Dobrovoľný hasičský zbor Snežnica vznikol v roku 1924. Je tu už takmer 90.rokov. V súčasnosti sa zbor sústredí najmä na pomoc obci pri spoločenských akciách, pri riešení rôznych kalamitných situácií, pomoci spoluobčanom. Snažíme sa šíriť dobré meno hasičstvu v obci i mimo nej. Zachovávame kultúrne tradície a zvyky, ktoré charakterizujú náš región ako sú pochovanie basy, fašiangový sprievod, stávanie májov, veľkonočná oblievačka, stráž Božieho hrobu, floriánska omša...Zúčastňujeme sa pochodov so zástavou v našej obci pri významných udalostiach, ako i mimo nej. Snažíme sa šíriť osvetu na ochranu pred požiarmi a inými katastrofami. Snažíme sa vzájomnou spoluprácou s miestnou školou formou besiedok, výtvarných súťaži, či ukážok techniky a spôsobom zásahu viesť naše deti  k ohľaduplnosti k sebe samým ako i k životnému prostrediu. Náš zbor sa uberá skôr spoločenským smerom ako súťažným, nakoľko v súčasnosti nemáme potrebné vybavenie, aby sme mohli konkurovať okolitým zborom. I tak si myslíme, že hasičstvo sa uberá správnym smerom a riadime sa heslom:
                                                                            „ Bohu na slávu a blížnemu na pomoc".