CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE COVID - 19 u nás v obcu - 31.10.-01.11.2020, 07.-08.11.2020

Aj dobrovoľni hasiči budú súčasťou obslužného personálu testovania...

AKTUALITY

 

14.10.2020 Pomoc s odstraňovaním následkov povodní

 

09.10.2020 Dobrovoľní hasiči mali dôvod na radosť

 

03.10.2020 Školenie rádiostanice v KNM

 

19.09.2020 Taktické cvičenie so zameraním na ochranu pred povodňami

 

05.09.2020 Tradičná pomoc pri MTB maratóne

 

september 2020

V priebehu tohto mesiaca sme boli viackrát nápomocní obci najmä pri dezinfekcii spoločných verejných priestorov v obci Snežnica ako prevenciu pred šíriacim sa vírusom COVID-19. Pred začiatkom školského roka sme dôkladne dezinfikovali aj všetky interiérové ako aj vonkajšie priestory v areáli našej domácej ZŠ a MŠ.

21.08.2020 Svadba nášho člena

V tento piatok si svoje áno povedali v rímsko-katolíckom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Snežnici náš dlhoročný člen Peter Labuda a Mgr. Jana Čelková. v tento deň oslavovala nevesta aj meniny, preto veríme, že mal pre oboch naozaj krásne čaro.

Novomanželom prajeme najmä veľa lásky, pretože bez toho sa žije ťažko, k tomu veľa zdravia, tolerancie a krásne strávených chvíľ bok po boku... GRATULUJEME
 

29.07.2020 Brigáda - kostol

Aj keď toto pandemické obdobie príliš nepraje žiadnym aktivitám, pomaly vidno stavebný ruch aj v okolí nášho domáceho kostola. Úradnícke naťahovačky a povolenia má už snáď p. farár za sebou a pomaly sa púšťa do svojich smelých plánov - rozšírenie kostola a ďalšie dôležité priestory, ktoré budú slúžiť ako spovednica, miesto pre betlehem, Boží hrob...

S naším p. farárom Martinom Adamčíkom máme veľmi dobré vzťahy, veď už je aj jedným z nás, členom DHZ, i preto sme s radosťou išli pomôcť pri prístavbe kostola. Jeden deň sa len nosili tehlové bloky na potrebné miesto. Iný deň sme zas pomáhali s betonážou. Práca išla od ruky, sme radi súčasťou aj nášho farského spoločenstva, ktoré sa na nás môže vždy obrátiť. Vďaka patrí všetkých členom i sympatizantom nášho zboru, ktorí sa zúčastnili tejto brigády. Myslím, že tento rok ich bude ešte viac, ale tešíme sa na vzájomnú pomoc. Radi pomôžeme fyzicky, pán farár si tiež „zamakal“ a od neho zas veľmi dobre padne aj duchovné povzbudenie na omšiach.

 

18.7.2020 Pátranie po nezvestnom mladíkovi vo Varíne

V túto sobotu aj naši Dobrovoľní hasiči zo Snežnica v počte 6 členov (Martin Bollo, Ján Belanec, Dušan Ševčík, Martin Prášek, Štefan Cesnek, Peter Labuda), príslušníci Polície, Oravský záchranný systém, Dobrovoľné hasičské zbory z Kysúc, Žiliny a okolia spolu (Varín, Oščadnica, Sučany, Dunajov, Klubina, Stará Bystrica, Radôstka, Trnové, Bytčica, Korňa) s ďalšími dobrovoľnými záchranárskymi zložkami ako napr. KZZ SR, Služobná Kynológia Trstená, K9 Rescue, Horskou službou = 126 ľudí...... pátrali po nezvestnom Radoslavovi Hoštákovi, rok nar.1987, Varín okres Žilina. Menovaný je nezvestný od dňa 16.07.2020 05:30 hod., kedy bolo zistené, že sa nenachádza v mieste bydliska. Na stolíku ponechal svoju peňaženku, doklady, ako aj svoj mobilný telefón a odišiel na doposiaľ neznáme miesto. Pátralo sa už tretí deň, avšak bez výsledku. Pátranie pokračovalo aj nasledujúci deň, avšak už bez našej účasti. Nezvestného sa zatiaľ nepodarilo dohľadať.

 

 

22.6.2020 Čistenie odtokovej rúry z rezervoára

Ešte stále mnoho domácností, najmä tých starších majú vlastné rezervoáre. Niektorí ich využívajú už len na zavlažovanie, iným zásobujú ešte aj domácnosti pitnou vodou. Nie je to veru až tak dávno, keď aj naša obec mala problémy s dodávkou pitnej vody a práve v týchto chvíľach takéto záchyty splnili svoj účel. V tejto dobe je to už nepredstaviteľné, že napr. voda išla len poobede pár hodín...

O takéto vzácne stavby, akou je aj rezervoár sa však treba aj starať. Naši starí rodičia si naozaj odviedli kvalitnú prácu a len drobnou údržbou a pravidelným čistením poslúžia aj teraz svojmu účelu. Náš veliteľ, Ján Belanec, nás požiadal, že má upchatú odtokovú rúru vo svojom rezervoári. Pomocou vysokotlaku sme v priebehu chvíle problém odstránili. V odtokovej rúre sa usadil akýsi koreň, ktorý zabraňoval odtekaniu vody. Keďže v tento deň mal veliteľ i meniny, príjemne potom padlo aj posedenie, ktoré nám jeho manželka prichystala. V družnej debate nás zastihla aj tma, ale keď sa stretnú ľudia s rovnakými záujmami, stále je o čom rozprávať...

 

 

09. a 17.06. 2020 Brigáda na dome smútku

Budova domu smútku slúži v našej obci už takmer 24 rokov. Bola postavená rok po vysvätení nášho kostola a daná do užívania v r. 1996. Za toto obdobie sa príliš pozornosti tomuto priestoru od obce nedostávalo. I preto sme členovia DHZ Snežnica spolu s členkami JD Snežnica a domácim p. farárom (tiež už člen DHZ) vykonali obhliadku tejto budovy a naplánovali si možné práce.

Dlhodobým problémom je zlý, resp. žiadny prísun vody do domu smútku a tiež do priľahlej rúry, z ktorej sa kedysi brávala voda na cintorín,. Aktuálne musia občania vodu nosiť z ďalekého potoka, alebo tí motorizovaní si ju prinesú autom pred cintorín. Tento problém sa z časti podarilo vyriešiť a voda opäť tečie, aj keď do domu smútku má príliš malý tlak, pravdepodobne je to spôsobené nesprávne zvolenou šírkou prívodovej rúry. Aspoň na čistenie hrobov, kvety a pod. už môžu občania využívať opäť funkčný vodovodný zdroj.

Strecha tiež vyzerá v zlom stave a domnievame sa, že na viacerých miestach zateká. V interiéry sa príliš poriadok tiež neudržiava. Okenné parapety sú už nahnité a treba ich tiež vymeniť a minimálne opraviť opadaný sokel a náter aspoň interiéru. Uvidíme, či obec bude ochotná podieľať sa na financovaní aspoň týchto plánovaných drobných opráv, podľa toho bude pokračovať aj naša aktivita v dome smútku. Zatiaľ sa osadili aspoň nové vonkajšie parapety a 2 poobedia sa strávili pri riešní problémov s vodou.

 

02.06.2020 Montaž navijaku na vozidlo IVECO

Aj v tomto roku obec dostala dotáciu pre dobrovoľné hasičské zbory v sume 3 000€. Financie sa musia použiť na vybavenie v hasičskej zbrojnici a dotácia sa musí vyúčtovať do augusta 2020. V tomto roku sme sa na základe uznesenia z VČS rozhodli, že budeme investovať do zakúpenia navijaku na vozidlo a tiež 4 ks ťažkých zásahových odevov.

Montáž navijaku nám sprostredkovala firma v Staškove. nakoniec sme si z viacerých variantov vybrali odnímateľný navijak, ktorý možno umiestniť na prednú ako i na zadnú časť vozidla. Investícia to bola do 1 000 €. Myslím, že takto vylepšené naše zásahové vozidlo nám môže ešte lepšie poslúžiť v prípade potreby. Navijak bude využívaný najmä na pomoc pri odstraňovaní kalamitného dreva, alebo pri práci s rôznymi bremenami.

 

28.5.2020 Dezinfekcia v ZŠ s MŠ Snežnica, školskom klube, kostole

Konzílium epidemiológov rozhodlo, že školy a škôlky sa budú opäť otvárať. Brány aj našej domácej základnej a materskej školy boli zavreté od 16. marca. Opäť sa otvárajú po dlhých viac ako 2 mesiacoch. Uvoľňovanie opatrení je však postupné. Od 01.06.2020 bude opäť obnovený vyučovací proces v triedach 1.-5. ročníka a tiež v materskej škole. Od 22. júna sa do školy vrátia aj ostatní žiaci. Vyučovanie v tomto období prebiehalo online.

Uvoľňovanie opatrení prebieha za zvýšených epidemiologických opatrení. Boli sme oslovení zriaďovateľom školy - starostom obce a riaditeľkou s prosbou o pomoc - s rozsiahlou dezinfekciou priestorov ZŠ, MŠ a všetkých interiérových a exteriérových častí v areáli. Radi sme pomohli. Žiakom a učiteľom prajeme, aby situáciu zvládli a svojou disciplinovanosťou tiež prispeli k zamedzeniu šírenia vírusu.

Taktiež denne budeme vykonávať aj dezinfekciu v kostole po omšiach, ktoré boli tiež zrušené v období od 10. marca do 05. mája.

 

29.4.2020 Čistenie kanalizácie u spoluobčana

Obecná kanalizácia slúži našej obci už viac ako 20 rokov. Na niektorých miestach sa však občania stretávajú s rôznymi problémami, najčastejšie je nedostatočný odtok. Je to asi prirodzené, zem neustále pracuje a pravdepodobne v niektorých lokalitách, kde je sklon odtokovej rúry nízky a možno i nekvalitne odvedená práca sa s týmito problémami stretávame častejšie.

Náš hasičský zbor však disponuje i materiálnym vybavením pre takéto prípady a radi pomôžeme, keď sa vyskytne podobný problém. Tak tomu bolo aj v tento deň v časti obce Prúty. Krtkom sme prečistili upchatý odtok a kanalizácia opäť spĺňa svoj účel. Uvidíme však dokedy, či nepôjde o nejakú väčšiu závadu. V prípade podobných problémov nás neváhajte kontaktovať, ak to bude v našich silách pomôžeme a tým ušetríme aj vaše finančné prostriedky, ktoré by ste vynaložili na nejakú súkromnú firmu.

 

Aktuálna činnosť v zbore počas trvania mimoriadnych opatrení

Prakticky na celom svete akoby sa zastavil život. To, čo nám bývalo samozrejmé, sa stáva teraz vzácnosťou ako napr. návštevy svojich blízkych, cestovanie, hromadné podujatia a často aj práca. Hromadne sa rušia všetky verejné, kultúrne a športové podujatia. Tak je tomu samozrejme aj v našej obci a tiež aj v našej organizácii.

Plánov na I. polrok 2020 sme veru mali mnoho - uskutočnenie protipožiarnej prevencie v časti našej obce, rôzne školenia - zdravotnícke, obsluha rádiostaníc a elektrocentrály, brigádnická činnosť - zveľadenie domu smútku a oprava tamojšieho rezervoáru, príprava na hasičské súťaže najmä s družstvom detí, účasť na hasičskej púti v Rajeckej Lesnej, okresnej floriánskej sv. omše v Ochodnici, IMZ, školenie rozhodcov... Všetky tieto aktivity sa však odsúvajú na zatiaľ neurčené obdobie.

Jedinou aktívnou zložkou zostáva DHZO, ktorý vie v prípade potreby plnohodnotne zasiahnuť s použitím potrebných ochranných pomôcok a dodržaním všetkých hygienických opatrení a nariadení. Členovia DHZO tiež pravidelne dezinfikujú strategické miesta v obci.

Život v DHZ však úplne nezastavil. Práve teraz je priestor viac sa venovať administratívnym záležitostiam, ktoré sa neustále odkladajú. Či už ide o lepšiu evidenciu členov DHZ Snežnica, vypracovanie rôznych interných smerníc, tvorbu preventívnych a vzdelávacích materiálov, individuálne vzdelávanie členov. Všetky tieto záležitosti čakajú na schválenie a doplnenie na najbližšej schôdzi výboru, avšak tá je zatiaľ v nedohľadne. Už sa tešíme, kedy táto mimoriadna situácia skončí a opäť sa, milí obyvatelia obce, ale aj všetci hasiči a verejnosť spolu stretneme, možno si uvedomíme, že život netreba brať ako samozrejmosť, ale ako dar a tak s ním treba aj narábať.

 

29.03.2020 Dezinfekcia verejných priestranstiev v obci

Členovia DHZO Snežnica vykonávajú v tomto období na základe požiadavky starostu obce pravidelnú dezinfekciu verejných priestranstiev a tiež miest so zvýšenou koncentráciou pohybu ľudí. Aj takýmto spôsobom sa snažíme preventívne znížiť možné riziko šírenia korona vírusu. Chceme vyzvať širokú verejnosť, aby dodržiavala nariadené opatrenia, nezdržiavali sa vo väčších skupinách, nosili rúško, svoju činnosť aby obmedzili len na nevyhnutné a zdržiavali sa len v domácom prostredí. Len spoločnou disciplinovanosťou sa život vráti skôr do normálnych koľají.

 

17.03.2020 Opäť sme zasahovali, išlo našťastie o planý poplach

z hlásenie veliteľa Jána Belanca:

„Dňa 17.3.2020 v ranných hodinách člen DHZO Snežnica Martin Bollo spozoroval zadymenie lesného porastu v KÚ Žilina - Zástranie. Vzhľadom k tomu, že bol v daný deň už vyhlásený čas zvýšeného požiarneho nebezpečenstva pre okresy Čadca a KNM, preveril na operačnom pracovisku, či náhodou nejde, v prípade povolenia kladenia ohňa v okrese Žilina, o pálenie haluzovín po ťažbe. Nakoľko na operačnom stredisku nemali ohlásené pálenie, vyzvali jednotku DHZO Snežnica o preverenie na mieste udalosti.

Zároveň vyslali na miesto aj jednotky zo staníc Žilina a KNM. Veliteľ po prijatí hlásenia od člena vyhlásil poplach a prebehlo zvolanie členov DHZO. Následne, po skompletizovaní jednotky, oznámil veliteľ DHZO výjazd na operačné stredisko IZS. Jednotka vyrazila na miesto udalosti vozidlom IVECO DAILY CAS 10 v počte 1+3, ďalší dvaja členovia odišli na miesto súkromným motorovým vozidlom a jeden člen doprevádzal jednotku zo stanice v KNM. Po príchode na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že sa jedná o planý poplach, nakoľko na mieste boli aj lesní pracovníci, ktorí pálili haluzovinu. Po zdokumentovaní udalosti veliteľ zásahu ukončil zásah a jednotky sa vrátili späť na základne. O návrate do zbrojnice veliteľ informoval operačné stredisko.“

V tomto prípade sa vedúci pracovníci budú musieť ďalej zodpovedať príslušným úradom, nakoľko nerešpektovali zákaz vypaľovania. Pravdepodobne ich neminie finančná sankcia, ale to už nie je v našej kompetentnosti.

 

08.03.2020 Požiar komína u nás v obci

z hlásenie veliteľa Jána Belanca:

„Dňa 8.3.2020 v čase 15:55 ohlásili veliteľovi DHZO majitelia RD zadymenie vnútorných priestorov. Únik dymu bol lokalizovaný v dutinách stien v blízkosti komínového telesa. Pri obhliadke v pivničných priestoroch bolo zistené, že v kotly na tuhé palivo dohára zvyšok paliva, preto bolo usúdené že dochádza k vyháraniu sadzí v komíne. Z toho dôvodu vyhlásil veliteľ poplach a zvolal členov do zbrojnice. O vzniknutej situácií informoval veliteľ DHZO aj operačné pracovisko IZS.

Jednotka vykonala výjazd na miesto s technikou IVECO DAILY v počte 1+4, pričom na mieste jednotku doplnil ešte jeden člen. Po príchode na miesto bolo obhliadkou komína zistené, že v hornej časti naďalej prebieha horenie sadzí. V tom čase prišla na miesto aj jednotka HaZZ, ktorej príslušníci vykonávali obhliadku a zásah vo vnútorných a pivničných priestoroch. Nakoľko dochádzalo k dymeniu aj spod strešnej krytiny v okolí komína, na pokyn VZ bola rozobraná časť krytiny, aby sa vylúčilo horenie krovu. V priestore pod krytinou neboli zistené skryté ohniská. Ďalej členovia DHZO pokračovali v prečisťovaní komínového telesa a v odstraňovaní nánosov sadzí.

Po očistení komína, vynesení a ochladení sadzí a obhliadke objektu, VZ ukončil zásah. Jednotka DHZO následne zbalila vecné prostriedky a odišla do zbrojnice. Návrat do zbrojnice veliteľ DHZO ohlásil na operačné pracovisko IZS.“

 

Je dôležité, venovať neustálu kontrolu vykurovacím telesám. Aj v tomto prípade pravdepodobne za vznietením sadzí bolo nedostatočné čistenie komína. Takýto zdanlivo nevinný požiar často pohltí plameňmi celé budovy a mávajú za následok aj straty na životoch, najmä, ak sa takáto udalosť stane v priebehu nočných hodín. V tomto prípade aj vďaka včasnému zásahu a duchaprítomnosti domácich sa predišlo väčším škodám, ale majiteľovi i napriek tomu vznikla nemalá škoda. Komín už nemožno využívať, našťastie, v tomto prípade rodina bez tepla nezostala, ale používa na kúrenie plyn...

 

18.02.2020 Žilinský biskup posvätil budovu hasičskej zbrojnice

V mesiaci február sa v našej Farnosti Snežnica konala kánonická vizitácia. Posledný deň tejto vizitácie navštívil našu obec aj žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Stretol sa s veriacimi v našej farnosti, navštívil obecný úrad, miestnu školu a rodiny starých a chorých. Sme radi, že Otec biskup si našiel čas aj na stretnutie s dobrovoľnými hasičmi obce Snežnica, ktoré najskôr prebiehalo na úrade, potom sme sa presunuli do zbrojnice. Biskup pri tejto príležitosti požehnal aj budovu hasičskej zbrojnice a naše vozidlo. Vyzval nás na zotrvanie v našej dobročinnej službe a zdôraznil, aby sme pamätali aj na nášho patróna sv. Floriána. Bolo to pre nás naozaj príjemné stretnutie, ktoré z mnohých nás povzbudilo aj na ďalšie obdobie v našej činnosti. Večer sa viacero z nás zúčastnilo sv. omše, kde mal homíliu žilinský biskup. ĎAKUJEME

         Stretnutie dobrovoĺných hasičov Snežnica so žilinským biskupom, 18.2.2020

 

14.02.2020 Brigáda v hasičskej zbrojnici

V túto sobotu sa viacero našich členov zúčastnilo brigády v zbrojnici, ktorá spočívala najmä v upratovaní a zveľaďovaní jej okolia. Väčšinou sa takáto „jarná“ brigáda organizovala až neskôr, ale tento rok nám počasie prialo a tak sa umylo i hasičské vozidlo. Táto budova je naša reprezentatívna, preto je dôležité tam udržiavať poriadok a všetko v prípade zásahu musí byť na svojom mieste. Taktiež sa skontrolovalo a otestovala funkčnosť vybavenia.

Toto upratovanie sa uskutočnilo aj z dôvodu návštevy biskupa žilinskej diecézy Mons. Tomáša Galisa, ktorý sa v utorok 18.2. v rámci vizitácie farnosti stretne aj s nami, dobrovoľnými hasičmi obce Snežnica, kde zároveň posvätí aj budovu hasičskej zbrojnice. Vďaka všetkým, ktorí si našli chvíľu času a pomohli... Zároveň nás teší aj účasť našich nových členov, ktorí sa veľmi príkladne zapájajú do činnosti zboru.

 

01.02.2020 IX. ročník fašiangovej zabíjačky

Tento rok sa konal v poradí ďalší ročník tohto tradičného podujatia, ktoré dotvára fašiangové obdobie u nás v obci už 9. rok v rade za sebou. Mnoho návštevníkov si prišlo pochutnať na tradičných zabíjačkových špecialitách a zaspomínať pri hriatom na staré časy, keď zabíjačka bola skoro v každej domácnosti. Záštitu nad touto udalosťou prevzal starosta obce MVDr. Milan Hlavatý. Samozrejme, aj my, dobrovoľní hasiči sme boli radi nápomocní. Zázemie celej udalosti bolo v miestnej zbrojnici a kultúrnom dome. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli a už teraz sa tešíme na jubilejné X. pokračovanie v budúcom roku.

                         IX. ročník fašiangovej zabíjačky, 01.02.2020 - zbrojnica Snežnica

 

 

29.01.2020 Druhá schôdza Výboru DHZ Snežnica v r.2020

 
bližšie info v priloženej zápisnici:  2VS_2020.pdf

 

VITAJTE noví členovia

 

V roku 2019 mal zbor 49 členov. V priebehu roka 1 člen zomrel - Štefan Kopásek a 3 členovia (Miroslav Javorík, Michal Jezbera, Katarína Jezberová) požiadali o ukončenie členstva v DHZ Snežnica na vlastnú žiadosť z dôvodu, že nemali dostatok času venovať sa činnosti pre DHZ. Ku koncu roka mal zbor teda 45 členov.

Od začiatku roka 2020 výbor prijal 6 nových členov o čom informovali aj Výročnú členskú schôdzu DHZ Snežnica za rok 2019. Aktuálne teda zbor má 51 členov, z toho 13 žien, 2 dorastenci. Vítame medzi sebou: Sofia Wasserbauer, Mgr. Martin Adamčík (pán farár), Magdaléna Javoríková, Jaroslav Labuda, Peter Labuda a Martin Belanec. Novým členom prajeme veľa úspechov v osobnom živote ako aj pri práci pre dobrovoľné hasičstvo.

aktuálny zoznam členov aj s hodnosťami k 01.01.2020 -  CLENOVIA_HODNOSTI_DHZ_2020.pdf

 

19.01.2020 Výročná členská schôdza DHZ Snežnica za rok 2019

Toto nedeľné popoludnie sa uskutočnila v našej obci Výročná členská schôdza členov DHZ Snežnica za rok 2019. Zbor má pre rok 2020 51 členov, čo je najviac za posledné obdobie. Výbor hasičov tak pred svojimi členmi, hosťami a okresnými delegátmi prezentoval činnosť hasičského zboru za uplynulý rok. Zároveň nás teší, že do zboru v roku 2020 vstúpilo až 6 nových členov.  Schôdze sa zúčastnilo 30 členov, volila sa aj nová revízna komisia.

Činnosť za rok 2019 sme zhodnotili ako veľmi bohatú a rôznorodú, kde okrem zásahovej činnosti prevládala aj pomoc a rozvoj kultúrnospoločenských aktivít. Zároveň sa tešíme na výzvy, ktoré nám prinesie so sebou rok 2020.

ZÁPISNICA       ZAPISNICA_VCS_2019.pdf

UZNESENIE    UZNESENIE_VCS_2019.pdf

                        Výročná členská schôdza DHZ Snežnica za rok 2019 - 19.01.2019

 

10.01.2020 Prvá schôdza Výboru DHZ Snežnica v r.2020

Táto úvodná schôdza výboru mala za úlohu len jediný bod programu - Organizačné zabezpečenie priebehu Výročnej členskej schôdze DHZ Snežnica, ktorá sa uskutoční 19.01.2020. Každá fungujúca hasičská organizácia by mala túto schôdzu, kde výbor prezentuje svojou činnosťou pred všetkými členmi za predchádzajúci rok, uskutočniť v termíne december - marec. Tak tomu bude aj u nás. Dávame si záležať na príprave a priebehu tohto rokovania, aby aj menej aktívni členovia mali naozaj ucelený prehľad o našej činnosti.

- bližšie informácie v zápisnici 1VS_2020.pdf

 

04.01.2020 Zimné halové hry mladých hasičov

V tomto roku Zimné halové hry mladých hasičov hostila obec Dolný Vadičov. Súťaž prebiehala v 9 disciplínach v kategórii chlapci a dievčatá. Našu obec zastupovali 2 súťažné družstvá, obe v kategórii chlapci, keďže podľa pravidiel súťaže aj zmiešaný kolektív je zaradený do tejto kategórie - chlapci.

Družstvo Snežnica 1 v zložení: Ján Belanec ml., Richard Bugáň, Matúš Jesenský a Radovan Tanuška súťažili so štartovným číslom 1. Družstvo Snežnica 2 - Filip Cesnek, Kristína Cesneková, Gabriela Cesneková a Karolína Hlubinová si vylosovali štartové číslo 5. Deti v súťažných disciplínach: určovanie technických prostriedkov, viazanie uzlov, zapájanie a rozpájanie rôznych druhov hadíc, pripojenie karabínky na kôš, zhadzovanie kuželok hadicou, hod loptičkou a krúžkami podali naozaj snaživé výkony.

Napokon družstvo Snežnica 1 obsadilo v konkurencii 12 družstiev smolné 4. miesto (dosiahnutý čas 97,6 s + 38 trestných bodov = 135,6 sek). Bronzová medaila im ušla len o 0,9 sekundy. Družstvo Snežnica 2 obsadilo 8.miesto (104,7 s + 36 trestných bodov = 140,70 sek.). V kategórii chlapci sa z víťazstva tešilli hasiči z Kysuckého Lieskovca 1, dievčenskú kategóriu ovládli mladí hasiči z Horného Vadičova.

V pretekoch jednotlivca sa najlepšie darilo Matúšovi Jesenskému (10,7 sek. - 9.miesto), Riško Bugáň (11,2 sek. - 11. m.), potom nasledovali Filip Cesnek (13,6 sek. - 16m.) a Ján Belanec ml. (16,2 sek. - 19m.).

Deti svojimi výkonmi, húževnatosťou a dobrým správaním potešili najmä svojich trénerov Štefana Cesneka a Martina Práška. Týmto členom patrí v mene zboru vďaka za prípravu našej mládeže. Tiež vďaka aj ostatným členom, ktorí sprevádzali naše súťažné družstvá.

Veríme, že deti budú v podobnom súťažnom duchu pokračovať aj v priebehu súťažnej sezóny 2020.

 

 

PF 2020

 

Informácie z činnosti za rok 2019 boli presunuté do sekcie Z našej činnosti - rok 2019

 

31.12.2019 Rozlúčili sme sa so starým rokom tradične - výstupom na Veľký Vreteň

Už tradične sa mnoho občanov našej obce lúči so starým rokom výstupom na náš najvyšší vrch - Veľký Vreteň. Takéto ukončenie roka sa stalo zvykom pre mnohé rodiny a aj nás, dobrovoľných hasičov. V tomto roku tejto udalosti prialo i počasie. Slabý mráz vytvoril ideálne počasie na turistiku.

Trochu sklamaním bola účasť na tohtoročnom výstupe. V porovnaní s inými rokmi bolo menej občanov, ako aj členov z radov hasičov. Zážitky však boli krásne o to viac, keď je človek v obklopení prírodou a svojimi priateľmi. Snáď krajšie sa ani dopoludnie posledného dňa v roku nedalo prežiť. Šťastný nový rok 2020 Vám želáme...

24., 27., 31.12.2019 Technický zásah

Bez vody si už človek nevie ani život predstaviť, pritom nie je to až tak dávno, že nebývalo pravidlo, že stále išla voda, ale hlavne cez letné mesiace sa často púšťala len v stanovených intervaloch.

Na Štedrý deň nás starosta obce požiadal, že v rezervoári bytovky pri ihrisku sa pokazilo čerpadlo, ktoré tam zabezpečovalo prečerpanie vody z obecného rezervoáru a že hrozí, že naši občania zostanú na sviatky bez vody. Opravár má dovolenku a príde závadu odstrániť až po novom roku. Samozrejme, že sme išli pomôcť a s dostupnou technikou sme na Štedrý deň doobeda 24.12., potom 27.12. a na Silvestra 31.12. prečerpávali vodu z jedného do druhého rezervoára. Ešte to vyzerá, kým sa závada odstráni na 2 takéto technické výjazdy, ale kde môžeme, radi pomôžeme.