rok 2014

28.12.2014      Výborová schôdza DHZ

    Žiadna organizácia nemôže fungovať bez pravidelných schôdzí členov a následnej kontroly naplánovaných úloh. Vieme o tom i my a preto sme sa ku koncu roka zišli na výborovej schôdzi členov DHZ. Hlavnou témou bola príprava na výročnú členskú schôdzu, ktorá bola plánovaná na 31.1.2015, ale napokon tento termín nie je platný, pretože v spolupráci s obcou sa uskutoční v poradí už 4.ročník fašiangovej zabíjačky.

    Ďalšou témou bola diskusia o rozdelení úloh, ktoré nám nasledujúci rok prinesie medzi viacerých členov. Diskusia pokračovala hospodárením zboru v roku 2014 a tiež sa prebrali naše vízie rozšírenia vybavenia hasičskej zbrojnice...

 

14.12.2014      IMZ Lodno

    Inštruktážno-metodické zamestnanie pre funkcionárov jednotlivých hasičských zborov sa tento rok konalo v Lodne. Na tejto „schôdzi“ sa každý rok preberá činnosť jednotlivých DHZ, okresu a vyhodnocuje sa uplynulý rok. Člen snemu DPO SR Ing. Peter Harcek informuje o pripravovaných zmenách v zákonoch o požiarnej ochrane, zmene súťažného poriadku a všetky dôležité náležitosti, ktoré deleguje ako náš vyslanec za okres KNM v rámci republikových zasadnutí.

    Za uplynulý rok okresný výbor vyjadril spokojnosť s fungovaním zborov, súťaže prebehli v poriadku v rámci všetkých kategórií, náš zbor bol pochválený za postup na krajské kolo do Likavky s našimi deťmi...

3.12.2014        Opustil náš člen DHZ

    Jeden deň je šťastnejší, iný zasa smutný. Tak to v živote veru chodí. Začiatkom decembra nás opustil náš dlhoročný člen DHZ Cyril Jaššo. Svoj život obetoval hasičstvu, kde najmä počas 70.-80. rokov zbor napredoval i vďaka tomuto členovi.  Dôstojne sme sa zúčastnili poslednej rozlúčky v snežnickom kostole a na miestnom cintoríne....

30.11.2014      Plénum OV DPO KNM

    Plénum v rámci okresu je najvyšší orgán, ktorý rozhoduje o plánoch do budúcnosti, pripravovaných akciách okresným výborom...Zúčastňujú sa ho najdôležitejší funkcionári jednotlivých zborov, tento rok sa konal v KNM. Náš zbor reprezentoval predseda Štefan Tomáš. Je nanajvýš dôležité v tejto dobe aktívna činnosť všetkých funkcionárskych zložiek v rámci okresu, pretože ako to už u nás býva, všade sa šetrí a v budúcnosti sa môže stať, že budeme zlúčený s okresom Čadca, čo by prinieslo značné komplikácie, najmä z hľadiska komunikácie a administratívnej činnosti.

15.11.2014      Svadba člena susedného DHZ

    V túto sobotu sa ženil dlhoročný člen hasičského zboru DHZ Brodno Lukáš Ostrochovský. Dobré vzťahy, ktoré sú dôležité v rámci susedných zborov sme utužili i našou účasťou na tejto krásnej udalosti v kostole v Brodne. Po sobáši sme Lukáša spolu so svojou ženičkou odviezli na hasičskom aute do KD k nám do Snežnice, kde sa konala svadobná hostina.

9.11.2014        Stretnutie s ministrom vnútra v Martine

    V Martine sa v tento deň konalo stretnutie dobrovoľných hasičov celého žilinského kraja s ministrom vnútra p. Robertom Kaliňákom, na ktorom sa zúčastnili i 4 naši členovia. Téma bola zameraná najmä na vyhodnotenie účinnosti novoprijatého zákona o DPO SR ako i analýza plošného rozmiestnenia síl a hasičských prostriedkov v rámci republiky, kde je zaradená aj naša obec v rámci kategórie B. Cele stretnutie bolo prínosom pre našich členov, dozvedeli sme sa o napredovaní a plánov do budúcnosti i od Generálneho sekretára DPO p.Vendelína Horvátha. Stretnutia sa zúčastnilo okolo 1000 hasičov z kraja.

8.11.2014        Svadba člena DHZ Snežnica

    V tuto krásnu sobotu si na hlavu nasadil klobúk ženícha náš dlhoročný člen Marián Rusnák. V kostole sme mu potriasli rukou a pred kostolom pripravili pre mladých novomanželov malé prekvapenie, ktoré však zvládli. Večer sa už niesol v inom štýle :-) a na Skalke sme tento pekný deň oslavovali poniektorí z nás až do bieleho rana, tak, ako sa patri ....

29.10.2014      Inventarizácia vybavenia vozidla – OR HaZZ Čadca

    O tom, že hasičské vozidlo patrí do našej zbrojnice vie už asi každý. Vozidlo nie je však majetkom obce a so sebou nesie viacero nutných servisných prehliadok, kontrol, či školení, ktoré musíme počas roka absolvovať. Jednou takouto každoročnou prehliadkou vybavenia vozidla je i kontrola vykonaná OR HaZZ v Čadci. Kontrola je zameraná najmä na úplnosť vybavenia vozidla ako i jeho nadstavbových častí. V obhliadke sme opäť obstáli na výbornú, Iveco má všetko potrebné a najmä funkčné vybavenie pre svoje fungovanie. 

    Ako sme už kedysi spomínali, vozidlo však prišlo bez výbavy, ktorú sme si museli svojpomocne zadovážiť, aby sme mohli i naďalej auto využívať. Prostriedky na vybavenie boli najmä z vlastných zdrojov a z činnosti DHZ a nemalou mierou na tieto náklady prispela i obec Snežnica....

13.10.2014      Pohreb - Rudina p. Jančiga

    V tento deň sme sa zúčastnili pohrebu jedného z popredných funkcionárov hasičov v rámci okresu KNM v Rudine p.Jančigu. Tento dlhoročný člen DPO SR urobil pre okres ako i pre svoju obec mnoho prínosných veci z oblasti hasičstva, preto každému z nás bude chýbať. Česť jeho pamiatke.....

 

20.9.2014 Pomáhali sme na cyklistických pretekoch

    Množstvo reklamy, internet zaplnený pozvánkami, či billboard vedľa cesty avizovali, že sa v Snežnici v túto peknú sobotu chystá naozaj významný medzinárodný pretek  cyklistov v horskej cyklistike pod názvom Svijany Snežnický MTB maratón. Nultý ročník skončil v skromných podmienkach na výbornú, preto sa na tento prvý ročník očakával veľký nápor priaznivcov (vyše 200 cyklistov) tohto športu s čím priamo súviselo i materiálno-technické ale i personálne zabezpečenie.

    I my, ako hasiči z obce radi pomáhame na všetkých športových či kultúrnych akciách v obci, preto sme nechýbali ani na tomto krásnom podujatí. Mnohí z nás usmerňovali súťažiacich na stanoviskách v lesnom prostredí, kde bola ťažká orientácia, iní zasa regulovali dopravu na hlavných a miestnych komunikáciách, aby sme zabezpečili plynulý a najmä bezpečný prejazd cyklistov. Ďalšia skupina zasa umývala bicykle po súťaži. Spoločnými silami všetkých dobrovoľníkov dopadlo podujatie naozaj na výbornú a naša obec sa vďaka miestnym nadšencom pre cyklistiku zviditeľnila v rámci celého Slovenska.

 

pripájam aj jeden zaujímavý článok o súťaži:

www.mtbiker.sk/video/7331/reportaz-svijany-sneznicky-mtb-maraton.html

 

13.9.2014 90.výročie založenia zboru v obci

    Azda najvýznamnejšou udalosťou tohto roku u nás v obci bola práve oslava 90. výročia založenia zboru. Oslava tohto výročia bola súčasťou hodového programu. Deň začal slávnostnou svätou omšou, ktorú krásne oživila dychová hudba Brodnianka. Po skončení sa sprievod za účasti prítomných hasičov aj so zástavami a dychovou hudbou presunul na ihrisko, kde nasledovalo slávnostné zahájenie súťaže, odovzdávanie ďakovných a upomienkových predmetov členom zboru, okresným predstaviteľom, či okolitým DHZ.

    Po zahájení podujatia nasledovala tradičná súťaž v požiarnom športe, tentokrát však kvôli nepriaznivému počasiu sa súťaž presunula na ihrisko a nie ako zvykom býva do kopca. Na štart sa postavili i dve domáce družstvá v kategórii muži a žiaci, ktorým sa príliš nedarilo a skončili v závere štartovej listiny.

    Po skončení sme ešte ako členovia hasičského zboru posedeli chvíľu v zbrojnici a porozprávali sa o dianí v našom zbore za uplynulé obdobie, diskutovali sme i o výzvach pre náš zbor do budúcna. Počasie v týchto dňoch nevetrilo nič dobrého, ale práve na týchto pár hodín prestalo pršať a na záver podujatia sa spustil mohutný lejak, ktorý pretrvával dlhé hodiny. Celá slávnosť bola pekne zorganizovaná, prišlo mnoho popredných funkcionárov z okresu, či starostovia obcí, ktorí si mohli pochutiť na salámovo-šalátovej torte či chutnom guláši. Vďaka patrí všetkým sponzorom, ale aj členom, sympatizantom, ktorí pomohli peknému priebehu tejto slávnosti.

Neúspešná dotácia

    Žilinsky samosprávny kraj otvoril druhé kolo dotácie na rozvoj kultúry a športu v rámci kraja. V mene nášho DHZ sme sa uchádzali o dotáciu vo výške 550€, ktorá mala byť účelovo použitá na propagáciu hasičstva v rámci brožúry, pohľadníc...zabezpečenie pohárov na súťaž, ktorá sa bude konať pri príležitosti 90.výročia založenia zboru. Výsledok žiaľ nebol pre náš zbor úspešný, dotácia schválená nebola.

13.7.2014 Deň detí, Deň otcov

    Už tradíciou býva pre našu obec slávenie Dňa detí spolu s Dňom otcov na domácom ihrisku pod Vretňom. I tento rok sme ako dobrovoľní hasiči pomáhali obci s prípravou tohto podujatia. Prepravili sme vodu do pripraveného bazéna za účelom zábavy pre deti (gúľanie v uzavretej guli na vodnej hladineJ), v rámci súťaže vo varení gulášu sme v tíme priateľov športu uvarili chutný guláš a obsadili 3.miesto, spoluorganizovali sme súťaže pre deti i s hasičskou tematikou, taktiež súťaže pre dospelých napr. v hádzaní kôlu do diaľky.

    Byť pre nás dobrovoľným hasičom neznamená len neustálu prácu v zbrojnici, ale radi pomáhame i pri rôznych akciách organizovaných obcou, pretože našim poslaním je nielen chrániť, ale aj pomáhať. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k peknému priebehu celej akcie.

29.6.2014 Omša pri kaplnke pod Brodencom

    Ďalšou peknou akciou nielen pre domácich obyvateľov sa stala omša pri kaplnke na rozhraní dvoch obcí Snežnica a Brodno, ktorej hlavnými organizátormi sú farnosti oboch obcí. Už po tretíkrát sme ako členovia DHZ pomáhali pri príprave tejto udalosti, ktorej sa zúčastnili i obyvatelia z Brodna ale i okolitých obcí. Slávnostnému nádychu pridali i sprievody veriacich či rodín z oboch obcí a v sprievode posvätených ružencových a hasičských zástav sa symbolicky stretli v rovnaký čas pri kaplnke pod Brodencom.

    Našou úlohou bolo zabezpečiť všetko potrebné technické vybavenie od lavičiek, stolov, ozvučenia až po prípravu náležitosti pre omšu, ktorú celebrovali správcovia farností Brodno – Karol Vallo, pre ktorého to bola posledná omša, pretože bol prevelený do inej farnosti a Snežnice Ján Vrbata. Po skončení omše nasledovalo v prírode občerstvenie, prítomní si mohli pochutiť na guláši, koláčoch, či rôznych čapovaných nápojoch...:-) Všetkým, ktorý prispeli svojou pomocou k dôstojnému priebehu tejto akcie patrí vďaka.

23.6.2014 Ukážka požiarnej techniky v priestoroch ZŠ s MŠ

     Posledný školský týždeň sme navštívili domácu základnú a materskú školu,  za účelom prezentácie hasičskej techniky medzi najmenšími a osvojenia si základných poznatkov z oblasti ochrany zdravia a zdolávania požiarov. Cvičenie prebiehalo na 5 stanoviskách:

  • PLYNOVÁ MASKA - stanovisko zamerané na chemickú ochranu, spôsoby ochrany zdravia v čase chemického, radiačného útoku, hlásenie poplachov...
  • AUTOMOBIL IVECO DAILY - ukážka vybavenia hasičskňeho vozidla, popis jednotlivých častí
  • HASIACE PRÍSTROJE - popis a využitie hasiacich prístrojov, praktické ukážky ich použitia
  • HASIčSKÁ TECHNIKA - prezentácia dostupnej hasičskej techniky, praktické ukážky (PS12, plávajúce čerpadlo, džberové striekačky, popis hadicového vedenie pri požiarnom útoku...)
  • ZDRAVOTNÍCKA PRÍPRAVA - osvojenie základných poznatkov z oblasti prvej pomoci, prvej pomoci z hľadiska popálenín, otrávením dymom...

    Každé z týchto stanovísk absolvovali postupne jednotlivé triedy zo školy aj škôlky, pričom súčasťou tohto cvičenia bol i nácvik evakuácie zo školských objektov. V závere predviedli mladí dobrovoľní hasiči svoje praktické zručnosti pri požiarnom útoku s vodou a nasledovala ukážka zásahu s hasičským vozidlom (hasenie, evakuácia zadymeného priestoru...)

    V závere cvičenia prijal slovo i riaditeľ školy p.Jaššo, ktorý poďakoval dobrovoľníkom z obce a apeloval na deti ohľadom nebezpečenstva, ktoré hrozí pri požiare a vyzýval ich na opatrnosť i v rámci blížiacich prázdnin. Cvičenie dopadlo veľmi dobre, deti prejavovali záujem o hasičskú techniku a veríme, že naše slová padli naozaj na úrodnú pôdu a z našich mladých vyrastú ľudia so vzťahom k životnému prostrediu a ktorí budú vedieť správne reagovať v prípade rôznych napr. i kalamitných situáciách. Patrí sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli zorganizovať toto cvičenie...

14.6.2014 Krajské kolo hry Plameň

    Dlho očakávaná slnečná sobota bola tu a naši mladí dobrovoľní hasiči idú reprezentovať obec na Krajské kolo hry plameň do Likavky (okr. Ružomberok). Súťaž prebiehala podľa stanovených medzinárodných pravidiel, preto i nervozita našich detí bola na mieste. Súťažilo sa na dve kolá v dvoch disciplínach- medzinárodný požiarny útok CTIF a medzinárodná štafeta.

    Doobedná medzinárodná štafeta nedopadla podľa našich predstáv, pretože sme získali 10 trestných bodov ( 102,76s). Taktiež medzinárodný útok CTIF bol poznačený značnou dávkou nervozity (131,34s). Okolo obeda sme odbehali dva požiarne útoky s časmi 20,86s a 21,68s, pričom tento útok s vodou je samotne hodnotená disciplína- obsadili sme  pekné 8 miesto.

    Popoludní opäť nasledovala štafeta s výsledným časom 93,12 a CTIF 83,94s. S týmito výsledkami sme boli nadmieru spokojní, i keď sa vyskytli triviálne chyby, ktoré nás stáli medailovú pozíciu. Je dobré, že deti absolvujú i takéto náročné súťaže, v budúcnosti sa im to iste zíde. V rámci vekového rozdielu medzi súťažiacimi- je to súťaž pre deti od 8-16r sa nakoniec udeľujú výhodové body podľa priemerného veku kolektívu. Nakoniec sme skončili na krásnom 9.mieste. Všetkým patrí vďaka, či už deťom za ich disciplínu, ale aj dospelým, rodičom, ktorí merali dlhú cestu so svojimi deťmi a boli im podporou, ale aj predsedovi, veliteľovi, vodičom a všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sme prežili takýto pekný deň.

Súiťažzné družstvo:

Martina Úkropová, Kristína Jaššová, Kristína Pokrivková, Júlia Labudová, Lucia Tomášová, Martin Prášek, Martin Kubala, Marián Muzika, Juraj Pokrivka, Tomáš Kmec

foto na: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy/krajske-kolo-plamen-2014-likavka?i9=b7854d675454

13.6.2014 Požiarny dozor

    V tento deň sme vykonávali požiarny dozor na koncerte, ktorý sa konal v záhrade pri Budatínskom zámku, na ktorom sa zúčastnilo asi 2000 Ľudí. Takéto väčšie podujatia musia mať zabezpečenú požiarnu hliadku. Ako členovia spĺňame kvalifikačné predpoklady na zabezpečenie podujatí, kde pred samotným koncertom predchádza obhliadka objektu, určenie možných rizík z hľadiska požiarovosti, nebezpečnosti, plán evakuácie, únikové východy...Okrem kultúrneho zážitku z vystúpenia Čechomora to bola pre náš zbor nová a zodpovedná úloha, ktorú sme zvládli a samozrejme i obohatili náš obmedzený finančný rozpočet...

Hasiči v novom šate

    Myslím, že v tejto dobe sa každá dobrovoľná organizácia stretáva s rovnakým problémom- financie. My nie sme toho výnimkou, pretože každé získané euro ide na opravu a údržbu hasičskej techniky, bez ktorej by sa zmysluplne nedalo fungovať. Z rozpočtu obce môžeme očakávať ne celoročnú činnosť 500€, čo je naozaj žalostne málo. Z účelového sponzorského sa nám podarilo zakúpiť novú sadu dresov a prilieb. Touto cestou ĎAKUJEME sponzorom, ktorí prispeli a na krajskom kole sme sa už ukázali naozaj v novom šate a nie v našich 10 ročných tričkáchJ.

    V rámci tohto článku, myslím, že hovorím za všetkých hasičov, veríme, že nové volebné obdobie na čele s novým starostom prinesie užšiu spoluprácu medzi obcou a hasičmi a tiež stabilnú finančnú podporu.

7.6.2014 Nočná súťaž v Brodne

    S hasičmi z Brodna máme už dlhé roky dobré vzťahy, preto sme sa v kategórii muži zúčastnili i na ich pohárovej nočnej súťaži. Prvýkrát sme štartovali s mašinou Magirus, ktorá je súčasťou hasičského auta. Súťaž dopadla pre nás dobre, kde sme skončili v strede štartovej listiny na peknom 8.mieste.

31.5.2014 Okresné kolo hry Plameň

    Okresné kolo pre deti – Plameň sa tento rok organizoval v obci Kysucký Lieskovec. Rok 2014 je postupový rok pre túto kategóriu. Súčasťou súťaže boli tri disciplíny: požiarny útok s vodou, štafeta, požiarny útok CTIF. Súčet časov z týchto troch disciplín je zároveň výsledný čas. Našu obec reprezentovalo miešané družstvo súťažiace v kategórii chlapci v počte 10 členov. S prítomných 8 súťažných kolektívov skončili na krásnom 1.nieste, čo im zaručovalo postup na krajské kolo do Likavky. Vďaka patrí najmä referentovi mládeže Štefanovi Cesnekovi za jeho prípravu a obetavosť v rámci práce s mládežou.

16.-18.5, 24.-25.5.2014 Základná príprava jednotlivca

    Ďalšími dvomi členmi sa rozšíril domáci OHZ, pretože absolvovali školenie pod názvom základná príprava. Školenia sa zúčastnil Milan Drabik st. a Štefan Bollo. Prebiehalo v 5 dňoch v Nesluši a ukončené bolo záverečnou skúškou. Takéto školenia organizuje Odborná škola v Martine, ktorá priamo spadá pod Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR v spolupráci s domácim HaZZ. Po absolvovaní školenia uchádzač získa potrebné teoretické i praktické vedomosti a zručnosti, ktoré by mal využiť na pomoc obci, blížnym v rámci zásahov.

16.5.2014 Požiar kotolne RD

    Ráno o 5:01 nám bol ohlásený zásah členov jednotky OR HaZZ Čadca zo stanice KNM, následne sme vyhlásili poplach a nastúpili sme na zásah ako ďalšia jednotka v počte 4 členovia. Po príchode na miesto sme veliteľovi zásahu oznámili svoj príchod s technikou IVECO DAILY CAS 10. Vzhľadom na to, že požiar v čase nášho príchodu bol takmer uhasený, naša technika ostala v zálohe nenasadená. Po ukončení hasenia sme členom HJ z KNM doplnili vodu z hydrantu do zasahujúcich cisterien a od veliteľa zásahu sme prevzali požiarovisko s oboznámením o situácii, pričom sme sa dohodli na zotrvaní na mieste kým bude isté, že nehrozí žiadne riziko opätovného vznietenia. Po určitom čase, po obhliadke miesta sme skonštatovali, že zadymenie a teplota v miestnosti vplyvom intenzívneho vetrania výrazne klesli, ukončili sme náš zásah a odišli do zbrojnice.

    Požiar sa vznietil od horúceho popola, kde pri vymetaní kotla nebola dôsledne dodržaná manipulácia s pozostatkami po horení, ktoré je nutné uschovať v plechovej uzatváracej nádobe. Takýto nočný požiar býva veľmi nebezpečný o čom sa presvedčili i majitelia RD. Štipľavý dym zadymil i obývaciu časť domu, čím spôsobil i škody, pretože nové omietky, maľovka sú v takomto prípade nevyhnutné. Ako členovia OHZ máme svoj systém zvolávanie, v tomto prípade od času vyhlásenia poplachu po príchod na požiarovisko s technikou uplynulo 9 minút.

15.5.2014 Vyčíňanie počasia

    V popoludňajších hodinách, vplyvom silného vetra došlo k vyvráteniu stromu na cestu medzi obcou Snežnica a miestnou časťou Kysucké Nové Mesto - Oškerda. Náhodná osoba nahlásila udalosť, následne OR HaZZ Čadca vyslalo jednotku zo stanice Kysucké Nové Mesto na zásah. Po krátkej dobe sa na miesto dostavili i členovia OHZ Snežnica, ktorí príslušníkom HaZZ pomáhali pri odstraňovaní konárov a napíleného dreva z vozovky.

    Systém fungovania komunikácie medzi HaZZ a OHZ nie je v súčasnosti domyslený. Preto v prípade, ak naozaj potrebujete pomoc od hasičov, obráťte sa i na nás dobrovoľníkov, pretože často vieme prísť na miesto udalosti skôr ako profesionálni hasiči a často býva prvotný zásah ten najdôležitejší...

4.5.2014 Floriánska omša dobrovoľných hasičov z okresu KNM

    Druhou obcou v poradí, ktorá prebrala „štafetu“ po Kysuckom Novom Meste v organizovaní floriánskej omše pre hasičov z okresu bola Rudinská. I naša obec mala na tomto peknom podujatí zastúpenie i s našou zástavou. Slávnostnej omši predchádzal pochod hasičov po obci za sprievodu domácej ľudovej hudby. Sv.Florián, ako iste viete, je patrónom hasičov, preto je dobré, že i takéto aktivity okres vykonáva, pričom omša na budúci rok bude v Rudine, kde oslávia i 90. výročie svojho založenia. Po omši nasledovalo malé pohostenie v kultúrnom dome na ktoré nás pozval starosta obce spolu s členmi domáceho zboru.

Rozdelenie hasičských zborov do skupín

    Na základe legislatívnych zmien a upevňovania postavenia hasičských zborov sú existujúce a činné zbory rozdelené do viacerých kategórií, podľa vybavenosti, z hľadiska plošnej dostupnosti, podľa vyvíjajúcej činnosti...Hlavné kategórie sú tri A, B, C. Náš zbor je zaradený do kategórie B, pričom hlavnou náplňou práce je pomoc HaZZ. Za našu účasť a aktivitu behom roka Ministerstvo vnútra SR poskytne finančné prostriedky na  vybavenie a zabezpečenie chodu hasičskej zbrojnice, čim sa splnohodnotní systém fungovania dobrovoľných hasičských zborov.

27.4.2014 IMZ v Nesluši

            Funkcionári z nášho zboru sa zúčastnili inštruktážno-metodického zamestnania, ktoré sa konalo v Nesluši pri príležitosti legislatívnych zmien v rámci zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR, ako i kvôli nadchádzajúcej súťažnej sezóne a plánov okresu KNM pre najbližšie obdobie.

14.3.2014 Tlejúca skládka komunálneho odpadu

   Vo večerných hodinách bolo spozorované dymenie z tlejúceho spáleniska oproti kameňolomu veliteľom OHZ J.Belancom, ktorý informoval strojníka Martina Bolla a s ním následne preverili stav danej situácie. Po príchode na miesto bolo zistené že ide o horenie pozostatkov po skládke komunálneho odpadu. Stav situácie nebol vážny, preto ani neboli povolaní ostatní členovia OHZ, ale vyžadoval si okamžité riešenie. Po skontrolovaní sme dopravili na miesto techniku - plávajúce čerpadlo a rozložili sme vedenie. Ohnisko sme preliali vodou z blízkeho potoka. Po dôkladnom zmáčaní a prehrabaní ohniska sme ukončili zásah a nasadenú techniku sme naložili späť do osobného auta. Následne sme sa vrátili do zbrojnice a techniku pripravili na ďalšie použitie.

Miesto požiaru sa nachádzalo v k.ú. Brodno. Čierne skládky odpadu sú veľmi zlou vizitkou kultúrnosti obyvateľstva, nehovoriac ešte o ich pálení. I týmto vyzývame spoluobčanov, aby nevyvážali nadbytočný materiál na miesta, ktoré nie sú prioritne na to určené. V prípade dokázania viny hrozí vysoká pokuta.

vysvetlenie rozdielu medzi DHZ a OHZ

DHZ- skratka používaná všeobecne pre dobrovoľný hasičský zbor, členovia DHZ sú všetky osoby, ktoré sa aktívnym spôsobom zapájajú do diania v zbore, pomáhajú pri organizovaní kultúrnych akcií, reprezentujú zbor i mimo obce na rôznych schôdzach, zúčastňujú sa výročných a členských schôdzí, patri sem aj seniori a deti...

OHZ- obecný hasičský zbor- ide o pomenovanie členov zboru, ktorí sú povolávaní k zásahom, starajú sa o chod hasičskej zbrojnice, udržujú techniku v pohotovostnom režime, majú absolvované skúšky odborných spôsobilostí podľa zaradenia (skúšky veliteľa, skúšky strojníka, prvá pomoc, základné prípravy jednotlivcov...), pričom spadajú pod obec, ktorá ich eviduje ako členov OHZ

Fašiangová zábava a pochovanie basy

    Už štvrtý rok v rade organizoval náš zbor fašiangovú zábavu spojenú s pochovaním basy. Tradične táto pekná akcia uzatvára čas veselíc a svadieb v našej obci po ktorej nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkej noci.

15.2.2014 Brigáda pre lesy

    Priaznivé zimné počasie nám, ako členom DHZ Snežnica, v tomto typicky zimnom mesiaci umožnilo uskutočniť prvú brigádu pre miestne urbárske spoločenstvo. I keď účasť na brigáde nebola moc početná, urobil sa kus dobrej práce.

    Teší nás najmä zapojenie našej mladej generácie i do takýchto aktivít, pretože v súčasnosti je taká doba, že bez brigád by sme nedokázali fungovať. Touto cestou teda patrí vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili danej akcie. Verím, že do budúcna sa nazbierame vo väčšom počte, aby sme z výťažku mohli nazhromaždiť v zbrojnici nový materiál a postupne sa zbavovali starého a opotrebovaného resp. aby sme financie použili na inú potrebnú výbavu, ktorú zbor potrebuje na materiálne či reprezentatívne vystupovanie....

8.2.2014 3. ročník fašiangovej zabíjačky

    Už po tretíkrát sa v našej obci uskutočnila fašiangová zabíjačka, ktorú si pod záštitu prebral tradične náš hasičský zbor. Zabíjačke predchádzali dva dni, kedy sme pripravovali výrobky pre túto peknú udalosť.  V sobotu od rána bolo na námestí rušno, keď sme chystali všetky potrebné náležitosti pre spomínanú akciu. V prívese za hasičským autom sa priviezla svinka a pred prizerajúcou sa skupinou zvedavcov mohla začať pravá dedinská zabíjačka.

    Neskôr si mohli návštevníci pochutiť na tradičných zabíjačkových špecialitách, zahriať sa pri varenom vínku, či hriatom alebo si pripraviť chutný zabíjačkový obed doma z nakúpených výrobkov. Dôstojnosti celému podujatiu pridala naša domáca ľudová skupina.

    Je na mieste poďakovať všetkým členom, sympatizantom a sponzorom, ktorí svojou troškou prispeli k dobre zvládnutej akcii. Veríme, že do budúcich rokov budeme pokračovať v takýchto udalostiach a veľmi nás teší i pomoc nastupujúcej a mladej generácie hasičov v obci...

foto kuk: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy/hasicska-zabijacka-2014/ft-454952195

Upevnenie postavenia DPO SR

Dňa 29. januára 2014 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky o 11,13 hod. hlasovaním číslo 49 schválili v treťom čítaním vládny návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov s nasledovným výsledkom hlasovania:

 

Prítomní: 145

Hlasujúcich: 143

Za hlasovalo: 134

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa hlasovania: 9

Nehlasovalo: 2,

Neprítomní :5       
                                                                                                                                                                   

zdroj: www.dposr.sk

 

Ako členovia DPO SR sa tiež môžeme vyjadriť k stanovám, ktoré sa plánujú prijať : www.dposr.sk/103-uvod/430-vazeni-clenovia-dpo-sr

19., 25.1. 2014 Členské schôdze

    V týchto dňoch sa konali členské schôdze ohľadom pripravovaného 3.ročníka fašiangovej zabíjačky. Schôdzí sa dovedna zúšastnilo vyše 20 členov a prebrali sme potrebné náležitosti ohľadom tejto náročnej akcie, čo do organizovanpsti tak i po finančnej stránke. Zabíjačka sa bude konať 8.2.2014 na námestí pri zvonici...

11.1.2014 Výročná členská schôdza DHZ Snežnica

    V túto sobotu sa v priestoroch klubovne Obecného úradu v Snežnici konala výročná schôdza členov DHZ Snežnica. Správu z činnosti si môžete pozrieť: Správa z VCS 2013.pdf (54822)  a tiež uznesenie pre rok 2014:Uznesenie na rok 2014.pdf (27287) .

viac foto na : pokec.azet.sk/DHZSneznica/fotoalbumy?i9=ce19abcf6f54#/dhzsneznica/fotoalbumy/vyrocna-schodza-2013

 

4.1.2014 Halové hry okresu KNM

                Už tradične okresný výbor  organizuje halové hry mládeže  pre mladých hasičov okresu KNM. Hostiteľskou obcou bol tento rok Dolný Vadičov, pričom hry prebiehali v priestoroch školy. Súťažilo sa v 9 disciplínach- spájanie a rozpájanie hadíc, beh s lyžičkou a loptičkou, zhadzovanie kolkov hadicami, triafanie loptičiek a krúžkov do cieľa, viazali sa uzle určovali technické prostriedky. Našu obec reprezentovali 2 súťažné 4-členné družstvá, pričom v konkurencii 21 družstiev skončili na peknom 3., resp. 6. mieste.

Zriadenie účtu, žiadosť

                Ako je už dlhšie obdobie známe v rámci rozvoja dobrovoľného hasičstva a vďaka spolupráce Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a Ministerstva vnútra SR budú od nového roka rozdelené činné hasičské zbory do skupín podľa vybavenia a počtu členov na skupiny A,B,C. Pre nadchádzajúci- pilotný rok 2014 je náš zbor začlenený do skupiny C, kde musíme spĺňať tieto požiadavky: zbor C.pdf (33107) , pričom v rámci početnosti členov a vybavenia by naša zbrojnica mala obsahovať:pocetne stavy.pdf (44,7 kB)

Vedenie zboru teda zaslalo na DPO SR žiadosť o zaradenie DHZ Snežnica v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek, pričom v najbližšom období očakávame späť zmluvu k podpisu na zaradenie nášho zboru. MV SR poskytuje na opotrebený materiál a štandardné výdavky zboru počas roka v prípade zaradenia do skupiny C finančnú podporu vo výške 700€, čo však v žiadnom prípade nemá zastupovať obec pri plnení jej záväzkov voči DHZ. Z tohto dôvodu bol zriadený i účet pre hospodárenie s financiami. Verím, že práve táto činnosť od DPO SR a MV SR pozdvihne dobrovoľné hasičstvo nielen v obci, ale posilní i jeho postavenie v rámci celého Slovenska...

Šťastný nový rok 2014 želá kolektív DHZ Snežnica ...

30.12.2013 Pohreb člena DHZ Povina

                I v tomto sviatočnom období sme sa zúčastnili dôstojnej rozlúčky s členom DPO SR z DHZ Povina. Na poslednej ceste sme ho odprevadili asi 20 dobrovoľní hasiči z okresu. Tento rok bol na úmrtia dobrovoľných hasičov mimoriadne negatívny, kde z kruhu dobrovoľníkov odišlo 6 členov. Česť jeho pamiatke....

27.12.2013 Detská výročná schôdza

                Starý rok sa pomaly chýli ku koncu a ako zvykom býva zvykne sa zrekapitulovať a zhodnotiť predchádzajúci rok a stanovia sa ciele na ďalší rok 2014. I z tohto dôvodu zvolal referent mládeže Štefan Cesnek vôbec prvú Detskú výročnú schôdzu, ktorej sa zúčastnili detskí členovia, ktorí našu obec pekne reprezentovali na súťažiach v našom okrese. Zúčastnili sa mnohých súťaží, na ktorých sa nasledovne umiestnili: 6. Miesto domáca súťaž 28.7.2013, 3. miesto „O pohár starostu obce Kysucký Liekovec“ 18.8.2013, 1. miesto Jesenná časť hry Plameň Rudinská 19.10.2013. Za tieto pekné umiestnenia a disciplínu im treba poďakovať.

                Do budúceho roka je naplánovaných mnohokrát viac súťaži a veríme, že svojim prístupom a pravidelnými tréningami dosiahneme pekné a cenné umiestnenia i v nadchádzajúcom roku. Z rúk predsedu DHZ Štefana Tomáša si prevzali ďakovné listy za rok 2013 a po zhodnotení  roka nasledovala malá disco zábava a občerstvenie. Tu je na mieste poďakovať všetkým, ktorý prispeli svojim voľným časom pre naše deti či už v rámci tréningov, výchovy, súťaží...

24.12.2013 Betlehemské svetlo  

    Nepochybne k najkrajším dňom celého roka patrí pre mnohých z nás práve ten štedrý...Už po druhýkrát sme sa ako členovia DHZ rozhodli rozniesť Betlehemské svetlo symbolicky ku všetkým kaplnkám v katastri našej obce. Stretli sme sa pred miestnym kostolom, kde sme odpálili zo sviece Betlehemské svetlo a zapálili naše lampáše. Vo viacerých skupinách sme sa pobrali ku kaplnkám, kde sme tento krásny symbol Vianoc odovzdali a zapálili sviečky. Pri každej kaplnke sme sa pomodlili za našu obec,  nech nás toto svetlo počas celého roka ochraňuje od všetkého zlého. Bol to pre nás veľmi pekný zážitok a tak sme naozaj mohli  s pocitom dobrého skutku večer zasadnúť so svojimi rodinami k štedrovečernému stolu...

 

- podrobnejšie informácie o predchádzajúcej činnosti nášho zboru najdete v časti z Našej činnosti