...požiaru domu a zadymenia priestorov

13.04.2012 18:21