Oznam členom

29.03.2012 20:13

Dňa 31.3.2012 t.j. v sobotu sa uskutoční členská schôdza DHZ v Snežnici o 17.00 v malej klubovni kultúrneho domu v Snežnici.

Program schôdze nie je presne stanovený, bude sa však týkať najmä nových informácií o hasičskom vozidle Iveco Daily, bude sa

hlasovať o nakladaní z rozpočtom na tento rok 2012, o organizovaní blížiacich sa podujatí- súťaže, váľania mája, floriánska omša,

besiadka a ukážka techniky v škole, škôlke....Bude sa diskutovať o reálnosti plnenia uznesení na rok 2012 ( publikované v časti dokumenty- sekcia DHZ Snežnica).... Účasť každého člena nutná, poprosíme o dochvíľnosť.