75.výročie

Za pekného slnečného počasia vo sviatočný deň sedembolestnej Panny Márie- patrónky Slovenska, sa dňa 15.9.1999 v poludňajších hodinách začal v obci slávnostný pochod hasičov obcou. Sprievod sprevádzala skupina mažoretiek z KNM, požiarnici v starých dobových uniformách so zástavami, hostia a požiarna technika.

Predseda DPZ Snežnica  Štefan Tomáš privítal na obecnom futbalovom ihrisku prítomné požiarne zbory a hostí. Odovzdal slovo predsedovi OV DPO KNM Ing. Jánovi Martiškovi, ktorý odovzdal vyznamenanie " Za príkladnú prácu" starostovi obce Snežnica Jánovi Pokrivkovi a starostovi Horného Vadičova Ing. Jánovi Kaplíkovi za ich príkladnú pomoc pri znovuvybudovaní a oživení činnosti vo svojich obciach.

Svojou prítomnosťou túto oslavu podporil člen Snemu DPO v Bratislave Bohumil Frišo, tajomník KV DPO Žilina Vladimír Hruška, vedúci odboru PO OÚ KNM Ing. Ferdinant Kubišta....

V súťažnom zápolení sa na prvom mieste umiestnil DPZ KNM, druhé miesto obsadili DPZ Podvysoká a tretí boli DPZ Lopušné Pažite. Prví traja obdržali pekné poháre a medaily. Pamätné listy obdržali všetky súťažné družstvá , ktorých sa v súťaži zúčastnilo celkom 16.

Staroste obce Ján Pokrivka pred vyhodnotením súťaže odovzdal zakladajúcim členom DPZ ako i tým, ktorí sa pričinili o dobrú a záslužnú činnosť  v tejto organizácii vecné odmeny a ďakovné listy. Odmenení boli títo občania: Ján Jaššo, Štefan Beňadik, Jozef Labuda, František jaššo, Jozef Jaššo, Ján Ježo, Valent Kromka, Rudolf Horvát, Stanislav Bollo, Stanislav Tomáš.

Pamätné a ďakovné listy obdržali i členovia DPZ KNM, ktorí na veľmi dobrej úrovni zabezpečovali technickú časť súťaže. Na celej akcii sa veľkým podielom pričinila pracovná čata a poslanci obecného zastupiteľstva.

Pekný pohár s pamätným listom obdržalo za svoje umiestnenie i družstvo žien z Kysuckého Lieskovca. K spestreniu celého priebehu osláv 75. výročia  založenia DPZ v Snežnici prispeli svojim programom mažoretky a ľudová hudba z Terchovej. Celková akcia osláv veľmi dobre zapadla do atmosféry obecných hodov, čo potvrdzovala i veľká účasť občanov obce, ako i blízkeho okolia. V roku 1999 má zbor 48 členov, z toho 11 žien.

 


Zdroj: História hasičstva okresu Kysucké Nové Mesto, Ľudovít Hoch- Albert Piňo