nás opustil vo veku 92.rokov. Narodil sa teda v r.1926 a z jeho spomienok sa veľa uchovalo i v hasičskej kronike. Podrobne napr. opisoval požiar v Zástraní v r.1932, ktorý ako malý chlapec pomáhal hasiť.

Do hasičského zboru vstúpil v r.1958 a patril medzi popredné osobnosti nášho domáceho hasičstva. Zastával viacero pozícií vrátane predsedu zboru. Za jeho zásluhy mu bola priznaná hodnosť mladšieho technika. Na poslednej rozlúčke sa okrem domácich hasičov zúčastnili i okresní funkcionári a hasiči z Oškerdy a Rudinskej.

19.8.2018 Vysvätenie Krížovej cesty za účasti hasičov

Dňa 19.08.2018 navštívil našu obec Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, pri príležitosti slávnostného požehnania novej krížovej cesty, ktorá sa tiahne  ku kaplnke na Medzivretní. Na podujatí s hlbokou myšlienkou sa zúčastnilo množstvo veriacich a svojou prítomnosťou potvrdili výnimočnosť tejto chvíle. Veľká vďaka patrí každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil na zorganizovaní tohto dňa.

Krížová ceste ja vybudovaná z novodobejších trvácnych materiálov. Drevá (samorasty), na ktorých sú umučenia pripevnené venoval  miestny urbariát. Celý projekt výstavby prebiehal svižným tempom za výbornej spolupráce obce a farnosti. Vyobrazené zastavenia financoval starosta obce MVDr. Milan Hlavatý. O chutný guláš sa postarali poľovníci z domáceho združenia, veriaci zas upiekli mnoho koláčov na ktorých si po skončení omše všetci pochutili.

06.-07.082018 Brigáda - úprava cesty na Medzivretnie

V obci sa chystala azda najvýznamnejšia udalosť roku 2018 - vysviacka novovybudovanej Krížovej cesty ku Kaplnke na Medzivretní, ktorá pripadla na nedeľu 19.augusta.

Samozrejme, že tejto udalosti predchádzalo aj viacero brigád, ktoré sa týkali najmä úpravy tejto cesty - vyčistenie okolia od kríkov, úprava poškodených častí cesty, úprava okolia zastavení...

Na tejto brigádnickej činnosti sme nechýbali ani my, ako zástupcovia hasičov, kde sme v spolupráci s Jednotou dôchodcov a za aktívnej pomoci starostu obce Milana Hlavatého vyčistili celé okolie a pripravili toto miesto na túto dôstojnú udalosť.

03.08.2018 Svadba našich členov

Teší nás, že nové priateľstvá, neskôr lásky a manželstvá vznikajú aj v radoch hasičov. Svoje áno si povedali naši členovia Simonka Slučiaková a Tomáš Jezbera v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Snežnici.

Samozrejme ako hasiči sme nechýbali v kostole, ale s radosťou sme prijali aj pozvanie na svadobnú hostinu. Prajeme novomanželom Jezberovcom veľa krásnych dní prežitých v láske bok po boku...

28.07.2018 Okresné kolo v Ochodnici bez našej účasti

Šport veru nie je pre náš zbor príliš prioritný, čo je možno aj na škodu veci. Na okresnom kole v hasičskom športe, ktoré organizovali hasiči z Ochodnice sme nemali zastúpenie.

Na hasičských schôdzach vždy preberáme aj potrebu zúčastniť sa aspoň okresného kola, ale tento rok sa nám nepodarilo súťažné mužstvo vyskladať, bol to pritom aj jeden bod z Uznesenie na rok 2018, ktorý sme chceli splniť.

Súťažilo sa v kategóriách muži, ženy, dorast a dorastenky. Náš zbor zastupoval aspoň veliteľ zboru Ján Belanec, ktorý bol aj hlavným veliteľom súťaže, za čo mu ďakujeme.

Zo zasadnutia výboru DHZ...

V uplynulom období Výbor DHZ zasadal dvakrát, kde sa riešili najmä tieto záležitosti:

- použitie dotácie 3 000€ zo štátneho rozpočtu (3*zásahový komplet pre členov DHZO - Mariána Rusnáka, Milana Drabika ml. a Martina Práška, 2*D prúdnica, iný drobný materiál)

- použitie 2% z daní z r.2016 (svietidlá, UBO pre aktívnych členov...)

- odsúhlasenie nákupu sladkostí pre deti v ZŠ a MŠ (vyhodnotenie výtvarnej požiarnej súťaže)

- organizačné zabezpečenie IMZ (z obecného rozpočtu)

- darček (hasičské vozidlo) v sume do 35€ pre O. Žuchu za ochotu vystupovať na obecných a okresných hasičských udalostiach

- schválenie vystúpenia Zborovskej heligónky na IMZ (vlastné zdroje)

- viac evidovať jubileá členov a uctiť si ich gratuláciou

- na svadbu člena vyčleniť 50€ z rozpočtu organizácie (dar+kytica)

- príspevok pri narodení dieťaťa členovi/členke vo výške 30€ + telegram (platné od 01.07.2018)

- školenia, výcviky, zvolania DHZO (priebežne podľa potreby a možností)

- zvolať členskú schôdzu na august 2018

16.07.2018 Odprevadili sme nášho dlhoročného člena Františka Jaššu

V tento smutný deň sme navždy vyprevadili na večný odpočinok nášho dlhoročného člena p. Františka Jaššu, ktorý nás opustil vo veku 77.rokov. Bol členom zboru od r.1966. Patrí mu obrovská vďaka za prínos, ktorý pre hasičstvo najmä v 80.-90.tych rokoch urobil. Bola mu priznaná hodnosť mladší technik. Posledná rozlúčka sa konala na cintoríne v Snežnici. Priateľ hasič, odpočívaj v pokoji...

07.07.2018 Gratulovali sme aj novomanželom hasičom v susednom Vraní

V túto peknú slnečnú sobotu sa zopár našich uniformovaných členov vybralo do Vrania. Konala sa tam veľkolepá udalosť - svadba v Kaplnke Sv. Cyrila Metoda nášho dlhoročného priateľa - člena DHZ Brodno Petra Barčíka, ktorý sa rozhodol vziať si za ženu Danku. Okrem našich členov tam boli prítomní aj hasiči z Vrania, Brodna a Lietavy. Prajeme mladomanželom veľa pekných chvíľ na spoločnej ceste životom...

04. a 05.07.2018 Zasahovali sme pri lesných požiaroch

Nástup teplého počasia na seba nenechal dlho čakať a boli teplé, skoro letné dni už začiatkom mesiaca máj. Aj vzhľadom na to vydalo OR HaZZ zákaz vypaľovania, ktorý sa v mesiaci jún zrušil v dôsledku dlhšieho daždivého obdobia. Je samozrejmé, že i majitelia hôr potrebujú spáliť haluzoviny a odpad po ťažbe, vyčistiť tým les a tiež zamedziť šíreniu škodcov. Pre nás, hasičov, takéto obdobie znamená venovať zvýšenú ostražitosť takýmto lokalitám, kde prebieha upaľovanie.

Napokon sme v spolupráci s profesionálnymi hasičmi pomáhali hasiť dve požiaroviská, jedno v katastri našej obce v lokalite Ostré a hneď na druhý deň sme boli povolaní na pomoc do susednej Radoľe. Oba požiare vznikli ako dôsledok po nedostatočnom zahasení a nedodržaní protipožiarnych opatrení pri práci s ohňom.

26.06.2018 Plánované preventívne cvičenie v ZŠ s MŠ sa neuskutočnilo, vyhodnotila sa aspoň výtvarná súťaž

V tomto roku sme po 2 rokoch opäť plánovali uskutočniť veľké preventívno-vzdelávacie cvičenie pre žiakov domácej ZŠ a MŠ. Žiaľ, najmä z dôvodu nízkeho personálneho zabezpečenia z našej strany sme od tohto zámeru napokon na poslednú chvíľu upustili, čo nás veľmi mrzí, pretože to bývala obľúbená akcia nielen medzi žiakmi, ale aj pedagógmi. Je to naozaj na škodu veci, keďže práve takýmito aktivitami si vieme pritiahnuť mladšiu generáciu do radov hasičov.

Od apríla prebiehala v škole a škôlke aj výtvarná súťaž s protipožiarnou tematikou, ktorá sa v závere školského roka vyhodnotila a najkrajšie práce boli odmenené aj diplomami a sladkosťami. Ďakujeme všetkým deťom za zapojenie do súťaže a na niektorej našej akcii si môžete pozrieť výstavku týchto prác.

23.06.2018 Hliadka pri Jánskej Vatre

Aj tento rok domáci mládenci pripravili pre celú obec Jánsku vatru - VAJANU pri Trojaku. Po minuloročnej vydarenej akcii sa toho roku na podujatí zúčastnilo okolo 120 prevažne domácich spoluobčanov. Za zvuku heligónky sa pod rúškom tmy rozhorela vatra. Ako členovia dobrovoľného hasičského zboru sme sa tiež zúčastnili a zároveň aj vykonávali protipožiarny dozor, ale všetko prebehlo v poriadku, jedine možno ráno niektorých mohla bolieť hlava ?.! alebo hrdlo od neutíchajúceho spevu.

17.06.2018 Hasiči uvarili najlepší guláš

Aj tento rok obec Snežnica zorganizovala v poradí už VI. ročník oslavy Dňa otcov, súčasťou ktorej býva aj súťaž vo varení guľášu. Tento rok, po ročnej prestávke, opäť medzi súťažiacimi nechýbalo ani družstvo hasičov. Našim hlavným šéfkuchárom bol Štefan Cesnek, ktorému pomáhali Martin Bollo a Tomáš Jezbera. V konkurencii ďalších 7 družstiev (Prúty s.r.o., Švagrovci, SNS, Divadelníci, Žilinčania, Futbalisti, Nižňanci) naše družstvo obsadilo krásne I. miesto pred minuloročným víťazom - Divadelníkmi a novým družstvom Žilinčania.

Na guláš si prišlo pochutiť mnoho členov a sympatizantov hasičstva, takže svoj účel táto akcia splnila - zblížila nielen nás, dobrovoľných hasičov, ale aj obyvateľov obce. Súčasťou tohto podujatia bol aj tradičný zápas medzi horným a dolným koncom obce - HORNÁ - DOLNÁ, kde sa tento rok usmialo šťastie na horný koniec a deklasovali Nižňancov 10:1. Stav série je po 4.ročníku tohto priateľského zápolenia nerozhodný 2:2.

02.06.2018 Pomoc na Dni detí

Už tradične dobrovoľní hasiči v obci paria aj ku oslave MDD. Je možno na škodu veci, že už sa nechodíme prezentovať na túto akciu s hasičkou technikou, ale na druhej strane nechceme zas deti presycovať hasičinou. Pomáhame aspoň obci pri organizačnom zabezpečení a tiež plníme vodu do detskej atrakcie - aquazorbingu. Za odmenu máme vysmiate detské tváre a to nám naozaj úprimne stačí...

01.06.2018 Prezentácia hasičskej techniky

Od roku 2015 začal starosta obce organizovať pre žiakov piateho ročníka Deň otvorených dverí na Obecnom úrade v Snežnici. Tento nápad sa ujal a na Deň detí otvoril dvere na obecnom úrade žiakom domácej základnej školy práve pán starosta. Počas dňa si žiaci vyskúšali úlohu poslancov v zasadačke obecného úradu, posadili sa do kresla starostu a vypočuli si, čo všetko riešia pracovníci v obci.

Deň otvorených dverí sa neodmysliteľne spája aj s prezentáciou nás, hasičov, dobrovoľných hasičov v požiarnej zbrojnici. Deti si vyskúšali naše zásahové obleky a taktiež sa posadili za volant hasičského auta. Veríme, že aj takýmto spôsobom ich dokážeme motivovať a podnietiť záujem o hasičstvo v obci.

20.05.2018 Naša členka oslávila 30.rokov

Naša dlhoročná členka Daniela Cesneková, členka výboru a referentka žien oslávila v mesiaci máj krásne 30.te narodeniny. Do zboru vstúpila v r.2010 spolu so svojím manželom Štefanom a odvtedy patrí k aktívnym členom nášho zboru. V poobedných hodinách ju prekvapili aj gratulanti z radov mladších hasičov a detí, ktorých pomáha pripravovať na súťaže a vychováva pre ďalšiu činnosť v hasičskom zbore.

Za jej prínos pre dobrovoľné hasičstvo jej patrí obrovská vďaka a samozrejme jej želáme veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia i v jej súkromnom živote...

20.05.2018 Hostili sme okresnú IMZ

Opäť po dlhom období hostila naša obec dobrovoľných hasičov okresu KNM v nedeľu 20.mája 2018 v sále KD na inštruktážno-metodickom zamestnaní, kde sa bilancoval najmä predchádzajúci rok činnosti hasičov. Všetkých účastníkov a hostí privítala vedúca inštruktorka okrskov Anna Ševčíková.

V úvode vystúpil domáci starosta MVDr. Milan Hlavatý, ktorý hovoril o veľmi potrebnej práci, ktorú dobrovoľní hasiči v obci vykonávajú, či sú to kultúrne akcie, ale hlavne odborné zásahy pri živelných udalostiach. Ďalej rokovanie pokračovalo informáciami, ktoré odzneli na Sneme DPO SR.

Veľký dôraz schôdza kládla najmä na kvalitu a úroveň domácich súťaží, prácu s mládežou, ale aj potrebu školení dobrovoľných hasičov. V závere ešte kultúrnym programom spestril rokovanie Ondrejko Žucha s heligónkou a tiež Zborovskí heligonkári. Mnohí účastníci odchádzali so slovami, že už dávno sa tak dobre necítili ako na tomto stretnutí hasičov, čo nás, ako hostiteľov veľmi tešilo.

06.05.2018 Okresná floriánska omša spojená s oslavou 140.výročia založenia DHZ v KNM

V tento deň sa okrem okresnej floriánskej omše konala aj veľkolepá oslava výročia založenia najstaršej územnej hasičskej organizácie v okrese - Dobrovoľný hasičský zbor v KNM oslavoval 140.výročie od svojho založenia.

Nástup uniformovaných hasičov aj za účasti našich členov sa konal pri hasičskej zbrojnici, odkiaľ sme sa za slávnostného pochodu v doprovode dychovky Nová Kysučanka pobrali sláviť omšu do Kostola Sv. Jakuba v KNM. Po jej skončení sme boli prítomní na kultúrnom programe a tiež so domáci členovia uctili ďakovnými listami a pozdravnými medailami všetkých členov, ktorí sa zaslúžili, alebo stále zasluhujú o rozvoj miestnej DHZ. Napokon sme si pochutnali na dobrom obede. Musíme uznať, že Kysučanom sa táto akcia naozaj vydarila a môžeme čerpať inšpiráciu na naše budúcoročné oslavy 95.výročia založenia nášho domáceho DHZ Snežnica.

Tento rok sa okresná floriánska omša spojila i s oslavou výročia založenia DHZ KNM. Táto omša je pre okres naozaj sviatkom, kedy si pripomíname patróna hasičov - Sv. Floriána a vždy jeho socha putuje po farnostiach v okrese. Táto pekná udalosť sa začala organizovať v r.2013, kedy bola omša tiež v KNM, potom socha putovala na Rudinskú, potom do Rudiny, v r.2016 bola omša u nás a štafetu sme predali do Horného Vadičova, odkiaľ ju prevzali opäť Kysučania.

01.05.2018 Pomáhali sme pri omši na Lysine

V prvý májový deň sa pri kaplnke na Lysine konala pekná udalosť - omša v prírode, ktorej sa zúčastnilo asi 60 veriacich zo Snežnice a Oškerdy. Omša sa niesla v duchu spomienky na Sv. Jozefa robotníka, ale odrážala i posolstvo mariánskeho mesiaca mája, do ktorého sme práve vstúpili. Členovia DHZ pomohli s prípravou a dôstojným priebehom tejto omše na peknom mieste, o ktoré sa stará p. Ján Cesnek. Vďaka patrí tým, čo pomohli - Martin Bollo, Ján Belanec, Štefan Cesnek a Dušan Ševčík, ale aj všetkým ženám, ktoré priložili ruku k dielu...

29.04.2018 Hasičská púť v Rajeckej Lesnej

Už po štvrtýkrát v rade sme sa zúčastnili na 13.ročníku Hasičskej púte v Rajeckej Lesnej pri príležitosti patróna hasičov Sv. Floriána. I tento rok sme na dopravu využili autobus a ako jediný zúčastnený zbor sme tak na túto krásnu udalosť prišli takýmto dopravným prostriedkom. V úvode omše sme si vypočuli životopis svätca, kvôli ktorému sme na túto púť prišli a dokonca boli na mieste i relikvie Sv. Floriána, ktoré priniesli poľskí hasiči. Pán farár vo svojej kázni vyzdvihol dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávame a povzbudil nás vo vytrvalosti pre tento zámer.

Po skončení omše nasledoval voľný program, ktorý väčšina z nás využila návštevou betlehema, kalvárie a známeho vodného prameňa. Počasie nám naozaj prialo a s dobrým pocitom a požehnaním sme a popoludní vrátili domov.

22.04.2018 Volení funkcionári DHZ na Pléne v KNM

Dvakrát v priebehu roka sa koná okresné Plénum DPO SR KNM, ktoré organizuje okres. Na tejto schôdzi sa zúčastnili aj delegáti za náš DHZ Snežnica - predseda Martin Bollo s manželkou Gabikou. Uskutočnila sa v KNM a prebrala sa správa o činnosti a hospodárení územnej organizácie za rok 2017, ako sa naplánovala i činnosť pre rok 2018, vyhodnotila sa tiež požiarovosť za predošlý rok. Závery a správy z tohto zasadnutia budú tlmočené funkcionárom jednotlivých DHZ na okresnej IMZ, ktoré bude hostiť naša obec 20.mája 2018.

Príprava žiackeho družstva Plameň v plnom prúde

Je veľmi dôležité získavať a vychovávať mladé nastupujúce generácie hasičov. S touto myšlienkou sa stretávame na každej našej schôdzi. Je to však veľmi obtiažne, chvíľkový zápal detí pre hasičstvo často končí v začiatkoch, zmysel zodpovednosti ku kolektívu tiež nemožno od detských súťažiacich príliš vyžadovať. Súťažný kolektív mladých hasičov je až 10 členný, preto i absencia detí narušuje napredovanie v tréningoch.

O deti sa stará náš referent Štefan Cesnek, ktorému pomáha manželka Daniela. O kvalite tohto trénera svedčí i fakt, že posledné postupové okresné kolá priviedol detské kolektívy až na 3 krajské kolá, ktoré sa konali v Kysuckom Lieskovci v r.2012, Likavke v r.2014, Zbyňove v r.2016. Postupový je totiž každý druhý rok, takže i tento rok 2018 je postupovým na krajské kolo. Uvidíme, ako sa bude deťom dariť v tejto sezóne, ale držíme im palce. Na tréningoch pomáhajú aj naši odchovanci Martin Prášek a Júlia Labudová. Okresné kolo je naplánované na 2.6.2018 v KNM.

31.3.2018 Duchovný rozmer Veľkej noci prežívali aj hasiči

Pramene dobrovoľného hasičstva sú úzko späté i s kresťanskými hodnotami. Tie sa nám doteraz podarí strážiť a napĺňať. Opäť sme sa zúčastnili na strážení Božieho hrobu a tiež na veľkonočnej slávnosti Vigílie Vzkriesenia. Teší nás, že i takýmto spôsobom sa verne hlásime k posolstvu dobrovoľného hasičstva: „BOHU NA SLÁVU A BLÍŽNEMU NA POMOC.“ Opäť i v tomto roku sa ku pocte stráže pridali aj 2 členovia poľovníckeho združenia, čo dotvorilo dôstojnú atmosféru týchto sviatkov.

Okrem členov vyobrazených na fotografiách sa stráženia zúčastnili ešte i dvojice Martin prášek a Peter Bollo, Ján Belanec a Dušan Ševčík. Všetkým členom a priaznivcom hasičstva prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.

8.3.2018 Pohreb hasiča v Brodne

So susednou obcou Brodnom sme odjakživa niečím prepojení. Dlhé roky sme tam chodievali cez kopec do kostola.  Aj pri požiari v našej obci v r.1928 prišli brodňanskí hasiči pomáhať. Už i v tom období sme mali s touto obcou dobré vzťahy, veď už v r.1929 sme tam boli pozvaní i na vysviacku hasičskej zástavy.

Aj v súčasnosti máme s hasičmi z tejto susednej obce nadštandardné vzťahy a v mnohom nám i pomohli pri „nakopnutí“  hasičstva v obci v r.2009. O to viac nás zasiahla informácia, že prišli o svojho dlhoročného člena, veliteľa Jozefa Súkeníka, ktorý nás opustil vo veku 49 rokov. Bol to naozaj dobrý človek, ktorého sme mnohí z nás poznali, preto vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej jeho rodine, ako aj bratom hasičom zo susedného DHZ Brodno. Poslednej rozlúčky sa zúčastnili 2 naši členovia. ČESŤ jeho pamiatke.

3.3.2018 Výročná členská schôdza

V sobotu 3.marca 2018 sa v priestoroch Obecného úradu v Snežnici uskutočnila Výročná členská schôdza dobrovoľných hasičov obce Snežnica. Okrem prítomných členov a starostu obce MVDr. Milana Hlavatého sa rokovania zúčastnili aj okresní delegáti Ľudovít Hoch a Dušan Pytel.

Schôdzu otvoril a viedol tajomník zboru Bc. Dušan Ševčík, ktorý privítal zhromaždenie a predniesol body programu. V úvode bola venovaná minúta ticha na počesť zosnulého hasiča Antona Labudu. Predseda zboru Martin Bollo predniesol bohatú činnosť zboru za uplynulý rok 2017. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) má v súčasnosti 49 členov, na ktorého čele pracuje 9 členný výbor. Členovia v priebehu roka zorganizovali a boli nápomocní pri rôznych obecných akciách - fašiangová zabíjačka a zábava, stávanie a váľanie májov, stráž Božieho hrobu, pomoc pri hodových slávnostiach, prezentácia vybavenia v Lietavskej Lúčke a na Dni otvorených dverí na Obecnom úrade v Snežnici. Zorganizovali hasičskú stanovačku a tiež Okresné kolo jesennej hry plameň pre okres KNM. Hasičské vozidlo Iveco Daily, ktoré DHZ obdŕžal ešte v r.2012 ako prvý zbor na Kysuciach prešlo po 5 ročnej dobe výpožičky pod správu obce Snežnica. Taktiež sa zúčastnili hasičskej púte v Rajeckej Lesnej ako aj okresnej oslavy sv. Floriána v Hornom Vadičove. DHZ začal v r.2017 písať i svoju vlastnú kroniku aby sa odkaz dobrovoľného hasičstva zachoval i pre ďalšie generácie. V závere roka členovia roznášali i betlehemské svetlo do príbytkov v obci ako aj do okolitých kaplniek.

V športovej oblasti sa zboru príliš nedarí, v uplynulom roku súťažil len detský kolektív a dorastenci. Na úseku prevencie má zbor prijatý svoj plán, ktorý sa im darí napĺňať a v tejto oblasti zbor vyvíja veľmi dobré aktivity v zmysle protipožiarnej prevencie. Veliteľ zboru Ján Belanec informoval o zásahovej a brigádnickej činnosti zboru a o školeniach, pokladníčka Ing. Gabriela Bollová zasa o hospodárení.

 

Diskusia sa niesla najmä v duchu plánov na rok 2018, kde chce DHZ zorganizovať domácu súťaž, avšak nie priamo v požiarnom športe, ale pôjde o vytrvalostnú súťaž, kde pretekári musia absolvovať určenú trasu s rôznymi disciplínami. Do diskusie prispel aj bývalý starosta obce Ján Pokrivka, ktorý apeloval na členov, aby začali budovať športovo-rekreačný areál, ktorý už nestihol vybudovať počas svojho dlhoročného pôsobenia na pozícii starostu. Taktiež zbor plánuje uskutočniť rozsiahle preventívno-vzdelávacie cvičenie pre žiakov ZŠ s MŠ a samozrejmosť je pokračovanie v započatých tradíciách, ktoré už patria k činnosti. Je dôležité v priebehu r.2018 tiež dopracovať viacero interných smerníc, ktoré budú zaručovať jednoduchosť a prehľadnosť pri práci v tejto organizácii. V závere schôdze postupne vystúpili aj okresní delegáti a starosta obce, ktorí vyjadrili podporné uznanie nad pestrou činnosťou zboru.

VYROCNA_SCHODZA_2017.pdf

uznesenie VCS_2017.pdf

25.2.2018 Druhá schôdza výboru

Výbor sa stretol aj týždeň pred domácou výročnou schôdzou, aby podrobne naplánoval jej priebeh a navrhol plán činnosti a hospodárenia na rok 2018. Podrobnejšie sa dočítate v zápisnici, ktorá bude zverejnená po odsúhlasení overovateľmi.

Zápisnica_2VS_2018.pdf (111272)

Vo februári zneli obcou 2 mohutné výbuchy

Vo februári v nočných hodinách otriasli centrom obce v priebehu jedného týždňa dva silné výbuchy. Išlo o silné explózie neznámeho pyrotechnického charakteru. Výbuchy bolo počuť takmer do celej obce a sprevádzala ich aj mohutná tlaková vlna a svetelný efekt. Aj dobrovoľní hasiči, okrem občanov boli v priebehu chvíle na mieste vďaka zvolávaciemu systému, ktorý máme nastavený. Prípadmi sa zaoberá polícia.

10.2.2018 Fašiangová zabíjačka a pochovanie basy

V tomto roku sa organizoval už VII.ročník fašiangovej zabíjačky, ktorá si našla už svojich priaznivcov i u nás v obci a bez tejto udalosti by sa snáď ani fašiangy nemohli skončiť. Organizátormi tohto roku boli členovia Dobrovoľného hasičského zboru Snežnica, ktorí po dvoch rokoch vystriedali obec ako organizátora.

Celá akcia sa uskutočnila na priestranstve pri zbrojnici vedľa obecného úradu, čo sa ukázalo ako dobrá voľby, pretože doteraz bývalo toto podujatie na námestí. Svinka si tento rok trochu pocestovala až od Púchova. Okrem členov zboru pomohli pri zabíjačke najmä Marián Majtán a Jaroslav Labuda, za čo im patrí veľká vďaka. Prítomní si mohli pochutiť okrem tradičných zabíjačkových špecialít aj na kapustnici, pečenom mäsku, varenom vínku, ale veľkej obľube sa tešilo i hriatô. Veľkým oživením bola aj účasť heligónkovej skupiny, ktorá pekne dotvorila dôstojnosť tohto podujatia a v priestoroch sály kultúrneho domu, ako i vonku pri zabíjačke spríjemnila spoločné chvíle našim spoluobčanom.

 

Samozrejme, nechýbali ani tradičné šišky, ktoré tiež patria nepochybne k tomuto obdobiu. O ich prípravu sa postarali členovia Jednoty dôchodcov a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami. Kultúrny dom sa otriasal spevom a dobrou náladou až do neskorých poobedných hodín, ale to sa už začala pripravovať i večerná fašiangová zábava spojená s pochovaním basy.

Náročná sobota 10.februára sa prehupla do svojich večerných hodín a po 19:00 hod. sa začali v sály KD schádzať občania na fašiangovú zábavu, ktorej vyvrcholením je pochovanie basy. Prítomným mladí pripravili škvarenicu z nazbieraných vajec a slaninky, ktorá všetkým veľmi chutila. Zábava sa postupne stupňovala a tanec striedal spev a naopak. Medzitým sa už pripravoval i smútočno-humorný ceremoniál pochovania basy, ktorý zastrešoval DHZ. Pred polnocou už plačky plakali za zosnulou basou ESTEROU, kde ju odprevadili na 40 dňový odpočinok, čo symbolizuje práve pôstne obdobie do Veľkej noci.

7.1.2018 Prvá schôdza výboru v roku 2018

Zápisnica_1VS_2018.pdf

6.1.2018 Zimné halové hry mladých hasičov

Okresný výbor dobrovoľných hasičov zorganizoval v obci Rudina  v sobotu 6.januára 2018 Zimné halové hry mladých hasičov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - chlapci, dievčatá. Stretlo sa tu 18 štvorčlenných družstiev, ktoré si zmerali svoje vedomosti a zručnosť v týchto disciplínach: Viazanie uzlov, určovanie technických prostriedkov , spájanie hadíc „C“ navzájom a ich rozpájanie, spájanie hadice „C“ s prúdnicou „C“ a ich rozpájanie , zapojenie hadice „B“ na rozdeľovač a jej odpájanie, prenášanie loptičiek na lyžičke , zhadzovanie kolkov hadicou „C“ , hádzanie krúžkov na cieľ , triafanie loptičiek do bránky.

Našu obec reprezentovalo chlapčenské družstvo v zložení: Peter a Pavol Labudovci, Martin Belanec a Adam Hruška. V náročnej konkurencii obsadili pekné IV.miesto.

 

Informácie z činnosti za rok 2017 boli presunuté do sekcie Z našej činnosti - rok 2017