rok 2015

31.12.2015 Silvestrovský výstup

    Posledný deň v roku sme strávili na silvestrovskom výstupe na Veľký Vreteň (821 m.n.m.). Ráno o 9:00 sme sa stretli na námestí pri zvonici a krátko po 10:00 hod. sme sa už pozerali z vrcholu kopca na kysuckú dolinu a obdivovali okolitú prírodu. Tradične po zostupe sme sa občerstvili na tele i na duši pod „Rohom“.

    Tento rok bol výstup organizovaný viac-menej hasičmi, verím, že o rok sa zúčastní výstupu ešte viac spoluobčanov a tým prispejeme k tomu, aby sa táto tradícia udržala a záverečný deň v roku sme prežili v objatí prírody a naších známych...

 

viac foto na: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy?i9=f7348572cf54

foto od: Ševčík Dušan a Hlavatý Milan

24.12.2015 Posledná rozlúčka so zosnulým hasičom

    Práve na Štedrý deň sme dali posledné zbohom na cintoríne v Snežnici nášmu členovi Milanovi Bollovi, ktorý nás náhle opustil vo veku 50.rokov. Do hasičského zboru vstúpil v r. 1987, kde zastával najmä strojnícke činnosti. Milan bol človek pre všetkých veľmi blízky, vždy láskavý, usmiaty, ochotný pomôcť. Nikdy som z úst tohto dobráka nepočul škaredé slovo...život zasvätil svojím záľubám ako boli včely, práca či hasičstvo. Milan, odpočívaj v pokoji, nech Ti je kysucká zem ľahká....

13.12.2015 Inštruktážno metodické zamestnanie (IMZ) v Dolnom Vadičove

    Tentokrát IMZ Dolných Kysúc zastrešovala obec Dolný Vadičov. Našu obec reprezentovali členovia výboru DHZ Snežnica. Tradične sa zhodnotil uplynulý rok, prijali sa nové úlohy a plány pre celý okres na rok 2016. Do rúk veliteľov hasičských zborov bola odovzdaná kniha História hasičstva v Žilinskom kraji. Knihu odovzdal predseda Žilinského samosprávneho kraja p. Juraj Blanár a tiež prednosta Obvodného úradu v Žiline p. Vladimír Macášek. Diskusia sa niesla najmä v duchu nových hasičských vozidiel, ktoré mnohé DHZ obdržali. Za našu obec knihu preberal veliteľ Ján Belanec.

 

6.12.2015 Odovzdávanie hasičských vozidiel dolnokysuckým obciam

    Tento deň bol pre mnohé DHZ Dolných Kysúc pamätný. Minister vnútra JUDr. Róbert Kaliňák odovzdával vo viacerých dolnokysuckých obciach nové hasičské vozidlá Iveco Daily. Členovia nášho zboru sa zúčastnili na odovzdaní vozidiel v obciach Ochodnica, Lopušné Pažite a Rudina. Okrem týchto obcí sa novým vozidlom môžu pýšiť ešte v Lodne, Kysuckom Lieskovci, Kysuckom Novom Meste a v Dolnom Vadičove. My už máme odovzdanie vozidla za sebou v roku 2012 sme prevzali vozidlo od vtedajšieho ministra pána Lipšica.

21.11.2015 1. HASIČSKÝ BÁL

    „Vítame Vás na 1.HASIČSKOM BÁLE.“ Tak zneli prvé slová na hasičskom plese v Snežnici. Úvod patril nástupu, kde našu historickú hasičskú zástavu sprevádzali i zástavy Slovenskej republiky a obce Snežnica. Nasledoval príchod uniformovaných členov nášho Dobrovoľného hasičského zboru Snežnica a napokon za doprvodu manželiek a potleskom prítomných nastúpili i starosta obce MVDr. Milan Hlavatý a predseda DHZ Martin Bollo. Starosta obce privítal v zaplnenej sáli KD v Snežnici prednostu Obvodného úradu v Žiline pána Ing.Vladimíra Macáška, tiež starostu obce Ochodnica pána Radoslava Ďurošku. Spolu s predsedom vyjadrili vďaku všetkým prítomným za účasť a zábava sa mohla začať úvodným valčíkom.

    Sprievodným programom večera bolo vystúpenie domáceho ľudového speváckeho zboru „Snežnické varešky“, ktoré rozospievali celú sálu. Program pokračoval tombolou, kde hlavná cena bola prehliadka hasičskej zbrojnice s vybraným členom zboru. Atraktívna neznáma výherkyňa si vybrala predsedu DHZ :-). O dotvorenie zábavy sme sa postarali rôznymi hasičskými scénkami a tak zábava so skvelou kapelou TRIO BAND pokračovala až do neskorého rána.

    Touto cestou ešte raz ďakujeme všetkým sponzorom, účastníkom a členom zboru za ich účasť, pomoc pri organizovaní tohto podujatia. Verím, že sa Vám u nás na hasičskom bále páčilo a prídete sa zabaviť opäť o rok.

 

zatiaľ len video z nástupu, foto ešte nie je kompletné od viacerých zdrojov: video od Ľ.Drábika pokec.azet.sk/DHZSneznica/videoalbumy/2083049

video z vystupenia ludoveho spevackeho zboru: video D.Cesneková  pokec.azet.sk/DHZSneznica/videoalbumy/2083088

18.11.2015 Hľadanie nezvestnej osoby

z hlásenia veliteľa J.BELANCA:

    Vo večerných hodinách požiadal člen DHZ Snežnica, Marián Rusnák, veliteľa DHZ o pomoc pri pátraní po nezvestnom rodinnom príslušníkovi Ondrejovi Rusnákovi, pričom pátranie už bolo rozbehnuté aj v spolupráci s políciou. Nakoľko sa príslušníci OO PZ nachádzali u nezvestného doma, pátranie bolo dohodnuté na mieste.

     Následne boli zvolaní členovia na zásah a po stretnutí bol výjazd ohlásený na operačné stredisko HaZZ. Zároveň   veliteľ požiadal starostu obce o vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase s prosbou o podanie informácií o hľadanom. Členovia jednotky začali s prehľadávaním okolia cesty a potoka zo Snežnice do Oškerdy, po ústie do rieky Kysuca. Bolo prehľadané okolie reštaurácie Ranč a pátranie bolo nasmerované na okolie cesty do Kysuckého Nového Mesta.

     Ešte počas prechodu cez Oškerdu starosta posunul informáciu o poslednom spozorovaní hľadaného na autobusovom nástupišti v Žiline o 18:30. Táto skutočnosť bola okamžite nahlásená na tiesňovú linku 158, na čo operátor požiadal o prekontrolovanie tejto lokality a priľahlého okolia. Na jeho žiadosť jednotka ukončila pátranie v smere na Kysucké Nové Mesto, a vracala sa pre dopravný prostriedok späť do zbrojnice. V zapätí člen DHZ Dušan Ševčík, cestujúci zo Žiliny do Snežnice, oznámil veliteľovi prítomnosť nezvestnej osoby na nástupišti v Žiline, pričom dohliadol na nastúpenie hľadanej osoby do autobusu v smere do Snežnice. O danej situácií veliteľ informoval tiesňovú linku 158 a operátor následne oznámil túto skutočnosť KP Čadca. Po príchode autobusu do Snežnice bola u osoby políciou overená totožnosť. Následne bola pátracia akcia ukončená a veliteľ ukončenie ohlásil na operačné stredisko HaZZ.

Prípravy na ples vrcholia

    Veru tak, ples sa nám pomaly blíži. Všetko je v plnom prúde v tomto období sme sa stretli už na druhej výborovej schôdzi ohľadom organizačných záležitostí najmä ohľadom plesu, kde sme sa zhodli na noblesnejšom názve: HASIČSKÝ BÁL. Z ostatných prejednávaných bodov vyberiem tie najdôležitejšie:

  • do výborovej funkcie strojník bol oficiálne vymenovaný doterajší člen Tomáš Jezbera, doterajší strojník Ján Cesnek bude zastávať len úlohu preventivára obce

  • do výborovej funkcie REVÍZNA KOMISIA - REVÍZOR bol oficiálne vymenovaný člen Miroslav Javorík

  • prítomný starosta obce prisľúbil pomoc pri legalizácii budovy zbrojnice

  • ostatné prijaté úlohy zostali nezmenené

Zápisnica z Výborovej schôdze DHZ Snežnica bude k dispozícii po odsúhlasení obsahu zápisnice predsedom a veliteľom DHZ.

4.11.2015 Sťahovanie farára do farnosti

    Po práci v poobedných hodinách sme sa stretli vo farárovom príbytku. Čakali nás tam s p.farárom aj usmiaté farníčky z Visolají, ktoré zatiaľ všetko nachystali, pobalili do krabíc a pripravili na bezpečné sťahovanie do novopostavenej fary. Ani by človek nepovedal, koľko všelijakých drobností ho obklopuje...Potom prišli na rad skrine, stolíky, obývacia stena a ostatné väčšie časti príbytku. Všetko sme (bez poškodenia :-)) presťahovali do novostavby, ktorá nás prekvapila svojou prívetivou a domácou atmosférou. Človek by si myslel, že fara to budú len štvorcové izby a biele steny, avšak tento domček je veľmi pekne a účelné zariadený, nateraz bude dôstojne slúžiť správcovi farnosti p. Jánovi Vrbatovi. Všetci sme sa trošku zapotili aj s p. farárom, avšak všetko dobre dopadlo.
    Radi sme pomohli a čo Vám Janko Vrbata za hasičov v novom dome popriať?: Nech je pre Vás  nová fara miesto, kde nájdete svoj domov, pokoj, nech sa tam príjemne cítite v prítomnosti Boha a farníkov obce Snežnica.

16.10.2015 Prehliadka hasičského vozidla IVECA v Čadci

    Ach, to naše auto IVECO DAILY...Už od 1.marca 2012 ho máme u nás v zbrojnici a pomáha nám chrániť našich spoluobčanov. Auto ešte nie je vlastníctvom obce, ktorá ho má aktuálne vo výpožičke na obdobie 5 rokov. Až po tomto období môže prejsť pod jej krídla. Aby sa tak stalo, je potrebné s vozidlom počas roka absolvovať prehliadku technického stavu v Trnave a tiež kontrolu vybavenia na stanici HaZZ v Čadci. Práve táto kontrola je veľmi dôkladná, je zameraná práve na materiálne vybavenie vozidla. Auto sme dostali čo sa týka vybavenia takmer prázdne, avšak v priebehu roka 2012 sme ho dovybavili všetkými potrebnými prostriedkami. Kontrola dopadla na výbornú a pochvala od HaZZ padla veľmi dobre.

    O vozidlo sa starajú najmä predseda zboru Martin Bollo, ktorý v sebe nezaprie srdce strojníka a tiež veliteľ Ján Belanec. Táto naša krásavica Dailyna patrí do rúk šoférom Jánovi Cesnekovi, Martinovi Tomášovi, Jánovi Labudovi, Jánovi Belancovi. Vozidlo pred prehliadkou upratoval Štefan Cesnek. Všetkým Vám chalani patrí VĎAKA za to, že vozidlo je stále pripravené pomôcť... 

 

8.10.2015 Výborová schôdza členov DHZ

    V tento deň bola zvolaná Výborová schôdza DHZ v Snežnici najmä za účelom prípravy hasičského plesu. Výbor o.i. prebral aj plán úloh na najbližšie obdobie. Podrobnejšie sa dočítate v priloženej zápisnici...
 
 

POZN.: Schôdzu spestril i prítomný Matejko Bollo (syn Gabiky a Martina), ktorý objavil na čo sú nožičky a mama mala za ním čo stíhať. Tu vidno, že u manželov Bollovcov bije hasičské srdce v celej rodine. Žiadna výhovorka, že nemali malého kde nechať, ale pekne ho zobrali so sebou....POCHVALA :-)

4.10.2015 Požiar lesného porastu v Markovici

    V nedeľu člen DHZ Snežnica Stanislav Belanec spozorval pri hubárčení požiar lesného porastu v časti Markovica, ktorý vznikol následkom predchádzajúceho vypalovania haluzovín. Zvolal cez veliteľa ostatných členov na pomoc pri hasení. Z radov hasičov i s vozidlom Iveco sa nás nazbieralo behom krátkej chvíle 14 členov a 7 ďalších dobrovoľníkov. Práve prvotný zásah nášho zboru uchránil les pred šíriacim sa požiarom. Nakoniec po zhodnotení situácie boli privolané i posili od profesionálnych hasičov, nakoľko sme potrebovali celé tlejúce a horiace územie preliať dostatočným množstvom vody.

    Za hasičov boli nápomocní: Belanec Ján, Belanec Stanislav, Bollo Martin, Bollo Milan, Cesnek Ján, Cesnek Štefan, Drabik Ľuboš, Drabik Milan ml., Drabik Milan st., Jezbera Michal, Jezbera Tomáš, Labuda Ján, Rusnák Marián, Ševčíková Katarína. Všetkým patrí vďaka za dobre zvládnutý zásah :-)

 

Z hlásenia veliteľa Jána Belanca:

    Pri prechode cez lesný porast spozoroval člen DHZ horiaci porast, o čom informoval veliteľa DHZO, a následne začal hasiť šíriaci sa oheň. Veliteľ následne oznámil túto skutočnosť ďalším členom a vyhlásil poplach. Po príchode členov do zbrojnice vyrazila jednotka DHZO v počte 7 členov Ivecom DAILY CAS 10 na miesto udalosti. Zároveň sa ďalší 7 členovia dostavili na miesto individuálnymi prostriedkami. Po príchode na miesto vykonal veliteľ prieskum a zistil že sa jedná o horenie trávnatého porastu, hrabanky a okolitých kríkov. Nariadil zhotoviť dopravné vedenie z hadíc "C" v dĺžke 60 m, rozdeľovača a 2 útočné prúdy "D", v dĺžke 80 m a 140 m. Následne začali s lokalizáciou požiaru.

    Zároveň veliteľ oznámil zistené skutočnosti na operačné stredisko HaZZ v Žiline a požiadal o podporu s dodávkou vody, na čo mu boli vyslané cisterny zo stanice v KNM, pričom na príchod cisterien čakal určený člen pred obecným úradom. Jednalo sa o Tatru PV3S, ako zasahujúce vozidlo, a Iveco TRACKER, určené ako zdroj vody na doplnenie v prípade kyvadlovej dopravy Tatrou PV3S. Po lokalizácii požiaru členovia DHZO začali prekopávať požiarovisko a čakali na príchod cisterien s vodou. Po príchode Tatry PV3S na požiarovisko, bolo napojené dopravné vedenie na cisternu a začalo sa s likvidáciou požiaru. Členovia DHZO v spolupráci s členmi jednotky HaZZ za pomoci dvoch prúdov "D" a 8 ks hasiacich vakov (4 ks DHZ, 4 ks HaZZ) prelievali tlejúce miesta, pričom ich za pomoci ručného náradia (motyky, sekeromotyky, krompáče) prekopávali.

    Počas prebiehajúcich prác bol člen DHZO, ktorý zabezpečoval navigáciu HaZZ na miesto zásahu, požiadaný veliteľom zásahu o odvoz vodiča Iveco TRACKER k odstavenému vozidlu. To následne odišlo na stanicu. Ako náhrada bola vyslaná Tatra 815 - 7 zo Záchrannej brigády v Žiline. Uvedené vozidlo prišlo až na miesto zásahu, a pokračovalo v dodávke vody cez zhotovené vedenie. Po dôkladnom preliatí vodou bol zásah ukončený a jednotky z miesta odišli. Následne bolo Iveco DAILY doplnené vodou a odstavené, pripravené na ďalší zásah. O ukončení zásahu veliteľ následne informoval operačné stredisko.

 

23.9.2015 Horiaca lampa pri OcÚ

 

Z hlásenia veliteľa Jána Belanca:

    Vo večerných hodinách po 22:00 hod. spozoroval člen DHZ Martin Borák horiace kvapkajúce časti lampy verejného osvetlenia pri budove OcÚ v Snežnici, o čom informoval veliteľa DHZ. Ten následne oznámil udalosť ďalším členom a vyhlásil poplach. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jednalo o vyhorenie svietidla verejného osvetlenia, presnejšie jeho plastových častí.

    Tieto časti sa vplyvom horenia tavili a horiace kvapkali na krík rastúci pri stĺpe elektrického vedenia a drevený plot. Zároveň bolo ohrozené požiarom aj v blízkosti odparkované nákladné vozidlo TATRA PV3S (vetrieska). V čase príchodu už svietidlo nehorelo, len silno dymelo a stečené časti a opálené konáre boli uhasené okolo idúcimi občanmi, čím predišli ďalšiemu šíreniu požiaru. Členovia DHZ skontrolovali stav požiaroviska, počkali na ochladenie svietidla a ukončili zásah.

 

19.9.2015 ISTROFINAL Snežnický MTB maratón

    Už v poradí tretíkrát naša obec hostila amatérskych i profesionálnych pretekárov z radov horskej cyklistiky. Od rána bolo v obci rušno, veď na registráciu na ihrisko sa ponáhľalo vyše 300 pretekárov z každého kúta Slovenska.

    Samozrejme, že takáto akcia musí byť dobre zorganizovaná a boli sme požiadaní riaditeľom preteku p. Michalom Gáborom o pomoc pri regulovaní dopravy a usmerňovaní súťažiacich priamo v teréne. Náš zbor zastupovalo 11 členov. Polovica bola nápomocná pri usmerňovaní dopravy v obci, parkovaní prichádzajúcich vozidiel a ďalších 5 nás bolo v Zástraní roztrúsení po problémových a orientačne náročných úsekoch trate. Pre pretekárov boli pripravené dva okruhy – 20 A 40 km v prostredí Kysuckej vrchoviny.

    V lese sme pretekárov usmerňovali, aby nezošli z trate, dávali pozor na ich zdravotný stav a pri prejazdoch hlavnou cestou korigovali dopravu. Táto udalosť patrí k jednej z najlepších, ktoré sa organizujú v obci, sme radi, že sme mohli byť súčasťou takto vydareného podujatia. Po pretekoch sme si išli pochutiť na klobásku a kofolku, o týždeň sme pozvaní na guláš pre organizátorov preteku...

 

viac na: www.sneznickymaraton.sk/

 

14. - 15.9.2015 Hodové slávnosti v obci

    Tento rok sa hody v obci začali už v nedeľu 13.9.2015 a to koncertom domáceho farského zboru v kostole. Program vystúpenia bol zameraný na piesne z CD zboru, ktoré bolo slávnostne uvedené pri príležitosti 20.výročia vysviacky kostola Sedembolestnej Panny Márie v Snežnici. Ide vôbec o prvé CD tohto spevokolu, ktoré sa im mimochodom veľmi vydarilo.    

    Ďalší deň bola naplánovaná slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža pri kaplnke na Medzivretní. Ako hasiči sme zabezpečili všetko potrebné vybavenie na slávenie omše a slávnostný nádych dodala aj hasičská zástava s vlajkonosičom Štefanom Martinským. Po skončení si väčšina z nás plnila funkciu poslaneckú pri dohliadaní na priebeh vystúpenia Kysuckého Prameňa z Oščadnice, ktoré prebiehalo v kultúrnom dome. Na námestí sa už všetko chystalo na tradičnú veselicu a z hasičského stánku už rozvoniavala zabíjačková kapustnica. Program na námestí začal slávnostným otvorením novovybudovaného námestia, ktoré odovzdali do užívania občanom starosta bývalý p. Pokrivka a súčasný Milan Hlavatý. Zábavu však prekazil dážď, ale neskôr v noci sa vyčasilo a veselica pokračovala do rána.

    Slávnostný deň sviatku uviedli dve sväté omše a popoludní bol na námestí pripravený program o ktorý sa postarala hudobná skupina Janíčanka z Rudiny. O 15 hodine sa na námestí zhromaždilo mnoho domácich i s rodinami a prišli sa pozrieť na vystúpenie súboru ľudových speváčok zo Snežnice v doprovode s harmonikami, ktoré zožalo veľký úspech. Takéto vystúpenie si mnoho ľudí ani nepamätá a pravdepodobne vznikla v dedine nová, pekná tradícia snežnických hodov. Vystúpeniu predchádzala hra mladého heligonkára, ešte škôlkara Adamka (presne neviem :-)) Žuchu. 

6.9.2015 Členská schôdza

    Z roku pomaly ubúda a pred nami je stále veľa nesplnených úloh, ktoré sme si dali za cieľ v tomto roku uskutočniť. I preto bola zvolaná táto členská schôdza, aby sme si naplánovali činnosť na najbližšie obdobie a skontrolovali a zhodnotili tú doterajšiu...

Zapisnica z CS DHZ.pdf

 

Aktuálna činnosť zboru

           V rámci tohto obdobia sme vykonali rozsiahlu brigádu v kuchyni miestnej ZŠ s MŠ. Práca spočívala v odstránení starej omietky, následnom maľovaní a nakoniec sa namontovali vetracie rúry, pretože tento priestor vôbec nebol odvetraný. Je jasné, že bez dobrej ventilácie by maľovanie nemalo žiadny zmysel. Ťahúňom prác bol predseda zboru Martin Bollo, ktorý tam strávil azda najviac hodín. Samozrejme vďaka patrí aj Jánovi Belancovi, Števovi Cesnekovi,  Tomášovi Jezberovi, ktorí tiež často prišli pomôcť s robotou v kuchyni. Taktiež Marián Rusnák, Dušan Ševčík, Ján Cesnek venovali práci nemalé úsilie.

         Ďalšia práca členov zboru spočívala v oprave chybného vodovodného potrubia, ktoré zásobuje obec pitnou vodou. Chyba sa našla na „novej“ ceste. Po odstránení puknutého potrubia  sa samozrejme zvýšil tlak, čo malo za následok opäť poruchu potrubia na inom, oslabenom mieste. Tento problém trápi aj starostu obce, koľko budeme môcť, toľko obci pomôžeme.

23.8.2015 Domáca pohárová súťaž

    V túto peknú augustovú nedeľu bola na ihrisku v Snežnici rušno. Konala sa tu totiž pohárová súťaž v hasičskom športe do kopca. Súťažilo sa v 4 kategóriách – muži, ženy, žiaci a žiačky. Dokopy štartovalo 24 družstiev. Súťaž otvoril starosta obce MVDr. Milan Hlavatý , ktorý odovzdal slovo okresnému veliteľovi Ing. Petrovi Harcekovi. Svojou prítomnosťou nás poctil aj prednosta Okresného úradu v Žiline Ing. Vladimír Macášek.

    Detské kategórie súťažili na ihrisku po rovine. V kategórii chlapcov sa najviac darilo kolektívom z Kolárovíc, Vrania a Ochodnice, ktorí si odniesli aj víťazné poháre. V dievčenskej kategórii najlepšie obstáli dievčatá z Petrovíc, Kolárovíc a Rudiny. Našu obec reprezentovalo zmiešané družstvo, ktoré pretekalo v kategórií chlapcov a skončili sme na nepopulárnom 4.mieste.

    Súťaž dospelých pokračovala mimo areálu ihriska, kde sa behalo do kopca v náročnom kamenistom teréne, ktorý preveril celé fungovanie súťažných kolektívov. V Mužskej kategórii zvíťazil kolektív z Dolného Vadičova s časom 22,8s, čo je nový rekord trate, ktorý doteraz držali muži z KNM (23,7 s z roku 2011), nasledovala Ochodnica a Kolárovice, ktoré si tretiu pozíciu vybojovali až po nových útokoch, nakoľko po prvom útoku mali rovnaký čas ako Brodno, ktorým sa však opravný útok príliš nezdaril a tak skončili štvrtý. V ženskej kategórii zvíťazili ženy z Nesluše pred Kolárovicami a Ochodnicou.

    Súťaž bola z môjho pohľadu dobre zorganizovaná, prialo nám aj príjemné augustové slniečko. Veľká vďaka patrí tým, čo pomohli s prípravou tohto pekného, vydareného podujatia.

foto na : SUTAZ 2015

16.8.2015 Súťaž mladých hasičov v Lopušných Pažitiach

    Na štart týchto pretekov sa postavilo mierne zmenené družstvo oproti predchádzajúcim súťažiam, kde nám pribudol Lukáš Pulkert a Filip Horvát. Chlapské posily družstvu pomohli, ale po dlhšej súťažnej odmlke bola cítiť nervozita, ktorá mládeži zväzovala ruky. Napokon snaživý výkon stačil na nepopulárne 4.miesto. Veríme, že do budúceho týždňa ešte potrénujeme a z domácej súťaže si odnesieme okrem plastového :-) pohára z kofoly aj niektorý zo súťažných pohárov...Veľká vďaka patrí mladým, že sa dali dokopy a po dlhej dobe ukázali, že v nich drieme srdce hasiča. Taktieť patrí poďakovanie referentovi mládeže Štefanovi Cesnekovi, velteľovi Jánovi Belancovi, predsedovi Martinovi Bollovi, že mladých sprevádzali na tejto súťaži.

    Na najbližšej schôdzi sa plánuje prerokovať aj koncepcia práce s mládežou, pretože nemôže všetko zostávať na referentovi, ale ak chceme mať úspešné súťažné družstvá, ale najmä vychovať si novú úspešnú generáciu, ako členovia robíme pre našich mladých málo...

 

Aktuálna činnosť zboru

    Počas letného obdobia, keď je každý z nás rozlezení s rodinami sa sústreďujeme najmä počas teplých dní na hliadkovanie v lesoch, čistíme a budujeme záchyty vody, aby sme v prípade potreby  vedeli dostatočne  využiť blízke zdroje vody. Aktuálne pomáhame v kuchyni ZŠ s MŠ v Snežnici, kde oškrabávame starú omietku a priestory chystáme na maľovanie.

8.7.2015 Označenie hydrantov v obci

    Možno ste si už všimli, že po obci pribudli červené tabuľky s názvom H. Ide o označený funkčný podzemný hydrant. V obci sa takýchto tabuliek nachádza asi 10. Navyše sú hydranty i priamo označené oranžovou farbou. Je to miesto, kde sa dokážeme, v prípade, že nemáme dostatok vody pri zásahu napojiť na miestne potrubie a odtiaľ získať vodu. Hydranty označil referent mládeže Štefan Cesnek spolu s mladými hasičmi, za čo im patrí veľká vďaka. Je veľmi dôležité, aby boli takéto miesta označené, môžu ich využiť i profesionálni hasiči. Označením hydrantov sa splnil jeden bod z uznesenia, ktoré sme prijali pre tento rok 2015.
 

27.6.2015 Konferencia HASIČSKÉ JEDNOTKY 2015

    Ministersvo vnútra v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR usporiadalo Konferenciu hasičských jednotiek v Martine, ktorej hlavným zámerom bolo ozrejmiť profesionálnym ako aj dobrovoľným hasičom najBOZP pri činnostiach hasičských jednotiek a ochrana hasiča pri zásahu – používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

    V súčasnom svete sa nič bez školenia či konferencie nezaobíde. Je veľmi dôležité zúčastňovať sa podobných sústredení, aby sme fungovali pod dohľadom vzdelaných, rozvážnych ľudí...Darmo bude predseda predsedom, keď nebude poznať základy platnej legislatívy, základy managmentu a riadenia zboru...Darmo bude veliteľ veliteľom, keď nebude vedieť rozvážne posúdiť nebezpečenstvo číhajúce na „jeho“ ľudí. Práve takéto stretnutia nás učia rozvíjať naše schopnosti, vedieť sa rozhodovať a hájiť záujmy zboru. Náš zbor v Martine zastupovali predseda Martin Bollo a veliteľ Ján Belanec.

 

23.6.2015 Výborová schôdza DHZ

    Blíži sa polrok a tak je na čase bilancovať činnosť zboru za toto obdobie a zároveň je dôležité prijať i plány na to ďalšie. Práce a povinností v zbore je naozaj dosť a tak výborová schôdza hodnotila činnosť. Aby organizácia mohla ďalej napredovať, rozvíjať sa vo svojich aktivitách, najmä ktoré sa plánujú na najbližšie obdobie, boli jednotlivými úlohami poverení členovia výboru , ktorí pomocou členov DHZ budú náš konkrétny, spoločný cieľ realizovať.

    Viem, že práve leto je obdobie, ktoré nám slúži na oddych, rodinu, dovolenku, či prácu okolo nášho príbytku, ale spoločnými silami nás, všetkých členov, stanovené ciele ľahko splníme.

 

ZAPISNICA Z VYBOROVEJ SCHODZE ZAPISNICA z vyborovej schodze 23.6.2015.pdf (62332)

 

21.6.2015 Hasičský guláš - Deň otcov

    Už tretíkrát organizovala obec Oslavu Dňa otcov spojenú so súťažou vo varení gulášu. Tento rok si družstvo v zložení Ján Labuda, Martin Bollo a Štefan Cesnek postavili i hasiči. Za premenlivého počasia už od rána rozvoniavalo ihrisko od siedmych rozpálených kotlíkov. Každý tím si guláš varil po svojom, dával tam tajné prísady, každý chcel proste vyhrať :-) Napokon náš guláš skončil na krásnom II.mieste. Guláš sa potom rozdával hasičom, ich rodinám, sponzorom a všetkým, ktorý chceli ochutnať najlepší :-) guláš.

    Program dňa pokračoval futbalovým zápasom medzi horným a dolným koncom, kde svoje futbalové umenie predviedli i hasičskí zástupcovia Marián Rusnák, Miroslav Javorík, Ján Belanec a Martin Bollo. Dokonca po asistencii Jana krásny gól z ťažkej pozície vsietil Martin, ktorému ešte zostali futbalové zručnosti z mladosti. Veliteľ Jano odohral zápas v nových kopačkách, ktoré si špeciálne zakúpil pre túto príležitosť. Na kopačkách si nechal cenovku, asi ich zamýšľal vrátiť, pretože zasa ich využije asi až o rok...


 

20.6.2015 Krajské kolo - rozhodca

    Kedže tento rok je postupový, čo sa týka súťaže dospelých a dorastencov, okresné kolo pokračovalo krajským, ktoré sa konalo v Hliníku nad Váhom. Súťažné zastúpenie sme síce nemali, ale náš zbor tam reprezentoval rozhodca DPO SR Milan Drabik st., ktorý je aktuálne jediným oficiálnym rozhodcom v rámci nášho zboru.

13.6.2015 Nočná pohárová súťaž - Brodno

    Súťaži za rok moc neabsolvujeme, ale nočnú súťaž v Brodne sme si tradične nenechali ujsť. Začiatok bol o 22:00 hod a keďže sme prišli medzi poslednými, bolo nám priradené číslo 20, celkový počet zúčastnených bol 25. Súťaž bola zorganizovaná na výbornej úrovni s množstvom prizerajúcich sa ľudí. Súťažný útok sa nám však zdarne nepodarilo dokončiť a tak sme neboli hodnotení. I tak dobra nálada prekvitala :-) a naše Iveco sa sirénou rozlúčilo s Brodnom spokojné. Samozrejme po príchode do zbrojnice sme si zhodnotili náš nevydarený útok, aby sa predchádzalo podobným situáciám...

7.6.2015 Okresná súťaž - Rudinka

    Okresnú súťaž v hasičskom športe dospelých a dorastu tento rok organizovala obec Rudinka v spolupráci s tamojšou DHZ. V úvode bol náš veliteľ Ján Belanec ocenený medailou za  Zásluhy o výcvik M.Schmidta.
    Súťaž prebiehala v dvoch disciplínach: štafeta a požiarny útok s vodou, pričom výsledný čas tvoril súčet časov z týchto disciplín. Na štart štafety sa s nami postavil aj starosta obce Milan Hlavatý (novoprijatý člen DHZ). Štafetu sme odbehli k veľkej spokojnosti, skončili sme v polovici štartovej listiny, kde v našej kategórii súťažilo 9 mužstiev. Nasledoval požiarny útok s vodou, ktorý nám nevyšiel úplne podľa našich predstáv a mierne zaváhanie pri rozdeľovači nás stálo cenné sekundy. Napokon sme skončili na peknom 6.mieste, ktoré i odráža naše aktuálne možnosti čo sa týka hasičského športu.
    Účasť na okresnej súťaži bol i jeden z bodov uznesenia, ktoré sme prijali na výročnej schôdzi pre rok 2015. Ako zbor sa príliš súťažne neuberáme, skôr sa sústreďujeme na vybavenie a zveľaďovanie hasičskej zbrojnice, ako aj zdokonaľovanie v rámci zásahov, ktoré nás môžu postihnúť, alebo na ktoré môžeme byť povolaní v rámci celoplošného rozdelenia hasičských jednotiek. Práve preto súťaž berieme skôr športovo a umiestnenie na 6.mieste je pre nás veľkým potešením.

Pohreby hasičov v Lopušných Pažitiach

    Žiaľ, taký je už život. Jeden sa narodí druhý odíde...V priebehu krátkeho obdobia sme sa boli rozlúčiť s dvomi členmi DHZ Lopušné Pažite. Česť ich pamiatke.

1.6.2015 Deň otvorených dverí na obecnom úrade a v zbrojnici

    Jednou z pekných myšlienok novozvoleného starostu obce bolo uskutočnenie Dňa otvorených dverí na Obecnom úrade v Snežnici. Žiaci V.ročníka miestnej ZŠ sa prišli pozrieť na obecný úrad. Pracovníčky obce v spolupráci so starostom primerane vysvetlili fungovanie a chod OcÚ ako i náplň práce starostu, ktorý sa „zapotil“ pri zvedavých detských otázkach. Súčasťou bola i prezentácia vybavenia hasičskej zbrojnice, ktorú zabezpečili členovia DHZ Snežnica.

 

 

pár foto aj na : DOD 2015

Odovzdávanie protipovodňových balíčkov realitou

    Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Vám oznamuje, že Európska komisia schválila projekt „Aktívne protipovodňové opatrenia“ z dielne Ministerstva vnútra SR. Vďaka nemu záchranné zložky na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni dostanú k dispozícii špeciálnu techniku na znižovanie povodňových rizík a tiež zmierňovanie následkov záplav.

    Prvé slávnostné odovzdávanie protipovodňovej techniky z rúk podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka a ministra životného prostredia SR Petra Žigu sa bude konať v utorok 19. mája 2015 o 15:00 hod. na parkovisku pod hradom Devín.

    Lokálne balíky protipovodňovej techniky dostane k dispozícii celkom 621 obcí, ktoré  boli vybrané na základe miery povodňového rizika ako aj podrobnej analýzy databázy zásahov hasičov a záchranárov. Posilnia sa tak dobrovoľné hasičské zbory obcí v ohrozených územiach a zabezpečí sa pre nich špeciálne vybavenie na okamžitú reakciu na povodne. Veríme, že nová špeciálna technika pomôže účinnejšie reagovať na povodne a znížiť tak spôsobené škody v obciach a lepšie chrániť občanov.

Zoznam_obcí_-_protipovodňové_balíčky.xlsx (33589)

zdroj www.dposr.sk

 

V rámci okresu KNM bolo pridelených 10 protipovodňových vozíkov, žiaľ, naša obec sa v zozname nenachádza. Z pozície admina tejto stránky nie je vhodné vkladať svoje názory do týchto príspevkov, preto sa zdržím komentára, nech si urobí na to každý svoj názor...

 

31.5.2015 Vaľanie mája

    Nedeľa popoludní patrila v obci hasičom. Pred asi 100 prizerajúcimi najprv hasiči spustili v sprievode harmoniky (Ján Cesnek) a ozembuchu (Štefan Cesnek) spolu so starostom obce známe slovenské piesne. Po chvíli už klesal obecný máj na zem. Zvuk harmoniky sa ešte ozýval do večerných hodín centrom obce, aké to boli krásne chvíle, si len tak bezstarostne zaspievať.
    Vnímame, že kultúrne podujatia organizované hasičmi sa tešia záujmu i čoraz väčšej obľube. Veľmi nás to teší a ďakujeme za Vašu prejavenú priazeň...

30.5.2015 Pomoc na Dni detí, Omša na Lysine

    V sobotu sme v dopoludňajších hodinách pomáhali s prípravou Dňa detí na ihrisku, kde sme zabezpečili cisternu z KNM, ktorá napustila 8 kubíkov vody do bazéna, ktorý slúžil na aquazorbing. Následne sme pomohli vyviesť potrebné vybavenie ku kaplnke na Lysine, kde sa slúžila svätá omša a vysvätila sa zrekonštruovaná kaplnka.

17.5.2015 IMZ v Lopušných Pažitiach

    Inštruktážno metodické zamestnanie dobrovoľných hasičov okresu KNM tento rok hostila obec Lopušné Pažite. Hlavným cieľom tejto aktivity býva naplánovanie si súťažných aktivít počas roka. Tento rok je postupovým pre družstvá dospelých a dorastu, okresné kolo sa uskutoční 7.6.2015 v Rudinke. Okrem iného boli prerokované i nariadenia z vyšších kruhov v rámci DPO, zákon o poisťovníctve, prideľovanie dotácií a ich čerpanie, vykazovanie. Náš zbor zastupovali členovia výboru spolu so starostom obce Snežnica.

9.5.2015 Brigáda v hasičskej zbrojnici

    Túto sobotu sa uskutočnila brigáda v hasičskej zbrojnici. Opäť členovia nesklamali svojou účasťou...Brigáda bola zameraná na úpravu interiéru, vyradenie starého, nepotrebného materiálu, úprava regálov a zefektívnenie priestoru v rámci zbrojnice...Časť vybavenia, ktorá prioritne neslúži na zásah bola presťahovaná do priestorov určených obcou. Zámerom na najbližšie obdobie je vytvoriť v zbrojnici miesto pre prezliekanie do zásahových odevov a ochranných prostriedkov...Uvidíme, v akom časovom horizonte sa nám to podarí. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto brigády a tiež predsedovej žene Gabike za zabezpečenie pitného režimu :-)

8.5.2015 Spolupráca so súkromnými lesami - ZASAĎ SI SVOJ STROM

    Tento piatok DHZ Snežnica v spolupráci so súkromnými horami zorganizovali peknú udalosť pod názvom ZASAĎ SI SVOJ STROM. Každý účastník si zasadil jedličku a označil ju svojou menovkou. Akcie sa zúčastnilo do 50 ľudí z radov detí i dospelých. Súčasťou tohto vydareného dopoludnia bola i náučná časť, kde veliteľ DHZ hravou formou vysvetlil deťom ako sa správať pri pobyte v prírode a pri zakladaní ohňa. Tiež člen z radov súkromných hôr porozprával o spôsobe sadenia stromčekov, o celoročnej práci okolo nich...Na záver sme opekali špekačky a spokojní sme sa pobrali domov.

3.5.2015 Floriánska svätá omša hasičov okresu KNM v Rudine

    Každá fungujúca organizácia pôsobiaca na národnej, či medzinárodnej úrovni má svojho patróna. Našim, ako iste viete, je Sv.Florián. I z tohto hľadiska je jasné, že hasičstvo je úzko späté aj s duchovným poslaním. Už tretia obec po KNM a Rudinskej prebrala štafetu v uctení si pamiatky patróna hasičov. Tento rok sa slávnostná omša konala v Rudine za účasti 100 hasičov z okresu KNM. Našu obec reprezentovali 4 zástupcovia. Slávnostný sprievod obcou za doprovodu živej hudby pridal celej udalosti dôstojný charakter. Na budúci rok by sme sa radi uchádzali my o organizovanie tejto spomienky na nášho patróna...

 

1.5.2015 Brigáda v lese

    Sviatok práce sme oslávili prácou. V piatok sa uskutočnila brigáda pre úrbár obce Snežnica v časti Markovica. Brigáda spočívala v preriezke drevín a následnému upaľovaniu. Zúčastnilo sa 8 členov z radov hasičov. Je dôležité, aby sme získavali i takouto formou financie do našej kasy, pretože ako i v živote vidíme, že financie samé k nám neprídu, tak isto to funguje i u nás v hasičstve. Navyše naše odvážne plány na najbližšie obdobie, ako je kúpa hasičských uniforiem, kroniky, rozšírenie technického vybavenia zbrojnice, či organizácia hasičského plesu, iste so sebou prinesú i zvýšene nároky na kasu a našu pokladníčku...

 

30.4.2015 Stavanie mája

    Aj tento rok sme postavili pre všetky naše šumné devy máj. Máj zdobí rozostavané obecné námestia. Dúfam, že keď ho budeme váľať, námestie už bude hotové, aby sme mali kadiaľ tancovať...

 

26.4.2015 Hasičská púť v Rajeckej Lesnej

    V túto peknú nedeľu, sme sa rozhodli si oddýchnuť a vybrali sme sa aj s rodinami na 10.hasičskú púť do Rajeckej Lesnej. Išli sme na piatich osobných a hasičskom vozidle. Slávnosti sa zúčastnilo 255 dobrovoľných hasičov z 28 dobrovoľných hasičských zborov, 20 zborov prišlo so svojimi historickými zástavami. Omšu celebroval správca farnosti Mgr.Ján Rusnák  a bola venovaná patrónovi hasičov Sv.Floriánovi. Farár vo svojej kázni o živote svätca zdôraznil potrebu vytvárať v rodine úctu k rodičom a starším osobám, povzbudzoval hasičov k dobrovoľníckej činnosti...Po skončení omše sa kládla kytica kvetov na hrob zakladateľa hasičskej púte Pavla Šadláka. Slávnostný sprievod pokračoval na námestie, kde farár vzdal úctu poklonou každej hasičskej zástave.
    Po skončení omše sme si pochutili na guláši a pobrali sa navštíviť Slovenský Betlehem, potom sme sa osviežili i vodou z miestneho prameňa, ktorý vyteká pod kalváriou. S pekným zážitkom sme sadali späť do áut a už teraz sa tešíme na ďalší rok tejto hasičskej púte.
    Presne takto má vyzerať život v DHZ, keď často trávime voľné chvíle, ktoré môžeme venovať rodine v zbrojnici, alebo na nejakej brigáde. Na takýchto udalostiach, sa utužujú naše vzťahy, spoznávajú rodiny a trávime naozaj príjemné okamihy v kruhu našich blízkych...

 

Hasičská púť Rajecká lesná 2015 : hasicska put

19.4.2015 Mimoriadna členská schôdza

    Členská schôdza s malou účasťou 3 členov sa konala výlučne kvôli zisteniu dopytu po Hasičskej púti v Rajeckej Lesnej. Nakoniec sa nahlásilo vyše 25 ľudí, z radov hasičov, ako aj ich blízkych rodín. Riešili sme spôsob dopravy, ako i pokrytie nákladov na PHM.

19.4.2015 Plénum predsedov DHZ okresu KNM

    Mesiace od marca - máj patria väčšinou schôdzam. Je dôležité sa stretávať v rámci okresu a preberať problémy jednotlivých zborov, pomáhať si a tak predchádzať stagnácii a úpadku DHZ. Plénum DPO SR je najvyšším orgánom v rámci okresu a zbor zastupuje predseda. Tento rok našu obec reprezentoval odstupujúci predseda Štefan Tomáš, i novozvolený Martin Bollo. Plénum je zamerané najmä na plán činnosti na ďalší rok, plán súťaží, riešenie situácií nariadených z vyšších kruhov...

12.4.2015 Školenie rozhodcov v KNM

    Každoročne organizuje okres pred súťažnou sezónou školenie rozhodcov, kde sa preberú nové zmeny pravidiel a súťažný poriadok jednak pre mládež, ako i pre dorast a dospelých. Školenia sme sa zúčastnili 3 členovia, konalo sa v KNM. Tento rok je postupový pre dorast a dospelých.

11.4.2015 Členská schôdza DHZ

    V tento deň sa konala členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 18 členov zboru. Hlavnými bodmi programu bola voľba výborových funkcií, ktoré sa nám nepodarilo zvoliť na VČS a podľa dohody do mesiaca zvolal predseda členskú schôdzu. Išlo o výborové funkcie - brigádnický referent a dvoch členov ako finančná kontrola. Za brigádnického referenta bol jednohlasne zvolený prítomný Ján Labuda (17 hlasov). Na pozíciu fin. kontroly nikto neprejavil záujem, takže táto funkcia zostáva i naďalej neobsadená. Po vzájomnej diskusii a odporúčaní delegáta za okres p.Hocha z VČS sme túto funkciu premenovali na revíznu komisiu, kde okrem kontroly pokladne a narábaní s finančnými prostriedkami zodpovedá i za plnenie uznesení a úloh prijatých na schôdzach a zodpovedá sa VČS.
    Ďalším bodom programu bol plán úloh na prvý polrok 2015. Za hlavný cieľ sme si dali upraviť a zveľadiť hasičskú zbrojnicu, presťahovať časť materiálu do priestorov pridelených obcou, aby sa v zbrojnici nachádzali len veci určené na zásahovú činnosť. Samozrejmosťou je účasť na brigádach a pomoci obci pri organizovaní rôznych udalostí. Následne sme prebrali uznesenie z VČS a rozdelili úlohy medzi jednotlivých členov. Zároveň prebehla diskusia o nakladaní s finančnými prostriedkami, kde značnú časť pre tento rok investujeme do uniforiem pre členov, ktorí reprezentujú obec i na podujatiach mimo nej, taktiež sa 300€ vyčlenilo na kúpu hasičskej kroniky. Pokladníčka navrhla, aby sa schválila suma, ktorá bude ako limit v pokladni na 300€, s čím všetci prítomní súhlasili. Záver schôdze patril diskusii najmä o účasti na Hasičskej púti v Rajeckej Lesnej.

4.4.2015 Sviatky Veľkej noci

    Už po štvrtýkrát, odkedy je v obci zriadená farnosť sme sa zúčastnili dôstojného slávenia sviatkov Veľkej noci. Na Bielu sobotu od 7:00 hodiny sme sa striedali pri stráži Božieho hrobu, kde každý z nás mohol bližšie pocítiť aj duchovný rozmer týchto dní. Po západe slnka nasledovala Vigília Vzkriesenia, kde sme ako členovia hasičského zboru pridali váženosti a dôstojnosti tejto udalosti.

    Okrem domáceho hasičského zboru sa zapojil i zbor zo susednej Oškerdy a našim mladým hasičom sme oprášili staré uniformy, ktoré im sedeli ako uliate a boli peknou ozdobou týchto dní. Je dôležité nezabúdať na posolstvo dobrovoľného hasiča, kde okrem pomoci blížnym slúžime aj Bohu, preto často na zástavách vidíme krásne motto: „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc.“

viac foto na : pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy/velkonocne-sviatky-2015

28.3.2015 Hasičská brigáda

                Ako bol prednesený plán úloh na rok 2015 na VČS, tak sa aj prvá z plánovaných brigád konala v túto sobotu. Cieľom tejto brigády bolo premiestnenie časti hasičskej zbrojnice, ktorá slúži na šport do nových priestorov pridelených OcÚ. Brigády sa zúčastnilo 9 členov, kde väčšie zastúpenie mala naša mládež, čo nás veľmi teší. Referentka žien Daniela Cesneková pripravila občerstvenie a vďaka patrí aj ďalším zúčastneným: Jánovi Cesnekovi, Štefanovi Cesnekovi, Dušanovi Ševčíkovi, Júlii Labudovej, Kristíne Pokrivkovej, Lucii Tomášovej, Jurovi Pokrivkovi a Majovi Muzikovi. Verím, že ďalšie brigády budú početnejšie čo sa týka do účasti, ale v rámci tejto brigády sa viacero členov ospravedlnili...

 

pár foto aj na: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy/brigadicka-02_2015

23.3.2015 Pomoc pri hľadaní nezvestnej osoby

            O tom, že štát to myslí s dobrovoľnými hasičmi na Slovensku vážne, svedčí aj fakt, že už druhýkrát v tomto roku sme boli prostredníctvom zvolávacieho celoplošného systému privolaní na pomoc k hľadaniu nezvestnej osoby. Zúčastňovať sa na takýchto zásahoch nám vyplýva aj z povinnosti celoplošného rozmiestnenia síl a hasičských prostriedkov, kde sme v súčasnosti zaradený do kategórie „B“.

        V pondelok okolo obeda sa v Tepličke nad Váhom zišlo približne 80 ľudí z rádov polície, dobrovoľných hasičov, horských záchranárov, psovodov záchranárov, ale aj početné množstvo dobrovoľníkov, ktorí prečesávali lesy medzi obcou Teplička nad Váhom a Stránikom, kade sa Juraj chodieval prechádzať. Žial, aj napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených sa nepodarilo nájsť nezvestného muža v poriadku.  Okolo 16:30 hod. sme dostali správu, že nezvetný Juraj bol nájdený bez známok života.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Zdroj: zilinskekrimy.sk

 

Z hlásenia veliteľa DHZO Snežnica – J.Belanca

        V dopoludňajších hodinách oznámil p. Todorov z Nesluše veliteľovi DHZO Snežnica nezvestnú osobu a požiadal o pomoc pri pátraní po nezvestnom Jurajovi Milovi (59) z Tepličky nad Váhom. Veliteľ kontaktoval členov DHZO Snežnica s možnosťou nástupu na pátraciu akciu, kde mu účasť potvrdili ďalší dvaja členovia (bratia Martin a Štefan BollovciJ - pozn.autora). O 11:40 skupina odišla spolu s p. Todorovom na miesto stretnutia v Tepličke. Po príchode na miesto nahlásili príchod veliacim pracovníkom organizujúcim túto akciu. Tu sa všetky zúčastnené zložky oboznámili s podrobnosťami a inštrukciami, rozdelili sa do troch skupín a následne sa presunuli na pridelené úseky.

        Skupina členov DHZO Snežnica v spolupráci so psovodmi K7, domácimi dobrovoľníkmi a záchranármi K9 začala prehľadávať časť od chaty Salaš - Zástranie smerom ponad Snežnicu nad Brodno - za Prevratom, odtiaľ sa otočili na Zádubnie a späť k Zástraniu, pričom kontrolovali aj miestne chaty. Druhu rojnicu vytvorili od hlavnej cesty na pravo od hrebeňa smerom na Snežnicu k Mlynu po hranicu Teplického chotára. Od tejto hranice sa skupina vrátila do Mlyna a začala kontrolovať les späť do Zástrania. Pri prechode tejto časti sme boli upozornení na nález nezvestnej osoby druhov pátracou skupinou. Následne sme sa presunuli späť k chate Salaš, kde sme mali odparkované autá a potom sme sa vrátili do Tepličky. Po ohlásení návratu z pátranie sme odišli späť do Snežnice.

 

 

Oceňujeme aktivitu našej mládeže

        V priestoroch ZŠ v Snežnici pribudla nová nástenka s hasičskou tématikou. Na základe spolupráce referenta mládeže Štefana Cesneka a našich mladých hasičov v škole máme novú nástenku, ktorá sa bude mesačne obmieňať. Nástenka nemá len náučný a informatívny charakter, ale mala by spĺňať najmä preventívno-výchovnú funkciu. Tento mesiac ešte pomáhal s nástenkou Števo, som sám zvedavý, čo vymyslia naši mladí na budúci mesiac...

 

14.3.2015 Výročná členská schôdza     

 

    V túto sobotu sa v klubovni KD v Snežnici konala Výročná členská schôdza (VČS) Dobrovoľného hasičského zboru v Snežnici. Schôdze sa zúčastnilo 18 členov DHZ, starosta obce Snežnica MVDr. Milan Hlavatý, za okres boli delegovaní Ľudoví Hoch a Ing.Peter Harcek. Schôdzu otvoril a viedol člen zboru D.Ševčík, v úvode bola venovaná minúta ticha za zosnulého člena zboru Cyrila Jaššu.

    Na začiatku schôdze vystúpil predseda zboru Štefan Tomáš, ktorý zložil svoju funkciu. VČS tento fakt zobrala na vedomie a následne bol jednohlasne odsúhlasený nový bod programu: Voľba funkcionárov DHZ na obdobie rokov 2015-2016, kde sa budú voliť nasledovné funkcie: predseda, veliteľ, tajomník, preventivár, referent mládeže, referent žien, finančná kontrola, pokladník, strojník a brigádnicky referent.

    Schôdza prebiehala podľa platných bodov programu, postupne správu o činnosti za rok 2014 predniesli predseda- Š.Tomáš (za činnosť zboru), veliteľ- J.Belanec (zhodnotenie školení, výjazdov a plnenia uznesení za rok 2014), referent mládeže – Š.Cesnek (súťažné aktivity DHZ, činnosť mládeže), strojník – M.Bollo (stav technického vybavenia, údržba), predseda tiež predniesol správu za pokladníka, keďže v súčasnosti táto výborová funkcia nie je obsadená, brigádnicky referent – J.Labuda (správa za brig.činnosť)...

    Ďalším bodom VČS bolo udelenie hodností, medzi členov DHZ privítal aj novú členku Ing.Gabiku Bollovú Keďže účasťou sme neboli uznášania schopní, delegát za okres p.Harcek predniesol možnosť že, ak do 30 minút od začatia schôdze, ktorá bola riadne a včas oznámená všetkým členom nie je prítomná nadpolovičná väčšina, označí sa počet prítomných ako uznášania schopní. Potom nasledovali tajné voľby do výborových funkcií. Po sčítaní hlasov volebná komisia oznámila nasledovné výsledky za novozvolených fukcionárov boli vyhlásení:

predseda                 -         Martin Bollo

veliteľ                     -         Ján Belanec

referent mládeže      -         Štefan Cesnek

referent žien            -         Daniela Cesneková

pokladník                 -         Ing. Gabika Bollová

preventivár               -         Ján Cesnek

strojník                    -         Ján Cesnek

tajomník                  -         Bc.Ďušan Ševčík

brig.referent             -         nezvolený

fin.kontrola              -         nezvolení (volili sa dvaja členovia)

 

- nezvolené funkcie budú obsadené na najbližššej členskej schôdzi DHZ, ktorá sa musí uskutočniť do mesiaca od VČS

 

Oficiálne výsledky voliebVOLBY_VYBOR DHZ 2015.pdf (39516)

 

    VČS pokračovala príhovormi Ing. Harceka, ktorý nás informoval o možnostiach a zásahoch v kompetentnosti DHZ a obce, p.Hoch nás pobádal k väčšej iniciatíve z hľadiska histórie. V zápätí J.Belanec predniesol plán činnosti na rok 2015, slovo bolo odovzdané emeritnému starostovi J.Pokrivkovi a tiež súčasnému MVDr.Hlavatému.

    Nasledovala gratulácia k 80.-tke p. Hochovi, ktorý od starostu obdržal aj publikáciu o Snežnici a pamätný tanier si prevzal aj p.Pokrivka za dlhoročnú podporu hasičstva v obci. Nakoniec sa prijalo uznesenie, ktoré sa jednoznačne odsúhlasilo a vystúpil ešte odstupujúci ako aj novozvolený predseda. S potleskom aj značnou mierou zármutku sme ešte v závere všetci poďakovali a potriasli rukou Štefanovi Tomášovi a poďakovali mu za dlhoročnú činnosť, vedenie a podporu hasičstva v obci, ktoré viedol viac ako 20 rokov. Parí mu veľká vďaka za to, kde je v súčasnosti naše hasičstvo...

 

- podrobnejšie info sa dočítate v zápisnici k VČS, ktorá bude zverejnená čoskoro

 

foto: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy/vcs-2014

28.2.2015 Pohreb v Oškerde

    Tento deň bol smutný najmä pre kolegov hasičov z Oškerdy. Rady dobrovoľných hasičov opustila jedna zo zakladajúcich členiek DHZ Oškerda p. Greňová. Dôstojnej rozlúčky sme sa zúčastnili i my za členov nášho zboru. Omša prebiehala v kaplnke v Oškerde, po jej skončení sprievod vedený hasičským vozidlom smeroval na miesto posledného odpočinku...
    Za posledné roky sme sa žiaľ zúčastnili mnohých pohrebov členov zborov u nás v obci i mimo nej. Jednou z kľúčových úloh preto do nasledujúcich období pre náš zbor bude rozširovanie členskej základne.
 
 

Prehliadka hasičského vozidla v TRNAVE

    Už tretí rok v rade sme absolvovali povinnú prehliadku s naším hasičským vozidlom Ivecom v autorizovanom servise v Trnave. V servise kontrolujú technickú časť vozidla. Ako všetky autá, ktoré sa používajú sa opotrebúvajú, vymenili nám olej, poradili ako efektívne využívať vozidlo. Ohľadom niektorých drobností nás odporučili navštíviť servis v Žiline. 
    Ako iste viete, auto prvých 5 rokov má obec len vo výpožičke, takže takéto prehliadky sú povinnosťou najmä počas tohto obdobia, nie je to však lacná záležitosť, jedna takáto prehliadka stojí okolo 600€. S príchodom nového starostu po dlhej dobe máme už aj   zákonnú poistku na vozidlo, takže o naše auto je naozaj dobre postarané. 
Kus dobrej roboty ohľadom vozidla ako i jeho nadstavbových častí zohráva strojník Martin Bollo a tiež vodiči Ján Labuda, Martin Tomáš, Ján Cesnek, či Ján Belanec.
 
 

31.1.2015 4.ročník fašiangovej zabíjačky

     Uff, tento rok nie :-) takto sa začínali naše debaty ohľadom organizácie fašiangovej zabíjačky. Nakoniec s podporou starostu však táto akcia skončila naozaj na výbornú. Ráno sme všetko nachystali a pred obedom v prívese za hasičským autom sa už viezla svinka. Pred prizerajúcimi sa mohla začať pravá dedinská zabíjačka so všetkým čo k tomu patrí- od hudby, cez tradičné špeciality, vínko až po hriatô...

    Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí boli nápomocní pri tejto udalosti. Práve táto akcia patrí medzi náročné, čo sa týka organizácie, ale tento rok na základe skúsenosti z rokov predtým sme vedeli na čo si máme dávať pozor. Takéto udalosti sú dôležité aj pre nás, ako členov zboru veľmi dôležité, slúžia na utužovanie našich vzťahov a potom dlhú dobu spomíname a smejeme sa na zážitkoch, ktoré sme spolu zažili. Aj o tom je dobrovoľné hasičstvo.

 

16.1.2015 Členská schôdza

    Začiatok roka znamená pre nás hasičov aj organizácia fašiangovej zabíjačky. Tento rok sa nám príliš do toho nechcelo, nakoľko vieme, koľko roboty je okolo toho. V tomto nás v plnej miere podporil nový starosta, prisľúbil pomoc s organizovaním tejto peknej akcie. Tento piatok sme sa stretli na obecnom úrade hasiči spolu so starostom, kde sme prediskutovali potrebné náležitosti, ohľadom pripravovanej akcie. Veľkú časť zodpovednosti si zobral na seba starosta a tak sme so spokojnosťou tešili na zabíjačku.
 

3.1.2015  Halové hry mladých hasičov okresu KNM

    Už tradične okresný výbor  organizuje halové hry mládeže  pre mladých hasičov okresu KNM. Hostiteľským mestom bolo tento rok Kysucké Nové Mesto, pričom hry prebiehali v priestoroch školy. Súťažilo sa v 9 disciplínach- spájanie a rozpájanie hadíc, beh s lyžičkou a loptičkou, zhadzovanie kolkov hadicami, triafanie loptičiek a krúžkov do cieľa, viazali sa uzle určovali technické prostriedky.
    Našu obec reprezentovalo jedno 4-členné dievčenské súťažné družstvo v zložení: Kristína Pokrivková, Kristína Jaššová, Júlia Labudová, Lucia Tomášová. V náročnej konkurencii množstva súťažných družstiev naše dievčatá skončili na krásnom 2.mieste. Súčasťou pretekov býva i pretek jednotlivca, na ktoré odvahu nabrali dve naše členky: Júlia a Lucia. Prvá menovaná skončila na 3.mieste a Lucka na peknom 6.mieste.
 
1.1.2015 Hľadanie nezvestného

     Ani nestihli dobúchať ohňostroje zo silvestrovskej noci a náš zbor bol povolaný na pomoc pátrať po nezvestnom mladíkovi, ktorý sa nevrátil počas silvestrovskej noci na chatu v lokalite Ostré. Hlásenie prišlo veliteľovi DHZ od kriminálky. O 13:00 sme sa stretli v Radoli na parkovisku, prišlo nás asi 50 dobrovoľných hasičov z Dolných Kysúc. Za našu obec sme boli 10 zástupcovia. Zraz bol na Ostrom, kde sa k nám pridali dobrovoľníci ako i hasiči, policajti, kriminalisti a ďalší profesionálny členovia záchranných zložiek. Nasledovalo rozdelenie pátracích skupín podľa znalosti terénu...My sme sa vybrali smerom na našu dedinu, roztrúsení v rojnici sme hľadali kúsok po kúsku, pozorne sme sledovali každú možnú stopu a dúfali, že nájdeme nejaký záchytný bod. Skončili sme až v časti Kosjan, spiatočnú cestu sme mali naplánovanú cez lokality Lysina, Gareň, Popod Polom a späť na Ostré. V tom však prišlo hlásenie od kolegov, že telo nezvestného Mareka bolo nájdené pred chatkou v lokalite Bukovce. Po príchode na miesto, sme však z tvári našich kamarátov videli, ako to celé dopadlo...Privolaný lekár konštatoval smrť a na následnej pitve sa potvrdila príčina – podchladenie.

    So smutným pocitom sme sa pobrali okolo 18 do hasičskej zbrojnice, kde nás už obiehalo pohrebné vozidlo. Aj takýto je život a prináša veľa rán...Presne pre takéto udalosti je potreba dobrovoľníkov a dobrovoľných hasičov, kde sa vieme za krátku dobu zhromaždiť v hojnom počte.

 

Popis činnosti DHZO na mieste zásahu, zistené skutočnosti! - hlásenie veliteľa DHZ

 

    Po príchode na miesto veliteľ nahlásil príchod Npor. Odrobiňákovi a podľa pokynov sa skupina autami presunula do strediska Chata pod Ostrým. Na určenom mieste sa všetky zúčastnené zložky oboznámili s podrobnosťami a inštrukciami, a zahájili pátraciu akciu. Skupina členov DHZO Snežnica začala prehľadávať časť zo strediska Ostré smerom na Snežnicu časť Za Pasienkami, následne z Poza Pasienkov prešli Pod Roh (časť pod Veľkým Vretňom), ďalej cez Gáreň, spodnú časť Veľkého Vretňa ku kaplnke Na Medzivretní. Od kaplnky sme sa otočili späť popod Vreteň smerom do Gárne ponad Snožok k Lysine. Skupina členov sa Za Pasienkami oddelila a začala kontrolovať časť Lysina, Polom, Bukovce, Pod Polomom. Pri prechode časti Pod Polomom bol jeden náš člen upozornený ďalšími dobrovoľníkmi na prítomnosť osoby ležiacej pred jednou chatkou. Po príchode na miesto zistili, že osoba nejaví známky života. Ihneď nahlásili túto skutočnosť KP. Po zdokumentovaní situácie odišla jednotka DHZO Snežnica do zbrojnice. Príchod a ukončenie výjazdu veliteľ následne ohlásil na operačné stredisko OR HaZZ v Čadci.

 

zilinskekrimi.sk/index.php/krimi/283-nasli-nezvestneho-mareka-20-zial-uz-mrtveho