Výbor DHZ

súčasný výbor 2017 - 2022

predseda

   

    Martin Bollo

    vek: 37

    člen DHZ od: 1999

    aktuálna hodnosť: nadzbormajster

 

veliteľ

  

    Ján Belanec

    vek: 38

    člen DHZ od: 1999

    aktuálna hodnosť: starší technik

 

tajomník

   

    Bc. Dušan Ševčík

    vek: 30

    člen DHZ od: 2010

    aktuálna hodnosť: nadrotník

 

pokladník

 

    Ing. Gabriela Bollová

    vek: 30

    člen DHZ od: 2015

    aktuálna hodnosť: vrchný hasič

 

referent mládeže

   

    Štefan Cesnek

    vek: 29

    člen DHZ od: 2010

    aktuálna hodnosť: nadrotník

 

referentka žien

   

    Daniela Cesneková

    vek: 28

    člen DHZ od: 2010

    aktuálna hodnosť: rotník

 

preventivár

   

    Štefan Bollo

    vek: 48

    člen DHZ od: 2000

    aktuálna hodnosť: mladší technik

 

strojník

   

    Peter Bollo

    vek: 26

    člen DHZ od: 2016

    aktuálna hodnosť: starší hasič

 

člen výboru

 

    Milan Maliar

    vek: 47

    člen DHZ od: 1987

    aktuálna hodnosť: starší zbormajster

 

výbor 2015 - 2016:

Predseda                                Martin Bollo    

Veliteľ                                    Ján Belanec                                   

Preventivár                             Ján Cesnek        

Tajomník                                Bc.Dušan Ševčík          

Strojník                                  Tomás Jezbera                                

Ref. mládeže                          Štefan Cesnek   

Pokladník                               Ing.Gabriela Bollová

Ref.žien                                  Daniela Cesneková   

Brig. referent                           Ján Labuda                

Fin. kontrola                            Miroslav javorík                      

 

členovia výboru v r. 2009 - 2014

Predeseda            Štefan Tomáš

Veliteľ                Ján Belanec

Preventivár          Štefan Bollo

Tajomník            Zdenko Bollo

Strojník              Martin Bollo

                         Michal Jezbera

ref. mládeže       Štefan Cesnek

pokladník           Mgr. Janka Zajacová

brig. referent       Ján Labuda

fin. kontrola        Cesnek Ján, Cesneková Daniela, Drabik Milan st.

 

 

členovia výboru v r. 2004 - 2009

Prdeseda            Štefan Tomáš

Veliteľ                Ján Belanec

Preventivár          Štefan Bollo

Tajomník            Miroslav Hodoň

Strojník              Martin Bollo

ref. mládeže       Zdenko Bollo

pokladník           Zuzana Tomášová

org. referent       Marián Rusnák

mat.-tech. ref.    Cesnek Ján

revízori:              Štefan Bollo, Milan Bollo

 

 

 

členovia výboru v r. 1995

Prdeseda            Stanislav Belanec

Veliteľ                Štefan Králik

Preventivár          Štefan Kopásek

Tajomník            Štefan Králik

Strojník              Štefan Králik

ref. mládeže       Vladimír Bollo

pokladník           Milan Maliar

revízor                Ladislav Kuba