Štatút o povyšovaní

www.dposr.sk/uvod/povysovanie-uvod.htm

 

Deľba práce funkcionárov vo výbore DHZ

www.dposr.sk/uvod/delba-prace-dhz-uvod.htm

 

Súťažný poriadok DPO SR

www.dposr.sk/uvod/sutazny-poriadok.pdf

 

Súťažný poriadok hasičského dorastu DPO SR

www.dposr.sk/uvod/sutazny-poriadok-dorast.pdf

 

Pravidlá pre celoštátnu hru Plameň

www.dposr.sk/uvod/pravidla-pre-celostatnu-hru-plamen.pdf

 

Výzva členom- prečo je hasišstvo tam kde je?

www.dposr.sk/vyzva-clenom.pdf

 

Smernice na získanie odbornosti rozhodca DPOSR

www.dposr.sk/uvod/dhz-rozhodca-smernice.htm

Kalendár pohárových súťaži 2012

www.dposr.sk/uvod/kalendar-sutaze-2012.htm