AKTUALITY

29.04.2019 Hasiči postavili obecný máj

V tomto roku sa mládencom príliš do stávania májov nechcelo... Nám, hasičom, však bolo ľúto aby v obci nebol aspoň ten obecný máj, veď naše dievky si ho zaslúžia. Preto sme túto krásnu žŕdku postavili a zdobí námestie v našej peknej obci.

 

28.04.2019 Gratulujeme našim členom k novému prírastku

 Dňa 28.4.2019 sa našim členom Daniele a Števovi Cesnekovcom narodila dcérka Paulínka. Rodičom srdečne gratulujeme. Doma ju už netrpezlivo čaká sestra Gabika. Paulínke zo srdca prajeme šťastný a pokojný život a k tomu kopu zdravia.

 

28.04.2019 Hasičská púť Rajecká Lesná

Aj tento rok sme ako hasiči zorganizovali autobusový zájazd na 14. ročník Hasičskej púte do Rajeckej Lesnej. V tomto roku, aj keď sme tejto udalosti robili značnú osvetu sa nestretla s príliš veľkým záujmov. Do 20 účastníkov nastúpilo do poloprázdneho autobusu, ale zažili naozaj krásny zážitok.

Omša v tomto roku pre nepriazeň počasia prebiehala vo vnútri kostola, ale prítomní si prišli na naozaj pekné posolstvo - dobrovoľníctvo. Naši pútnici ešte chvíľu po omši zotrvali vo Frivalde a napokon sa spokojní pobrali domov. V budúcom roku musíme hasiči tento zámer prehodnotiť, pretože je aj finančne nákladné takouto veľkou formou podieľať sa na financovaní autobusu.

autor foto:  Mgr. Jana Zajacová

22.04.2019 Zasahovali sme pri požiari

Tohtoročný veľkonočný pondelok nám dal zabrať, pretože v čase prebiehajúcich šibačiek sme boli našim veliteľom krátko po 14:00 hod. zvolaní na pomoc pri hasení požiaru v lokalite Veľký Vreteň, ktorý vznikol pravdepodobne z dôvodu nedohasenia ohniska po opekaní, ktoré mimochodom bolo založené na nevhodnom mieste, priamo v lese obkolesené suchým lístím. Priamo na mieste zasahovalo okrem 13 členov DHZO Snežnica aj viacero domácich dobrovoľníkov a tiež asi 15 profesionálnych hasičov, ktorý boli z hasičských staníc Žilina, KNM a tiež Záchranná brigáda Žilina.

Požiarom bolo zasiahnuté územie asi 3000 m2 v bukovej hore. Že išlo o rozsiahly a technicky náročný zásah v ťažko dostupnom teréne svedčí aj fakt, že na mieste bolo naozaj mnoho hasičskej techniky, kde okrem nášho vozidla IVECO DAILY zasahovali ešte 3 ks TATRA 815 a 2ks cisternových vetriesok. Všetkým zúčastneným, či už našim dobrovoľným, profesionálnym hasičom, ale aj dobrovoľníkov z obce patrí vďaka, že pomohli pri hasení tohto požiaru, pretože rýchlym zásahom sa podarilo predísť veľkým škodám.

zľava horný rad: Ján Labuda, Rastislav Prášek, Milan Drabik st., Ľuboš Drabik, Tomáš Jezbera, Milan Drabik ml., Martin Prášek

zľava dolný rad: Martin Bollo, Štefan Cesnek, Dušan Ševčík

autor foto:  Ján Belanec

 

z hlásenia veliteľa Jána Belanca:

Dňa 22.04.2019 v čase 14:06 bol veliteľovi DHZO Snežnica ohlásený stúpajúci dym z lesného porastu na stráni vrchu Veľký Vreteň, nad obcou Snežnica. Po vizuálnom zhodnotení veliteľ oznámil horenie na operačné stredisko IZS, pričom nahlásil, že jednotka DHZO vykoná prieskum priamo na mieste a nahlási reálny stav na operačné pracovisko. Následne vyhlásil veliteľ poplach a zvolal členov do zbrojnice.

Po príchode do zbrojnice jednotka vykonala výjazd na miesto udalosti vozidlom IVECO DAILY CAS 10 v počte 1+6, o čom veliteľ informoval aj operačné stredisko IZS. Po príchode na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že sa jedná o požiar suchého lístia a porastu v katastrálnom území obce Snežnica, v ťažko dostupnom teréne. Veliteľ požiadal operačné pracovisko o podporu s dodávkou vody na miesto udalosti. Postupne na miesto prišlo aj ďalších 6 členov DHZO Snežnica.

Jednotka DHZO zhotovila dopravné vedenie „B“ v dĺžke 140 m, následne „C“ v dĺžke 120 m a dva útočné prúdy „D“. Ďalší členovia DHZO začali s lokalizáciou pomocou ručného náradia a 2 ks hasiacich vakov do doby, kým jednotky HaZZ napojili vedenia a dodali prečerpávacie jazierko s ďalším čerpadlom. Ďalej jednotka zasahovala podľa pokynov veliteľa zásahu a pomáhala pri stavbe a osadení druhého jazierka s čerpadlom. Po ukončení zásahu jednotka DHZO odišla z miesta udalosti. o návrate do zbrojnice veliteľ informoval operačné stredisko.

20.04.2019 Slávenie Veľkej noci

Myšlienka dobrovoľného hasičstva je úzko spätá aj s kresťanskými hodnotami ku ktorým sa aj my hrdo hlásime. Preto v období Veľkej noci, konkrétne na Bielu sobotu participujeme na kresťanských obradoch. V priebehu dňa sa viacero našich členov vystriedalo na stráži pri Božom hrobe a večer sme sa už tradične zúčastnili slávnostnej Vigílie Vzkriesenia.

Sme radi, že sme aj my mohli prispieť k dôstojnému priebehu týchto sviatkov z hľadiska kresťanských tradícií. Vždy radi farnosti pomôžeme, pretože netreba zabúdať na hasičské motto: „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc.“

zľava: Dušan Ševčík, Milan Jaššo (DHZ Oškerda), Júlia Labudová, Štefan Bollo, Ján Belanec

autor foto: Mgr. Juraj Gregor

Brigády v zbrojnici

Pre nás hasičov je naša zbrojnica ako obývačka, preto sa tam často stretávame a trávime mnoho času jej zveľaďovaním, ako i jej okolia. Tak tomu bolo aj viackrát v jarných mesiacoch. Pripravovala sa po zime najmä hasičská technika, namontoval sa zákazový stĺpik na parkovanie pred zbrojnicu so súhlasom starostu a OZ v Snežnici, pretože zákazová značka často, najmä počas osláv nebola rešpektovaná.

V priestoroch zbrojnice plánujeme rozšíriť aj miesta pre členov DHZO - miesta na prezliekanie v prípade zásahu, aby každý člen mal svoj vlastný priestor, postupne plánujeme aj montáž umývadla do zbrojnice, rozprávali sme sa aj o zasieťkovaní stropu... Čas ukáže čo v tomto roku postíhame a hlavne ako budeme na tom s financiami, ktoré chcem získavať na rôznych brigádach.

02.03.2019 Pomoc pri obecnej zabíjačke

Aj tento rok pokračovala fašiangová zabíjačka a zábava v našej obci v priestoroch KD obce Snežnica. Tento rok išlo už o VIII. ročník tejto udalosti, ktorá v našej obci pomyselne ukončuje fašiangové obdobie. Záštitu nad podujatím prevzala obec Snežnica, ale samozrejme ako hasiči sme boli nápomocní pri jej organizovaní. Je to organizačne veľmi náročná akcia, ale v spolupráci aj s domácou Jednotou dôchodcov sa nám ju, veríme, že zdarne podarilo realizovať.

Dopoludnie patrilo najmä tradičnej zabíjačke a večer sa spája s pochovaním basy. Starosta prizval na podujatie aj gitarový súbor, čo sa ukázalo ako pekné oživenie. V minulom roku sme túto akciu organizovali my, hasiči, tento rok obec, uvidíme ako tomu bude o rok...

26.02.2019 II. schôdza Výboru DHZ Snežnica

Výbor DHZ Snežnica je po výročnej a členskej schôdzi najvyšším orgánom DHZ, schádza sa podľa potreby min. 4 krát v roku. Výbor nášho DHZ má 9 členov - predseda Martin Bollo, veliteľ Ján Belanec, pokladník Ing. Gabriela Bollová, tajomník Bc. Dušan Ševčík, referent mládeže Štefan Cesnek, strojník Peter Bollo, referent žien Daniela Cesneková, preventivár Štefan Bollo a člen Milan Maliar.

Na II. schôdzi výboru v r. 2019 sa prijal podrobný plán úloh na daný rok. Bližšie informácie sú v prílohe - zápisnici.

02.02.2019 Hasiči zorganizovali zbierku

Ani nám nie je ľahostajný život našich spoluobčanov. O to smutnejšie to je, keď choroba navštívi dieťa...Náš zbor zorganizoval v uplynulých dňoch zbierku v rámci zboru pre Vanesku Pokrivkovú, ktorú postihla choroba a lieči sa v Prahe. Starostlivej mamine Jarke sme odovzdali od nás, hasičov, finančný dar vo výške 500 €, ktorý, dúfame, aspoň čiastočne pokryje zvýšené výdavky v tomto ťažkom období. Vaneske prajeme veľa síl a skoré uzdravenie.

26.01.2019 Výročná členská schôdza DHZ za rok 2018

- bližšie info čoskoro po spracovaní zápisnice

14.-15.01.2019 Spriechodnenie potoka

V týchto dňoch nám zima ukázala svoju pravú tvár a aj vobci bola 15.1.2019 vyhlásená mimoriadna situácia v dôsledku enormného množstva snehu. Boli prijaté určité opatrenia a v niektorých častiach obce sa sneh vyvážal. Aj my sme boli oslovení najmä miestnymi občanmi, pretože najmä v časti Horejarčie občania svojou nedisciplinovanosťou takmer upchali koryto potoka, do ktorého vyvážali sneh. V priebehu týchto dvoch dní sme teda v kritických úsekoch pomáhali rieši´t vyhlásenú mimoriadnu situáciu, ktorá bolo 19.1. odvolaná.

13.01.2019 Prvá schôdza výboru v r.2019

Na tejto výborovej schôdzi sa jednalo najmú o prípravu materiálov na nadchádzajúcu výročnú schôdzu. Prerozdelili sa úlohy a zodpovednosti, aby sa zaručil jej hladký priebeh. Tiež výbor schválil finančný dar pre Vanesku Pokrivkovú, ktorá je na liečbe v Prahe. Medzi členmi bola vyhlásená zbierka, ktorá ešte nie je ukončená. Z hasičských financií sa suma doplatí na okrúhlu čiastku 500€.

05.01.2019 Halové hry mladých hasičov okresu KNM

Tradične začiatkom každého roku Územná organizácia DPO SR v KNM organizuje jedinečné preteky pre mladých hasičov - Zimné halové hry okresu KNM. Tento rok záštitu nad pretekmi prevzala aj obec Povina, kde sa halové hry v priestoroch kultúrneho domu uskutočnili tento rok.

Záujem detí o túto súťaž je naozaj veľký, veď v tomto roku sa zapojilo až 21 4členných kolektívov. Aj naša obec mala v pretekoch svoje želiezka v ohni. Súťaž pozostáva z viacerých náročných i ľahších disciplín (viazanie uzlov, technické prostriedky, spájanie a rozpájanie hadíc...) a má za úlohu preveriť zručnosti každého kolektívu.

V tejto náročnej konkurencii obstalo naše družstvo výborne a obsadili pekné 2.miesto pred kolektívom Dolného Vadičova. Družstvo pretekalo v zložení:  Janko a Martin Belancovci, Pavol Labuda a Adam Hruška. Kolektív pripravoval najmä Štefan Cesnek a Martin Prášek, za čo im patrí vďaka. Na pretekoch dozeral aj náš rozhodca Ján Belanec, ktorý tiež vyjadril spokojnosť nad výkonom našich zverencov.

zľava zadný rad - Ján Belanec (veliteľ DHZ), Martin Prášek, Pavol Labuda, Martin Belanec, Štefan Cesnek (referent mládeže)

zľava predný rad: Adam Hruška, Ján Belanec ml.

 

Informácie z činnosti za rok 2018 boli presunuté do sekcie Z našej činnosti - rok 2018