Oznam občanom- relácia

29.03.2012 19:56

Vážení  občania,
každoročne, najmä v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho sucha je najväčšie nebezpečenstvo vzniku požiarov. Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov a kladení      ohňov   v     prírode.
   

Jar je obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami, kladením ohňov, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov a pod.

    

S cieľom predísť vzniku požiarov Dobrovoľný hasičský zbor v Snežnici  vyzýva spoluobčanov aby rešpektovali zákaz vypaľovania trávnatých porastov pod hrozbou finančnej sankcie. Ďalej vydáva zákaz fajčiť a zakladať oheň na miestach, kde by      sa   mohol   rozšíriť.
 

Veríme, že svojím zodpovedným konaním aj vy prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd, ktoré by spôsobili...

 

 

Pekný deň Vám želá DHZ Snežnica