Či si mladí alebo starší a páči sa Ti práca hasičov u nás v obci, pokojne nás oslov a pridaj sa k nám. Nechceš chodiť na zásahy, alebo Ťa nebavia kultúrne podujatia, iste budeš vedieť pomôcť v inej oblasti... U nás si nájde miesto každý :-)

AKTUALITY

02.06.2019 Váľanie obecného mája

31.05, 01.06.2019 DOD v hasičskej zbrojnici a Deň detí na ihrisku

25.-26.05.2019 - Školenie členov spôsobilých na zásah - Základná priprava jednotlivca

 

25.05.2019 - Prepchávanie odtokovej rúry u nášho spoluobčana

 

25.05.2019 Údržba hasičskej techniky


24.05.2019 - Pomáhali sme pri čistení a dezinfekcii obecného rezervoáru
 

22.05.2019 - Protipovodňová prevencia

Akosi sa teplým a slnečným dňom nechce prísť a uplynulé obdobie je sprevádzané častými aj intenzívnejšími lejakmi. Navyše SHMÚ vyhlásil aj II.stupeň výstrahy pred dažďami pre náš okres. Boli sme však pripravení a počas tohto obdobia sme viackrát kontrolovali koryto nášho potoka, kde sme sa zameriavali najmä na problémové úseky v obci.

Aj vplyvom takejto prevencie dokážeme predchádzať škodám, ktoré by mohla voda napáchať. Je dôležité, aby bolo koryto potoka priechodné, preto aj drobné konáre a iné veci, ktoré zabraňujú prietoku vody je potrebné odstrániť, aby v prípade zvýšenia hladiny potoka nedošlo k jeho vybreženiu a hlavne, aby voda nenapáchala žiadne výrazné škody na majetkoch. Je dobré, že aj obec sa zaujíma o koryto potoka a uvažuje sa v budúcnosti o regulácii niektorých úsekov v našej obci.

Veľkou pomocou pre nás, dobrovoľných hasičov v prípadne povodní je aj protipovodňový vozík, ktorým disponujeme od 29.2.2016 a máme ho na 5 rokov vo výpožičke. Preštartovali sme vo vozíku všetky agregáty a skontrolovali jeho technický stav. Všetko bolo funkčné a tak sme pripravení pomôcť našim spoluobčanom, ale na vyzvanie aj okolitým obciam v prípade potreby a to nielen pri povodniach, ale napr. aj pri prepchatí upchatého odpadu, kanalizácie...

15.05.2019 - Vysvätenie Fatimskej Panny Márie aj za účasti hasičov

V tento deň sa v našej obci odohrala pekná udalosť na ktorej sme nechýbali. Našu farnosť, obec, navštívila televízia Lux, ktorá natočila krátke video zo života našej farnosti. O 18:00 hod. bola slávená slávnostná sv. omša, ktorú celebrovali okrem nášho p. farára p. Adamčíka aj farár z Kysuckého Nového Mesta a Rudinskej.

Ružencové bratstvo pôsobiace v našej obci zakúpilo krásnu sochu Fatimskej Panny Márie, ktorá bola počas omše vysvätená. Po jej skončení nasledovala procesia po obci.

12., 19.05.2019 - Okresná IMZ v Kysuckom Lieskovci, Plénum ÚzO DPO KNM

Okresní predstavitelia DPO v KNM v každom roku organizujú 2 väčšie schôdze pre funkcionárov jednotlivých dolnokysuckých dobrovoľných zborov - IMZ - Inštruktážno metodické zamestnanie. V tomto roku sme sa zúčastnili na takejto schôdzi v Kysuckom Lieskovci. Prebrali sa plány na rok 2019, vyhodnotili sa súťaže a požiarovosť za minulý rok, diskutovalo sa o technike a spolupráci s profesionálnymi hasičmi, kde sme boli z úst profesionálov pochválení, že sme jeden z najlepšie pripravených zborov s ktorým spolupracujú. Tiež sa prehodnotila okresná členská základňa, kde bol za posledné 3 roky úbytok viac ako 200 členov.

Veľká časť diskusie sa niesla najmä v znamení príprav na tohtoročné Majstrovstvá Slovenskej republiky  v hasičskom športe v kategóriách dospelí a dorast, ktoré bude hostiť Kysucké Nové Mesto. Je to pre náš okres veľkou výzvou, ale vzájomnou spoluprácou domácich DHZ veríme, že sa to podarí organizačne zabezpečiť na vysokej úrovni. Aj viacero našich členov bude aktívne pomáhať pri samotnej súťaži.

Týždeň pred IMZ (12.5.) sa v KNM konalo zasadnutie Pléna DPO KNM (najvyšší volení predstavitelia jednotlivých DHZ v okrese). Tam nás zatupoval predseda Martin Bollo a pokladníčka Gabriela Bollová.

05.05.2019 Okresná floriánska sv. omša v Lodne

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Kysuckom Novom Meste (ÚzO DPO SR KNM) v spolupráci s miestnymi dolnokysuckými DHZ od r. 2013 organizuje peknú spomienkovú udalosť na patróna hasičov - Sv. Floriána. V hostiteľskej obci sa každý rok začiatkom mája koná slávnostná sv. omša na ktorej sa zúčastňujú dobrovoľní hasiči Dolných Kysúc spolu so svojimi starostami a primátormi. Po jej skončení domáca obec pripraví pre prítomných malé posedenie. Aj v tomto roku tomu bolo tak a záštitu nad podujatím prevzala obec Lodno v spolupráci s ÚzO.

Súčasťou tejto myšlienky je aj pekná tradícia, pretože socha Sv. Floriána bude celý rok zdobiť kostol v Lodne a tak symbolicky chrániť obec od požiarov, povodní a iných živelných pohrôm. Ani v tomto roku sme na tejto slávnosti nechýbali spolu so starostom obce MVDr. Milanom Hlavatým. Sochu prevzali od hasičov z KNM, kde sa táto slávnosť konala v minulom roku. (Ako bolo vyššie spomenuté vznik tejto myšlienky bol v r. 2013, kde omša prebiehala v KNM, neskôr r. 2014 - Rudinská, r. 2015 - Rudina, r. 2016 - Snežnica, r. 2017 - Horný Vadičov, r. 2018 - KNM, r. 2019 - Lodno). Uvidíme do ktorej obce socha poputuje na budúci rok.

01.05.2019 - Pomohli sme zabezpečiť omšu na Lysine

Už ďalší rok v poradí sa mesiac máj začal peknou udalosťou - slávením sv. omše v prírode, konkrétne  pri Kaplnke na Lysine. O tom, že máme dobré vzťahy s našou farnosťou a aj jej farárom svedčí fakt, že i tento rok sme radi pomohli najmä pri materiálno technickom zabezpečení tejto udalosti. Omše sa zúčastnilo zopár veriacich z obce a tak sa mesiac lásky zasvätený tiež Panne Márii mohol pekne začať. Vďaka patrí najmä Ľ. Drabikovi za vyvezenie potrebného vybavenia pre dôstojné slúženie omše.

29.04.2019 Hasiči postavili obecný máj

V tomto roku sa mládencom príliš do stávania májov nechcelo... Nám, hasičom, však bolo ľúto aby v obci nebol aspoň ten obecný máj, veď naše dievky si ho zaslúžia. Preto sme túto krásnu žŕdku postavili a zdobí námestie v našej peknej obci.

 

28.04.2019 Gratulujeme našim členom k novému prírastku

 Dňa 28.4.2019 sa našim členom Daniele a Števovi Cesnekovcom narodila dcérka Paulínka. Rodičom srdečne gratulujeme. Doma ju už netrpezlivo čaká sestra Gabika. Paulínke zo srdca prajeme šťastný a pokojný život a k tomu kopu zdravia.

 

28.04.2019 Hasičská púť Rajecká Lesná

Aj tento rok sme ako hasiči zorganizovali autobusový zájazd na 14. ročník Hasičskej púte do Rajeckej Lesnej. V tomto roku, aj keď sme tejto udalosti robili značnú osvetu sa nestretla s príliš veľkým záujmov. Do 20 účastníkov nastúpilo do poloprázdneho autobusu, ale zažili naozaj krásny zážitok.

Omša v tomto roku pre nepriazeň počasia prebiehala vo vnútri kostola, ale prítomní si prišli na naozaj pekné posolstvo - dobrovoľníctvo. Naši pútnici ešte chvíľu po omši zotrvali vo Frivalde a napokon sa spokojní pobrali domov. V budúcom roku musíme hasiči tento zámer prehodnotiť, pretože je aj finančne nákladné takouto veľkou formou podieľať sa na financovaní autobusu.

autor foto:  Mgr. Jana Zajacová

22.04.2019 Zasahovali sme pri požiari

Tohtoročný veľkonočný pondelok nám dal zabrať, pretože v čase prebiehajúcich šibačiek sme boli našim veliteľom krátko po 14:00 hod. zvolaní na pomoc pri hasení požiaru v lokalite Veľký Vreteň, ktorý vznikol pravdepodobne z dôvodu nedohasenia ohniska po opekaní, ktoré mimochodom bolo založené na nevhodnom mieste, priamo v lese obkolesené suchým lístím. Priamo na mieste zasahovalo okrem 13 členov DHZO Snežnica aj viacero domácich dobrovoľníkov a tiež asi 15 profesionálnych hasičov, ktorý boli z hasičských staníc Žilina, KNM a tiež Záchranná brigáda Žilina.

Požiarom bolo zasiahnuté územie asi 3000 m2 v bukovej hore. Že išlo o rozsiahly a technicky náročný zásah v ťažko dostupnom teréne svedčí aj fakt, že na mieste bolo naozaj mnoho hasičskej techniky, kde okrem nášho vozidla IVECO DAILY zasahovali ešte 3 ks TATRA 815 a 2ks cisternových vetriesok. Všetkým zúčastneným, či už našim dobrovoľným, profesionálnym hasičom, ale aj dobrovoľníkov z obce patrí vďaka, že pomohli pri hasení tohto požiaru, pretože rýchlym zásahom sa podarilo predísť veľkým škodám.

zľava horný rad: Ján Labuda, Rastislav Prášek, Milan Drabik st., Ľuboš Drabik, Tomáš Jezbera, Milan Drabik ml., Martin Prášek

zľava dolný rad: Martin Bollo, Štefan Cesnek, Dušan Ševčík

autor foto:  Ján Belanec

 

z hlásenia veliteľa Jána Belanca:

Dňa 22.04.2019 v čase 14:06 bol veliteľovi DHZO Snežnica ohlásený stúpajúci dym z lesného porastu na stráni vrchu Veľký Vreteň, nad obcou Snežnica. Po vizuálnom zhodnotení veliteľ oznámil horenie na operačné stredisko IZS, pričom nahlásil, že jednotka DHZO vykoná prieskum priamo na mieste a nahlási reálny stav na operačné pracovisko. Následne vyhlásil veliteľ poplach a zvolal členov do zbrojnice.

Po príchode do zbrojnice jednotka vykonala výjazd na miesto udalosti vozidlom IVECO DAILY CAS 10 v počte 1+6, o čom veliteľ informoval aj operačné stredisko IZS. Po príchode na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že sa jedná o požiar suchého lístia a porastu v katastrálnom území obce Snežnica, v ťažko dostupnom teréne. Veliteľ požiadal operačné pracovisko o podporu s dodávkou vody na miesto udalosti. Postupne na miesto prišlo aj ďalších 6 členov DHZO Snežnica.

Jednotka DHZO zhotovila dopravné vedenie „B“ v dĺžke 140 m, následne „C“ v dĺžke 120 m a dva útočné prúdy „D“. Ďalší členovia DHZO začali s lokalizáciou pomocou ručného náradia a 2 ks hasiacich vakov do doby, kým jednotky HaZZ napojili vedenia a dodali prečerpávacie jazierko s ďalším čerpadlom. Ďalej jednotka zasahovala podľa pokynov veliteľa zásahu a pomáhala pri stavbe a osadení druhého jazierka s čerpadlom. Po ukončení zásahu jednotka DHZO odišla z miesta udalosti. o návrate do zbrojnice veliteľ informoval operačné stredisko.

20.04.2019 Slávenie Veľkej noci

Myšlienka dobrovoľného hasičstva je úzko spätá aj s kresťanskými hodnotami ku ktorým sa aj my hrdo hlásime. Preto v období Veľkej noci, konkrétne na Bielu sobotu participujeme na kresťanských obradoch. V priebehu dňa sa viacero našich členov vystriedalo na stráži pri Božom hrobe a večer sme sa už tradične zúčastnili slávnostnej Vigílie Vzkriesenia.

Sme radi, že sme aj my mohli prispieť k dôstojnému priebehu týchto sviatkov z hľadiska kresťanských tradícií. Vždy radi farnosti pomôžeme, pretože netreba zabúdať na hasičské motto: „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc.“

zľava: Dušan Ševčík, Milan Jaššo (DHZ Oškerda), Júlia Labudová, Štefan Bollo, Ján Belanec

autor foto: Mgr. Juraj Gregor

Brigády v zbrojnici

Pre nás hasičov je naša zbrojnica ako obývačka, preto sa tam často stretávame a trávime mnoho času jej zveľaďovaním, ako i jej okolia. Tak tomu bolo aj viackrát v jarných mesiacoch. Pripravovala sa po zime najmä hasičská technika, namontoval sa zákazový stĺpik na parkovanie pred zbrojnicu so súhlasom starostu a OZ v Snežnici, pretože zákazová značka často, najmä počas osláv nebola rešpektovaná.

V priestoroch zbrojnice plánujeme rozšíriť aj miesta pre členov DHZO - miesta na prezliekanie v prípade zásahu, aby každý člen mal svoj vlastný priestor, postupne plánujeme aj montáž umývadla do zbrojnice, rozprávali sme sa aj o zasieťkovaní stropu... Čas ukáže čo v tomto roku postíhame a hlavne ako budeme na tom s financiami, ktoré chcem získavať na rôznych brigádach.

02.03.2019 Pomoc pri obecnej zabíjačke

Aj tento rok pokračovala fašiangová zabíjačka a zábava v našej obci v priestoroch KD obce Snežnica. Tento rok išlo už o VIII. ročník tejto udalosti, ktorá v našej obci pomyselne ukončuje fašiangové obdobie. Záštitu nad podujatím prevzala obec Snežnica, ale samozrejme ako hasiči sme boli nápomocní pri jej organizovaní. Je to organizačne veľmi náročná akcia, ale v spolupráci aj s domácou Jednotou dôchodcov sa nám ju, veríme, že zdarne podarilo realizovať.

Dopoludnie patrilo najmä tradičnej zabíjačke a večer sa spája s pochovaním basy. Starosta prizval na podujatie aj gitarový súbor, čo sa ukázalo ako pekné oživenie. V minulom roku sme túto akciu organizovali my, hasiči, tento rok obec, uvidíme ako tomu bude o rok...

26.02.2019 II. schôdza Výboru DHZ Snežnica

Výbor DHZ Snežnica je po výročnej a členskej schôdzi najvyšším orgánom DHZ, schádza sa podľa potreby min. 4 krát v roku. Výbor nášho DHZ má 9 členov - predseda Martin Bollo, veliteľ Ján Belanec, pokladník Ing. Gabriela Bollová, tajomník Bc. Dušan Ševčík, referent mládeže Štefan Cesnek, strojník Peter Bollo, referent žien Daniela Cesneková, preventivár Štefan Bollo a člen Milan Maliar.

Na II. schôdzi výboru v r. 2019 sa prijal podrobný plán úloh na daný rok. Bližšie informácie sú v prílohe - zápisnici.

02.02.2019 Hasiči zorganizovali zbierku

Ani nám nie je ľahostajný život našich spoluobčanov. O to smutnejšie to je, keď choroba navštívi dieťa...Náš zbor zorganizoval v uplynulých dňoch zbierku v rámci zboru pre Vanesku Pokrivkovú, ktorú postihla choroba a lieči sa v Prahe. Starostlivej mamine Jarke sme odovzdali od nás, hasičov, finančný dar vo výške 500 €, ktorý, dúfame, aspoň čiastočne pokryje zvýšené výdavky v tomto ťažkom období. Vaneske prajeme veľa síl a skoré uzdravenie.

26.01.2019 Výročná členská schôdza DHZ za rok 2018

- bližšie info čoskoro po spracovaní zápisnice

14.-15.01.2019 Spriechodnenie potoka

V týchto dňoch nám zima ukázala svoju pravú tvár a aj vobci bola 15.1.2019 vyhlásená mimoriadna situácia v dôsledku enormného množstva snehu. Boli prijaté určité opatrenia a v niektorých častiach obce sa sneh vyvážal. Aj my sme boli oslovení najmä miestnymi občanmi, pretože najmä v časti Horejarčie občania svojou nedisciplinovanosťou takmer upchali koryto potoka, do ktorého vyvážali sneh. V priebehu týchto dvoch dní sme teda v kritických úsekoch pomáhali rieši´t vyhlásenú mimoriadnu situáciu, ktorá bolo 19.1. odvolaná.

13.01.2019 Prvá schôdza výboru v r.2019

Na tejto výborovej schôdzi sa jednalo najmú o prípravu materiálov na nadchádzajúcu výročnú schôdzu. Prerozdelili sa úlohy a zodpovednosti, aby sa zaručil jej hladký priebeh. Tiež výbor schválil finančný dar pre Vanesku Pokrivkovú, ktorá je na liečbe v Prahe. Medzi členmi bola vyhlásená zbierka, ktorá ešte nie je ukončená. Z hasičských financií sa suma doplatí na okrúhlu čiastku 500€.

05.01.2019 Halové hry mladých hasičov okresu KNM

Tradične začiatkom každého roku Územná organizácia DPO SR v KNM organizuje jedinečné preteky pre mladých hasičov - Zimné halové hry okresu KNM. Tento rok záštitu nad pretekmi prevzala aj obec Povina, kde sa halové hry v priestoroch kultúrneho domu uskutočnili tento rok.

Záujem detí o túto súťaž je naozaj veľký, veď v tomto roku sa zapojilo až 21 4členných kolektívov. Aj naša obec mala v pretekoch svoje želiezka v ohni. Súťaž pozostáva z viacerých náročných i ľahších disciplín (viazanie uzlov, technické prostriedky, spájanie a rozpájanie hadíc...) a má za úlohu preveriť zručnosti každého kolektívu.

V tejto náročnej konkurencii obstalo naše družstvo výborne a obsadili pekné 2.miesto pred kolektívom Dolného Vadičova. Družstvo pretekalo v zložení:  Janko a Martin Belancovci, Pavol Labuda a Adam Hruška. Kolektív pripravoval najmä Štefan Cesnek a Martin Prášek, za čo im patrí vďaka. Na pretekoch dozeral aj náš rozhodca Ján Belanec, ktorý tiež vyjadril spokojnosť nad výkonom našich zverencov.

zľava zadný rad - Ján Belanec (veliteľ DHZ), Martin Prášek, Pavol Labuda, Martin Belanec, Štefan Cesnek (referent mládeže)

zľava predný rad: Adam Hruška, Ján Belanec ml.

 

Informácie z činnosti za rok 2018 boli presunuté do sekcie Z našej činnosti - rok 2018