Hasičské auto

29.03.2012 19:46

1.marec roku 2012 sa zapíše do hasičskej kroniky veľkým písmom. Už po dlhé roky sme túžili mať vlastné hasičské auto a práve v tento deň sa naše želania naplnili.  V poobedných hodinách sme sa slávnostne nastúpili na miestnom parkovisku a očakávali sme príchod nového hasičského auta, ktoré nám slávnostne odovzdal niekdajší minister vnútra Daniel Lipšic. Na slávnosti boli prítomní i hostia z okolitých obcí, ako i  členovia OV DPO KNM, ďalej poprední členovia DPO SR a viacerí vrchní funkcionári z hasičských radov.  Slova sa ujal starosta obce Ján Pokrivka, ktorý na úvod privítal všetkých hostí, ocenil prácu hasičov v obci a vyjadril presvedčenie, že auto bude naozaj v dobrých rukách. Minister Lipšic sa nám prihovoril slovami pred prizerajúcimi sa spoluobčanmi :“Dobrovoľní hasiči na Slovensku to je veľká tradícia, zameraná na ochranu tých najvzácnejších hodnôt: zdravia, majetku, života....“ Vyzdvihol prácu a dôležitosť dobrovoľných hasičov, pretože sú to práve tí, ktorí bývajú na mieste tragédií a živelných pohrôm ako prví. K adekvátnej pomoci patrí i príslušné vybavenie, a tak nám slávnostne odovzdal nové Iveco Daily, ktoré symbolicky naštartoval a spustil sirény veliteľ DHZ Ján Belanec. Potom kňaz farnosti Ján Vrbata posvätili toto vozidlo. Nasledovala prehliadka hasičskej zbrojnice a všetci prizerajúci boli pozvaní do kultúrneho domu na pohostenie, kde sme ministrovi odovzdali fujaru, na ktorej sa pokúšal zahrať. Ako členovia zboru sme ešte dlho do večera obdivovali nové auto, týmto chceme vyjadriť vďaku všetkým tým, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu tejto akcie, ako aj tým, ktorí sa podieľali na tom, aby sme získali toto nové auto.    (Fotogaléria- nové hasičské auto)

Akoby naschvál vo večerných hodinách, keď sa členovia zboru poberali domov bol hlásený požiar obytného domu v obci. Na miesto prisšli dve zásahové vozidlá z HaZZ KNM, avšak sa zistilo, že išlo "len" o znietené sadze v komíne, zásah teda nebol nutný, nakoĺko sadze rýchlo vyhoreli...