Naše poslanie

22.03.2012 21:33

Dobrovoľný hasičský zbor Snežnica vznikol v roku 1924. Je tu už takmer 90.rokov.

V súčasnosti sa zbor sústredí najmä na pomoc obci pri spoločenských akciách,

pri riešení rôznych kalamitných situácií, pomoci spoluobčanom. Snažíme sa šíriť

dobré meno hasičstvu v obci i mimo nej. Zachovávame kultúrne tradície a zvyky,

ktoré charakterizujú náš región ako sú pochovanie basy, fašiangový sprievod,

stávanie májov, veľkonočná oblievačka, stráž Božieho hrobu, floriánska omša..

Zúčastňujeme sa pochodov so zástavou v našej obci pri významných udalostiach,

ako i mimo nej. Snažíme sa šíriť osvetu na ochranu pred požiarmi a inými katastrofami.

Snažíme sa vzájomnou spoluprácou s miestnou školou formou besiedok, výtvarných

súťaži, či ukážok techniky a spôsobom zásahu viesť naše deti  k ohľaduplnosti k sebe

samým ako i k životnému prostrediu. Náš zbor sa uberá skôr spoločenským smerom ako

súťažným, nakoľko v súčasnosti nemáme potrebné vybavenie, aby sme mohli konkurovať

okolitým zborom. I tak si myslíme, že hasičstvo sa uberá správnym smerom a riadime

sa heslom: „ Bohu na slávu a blížnemu na pomoc“