Kronika

15.03.2012 16:11
DHZ Snežnica zvolil za kronikára hasičskej
kroniky  Dušana Ševčíka.
V súčasnosti sa sústavne pracuje na zbere informácií o minulosti
nášho zboru. Preto sa aj na Vás obraciame s prosbou,
ak máte nejaké historické matreriály, fotografie, spisy,
diplomy o hasičstve v obci, aby ste ich zapožičali,
pretože sa veľmi ťažko získavajú historické materiály.