Záleží nám na našich občanoch - defibilátor - ĎAKUJEME

Členom Dobrovoľného hasičského zboru Snežnica veľmi záleží na občanoch obce. Svedčí o tom i fakt, že sa rozhodli z príjmu z 2% z daní zakúpiť AED - automatický externý defibrilátor. Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim podporovateľom, ktorí napr. aj formou 2% z daní prispeli na tento prístroj, ktorý môže zachrániť život. Prístroj postupne predstavíme aj verejnosti...

 

ČO JE AED?

(AED) je prenosný prístroj, určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie alebo inej závažnej srdcovej arytmie. Od obsluhy potrebuje zapnutie a nalepenie elektród na hrudník pacienta, ďalej dokáže samostatne vyhodnotiť elektrokardiogram pacienta do tej miery, aby spoľahlivo rozhodol o potrebe defibrilácie a nasledovne vyzvať obsluhu spustiť defibrilačný výboj.

AKTUALITY

03.01.2022 Technický zásah č. 1/2022

Člen DHZO Snežnica bol oslovený s prosbou o pomoc pri odčerpaní vody zo zaplavenej šachty na vodu v lokalite obce - širšie centrum, odbočka: Záhrady. Bolo podozrenie na poruchu na prívode vody do domácnosti vo vodomernej šachte. Po odčerpaní sa naozaj zistila závada na vodovodnej prípojke. Prívod vody do predmetnej nehnuteľnosti zostal uzavretý. Majiteľ nehnuteľnosti musí vzniknutú závadu odstrániť, aby mohla byť dodávka vody obnovená.

(z hlásenia veliteľa DHZO J. Belanca vyberáme): Na miesto vyrazila technika 1+4 s technikou - vozidlom IVECO DAILY. Po príchode na miesto členovia pomohli dohľadať hlavný uzáver vodovodnej prípojky a následne na miesto dopravili kalové čerpadlo HERON z protipovodňového prívesu, pomocou ktorého zabezpečili odčerpanie a vyčistenie šachty. Následne členovia DHZO zabezpečilo očistenie komunikácie od blata pomocou vysokotlakového hasičského zariadenia VHZ Rapid a doplnili minutú vodu do cisterny.

 

Informácie z činnosti za rok 2021 boli presunuté do sekcie Z našej činnosti - rok 2021

 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022 Ďakujeme za Vašu podporu a priazeň

23.12.2021 Betlehemské svetlo

Je nám cťou, že i v tomto roku sme spolu s p. farárom Mgr. Martinom Adamčíkom  a starostom obce Snežnica MVDr. Milanom Hlavatým boli pri prinesení Betlehemského svetla do našej obce a farnosti. Práve toto malé svetielko nádeje nech rozžiari na Štedrý deň Vaše príbytky a naplní Vaše srdcia láskou a radosťou. Svetlo sme prevzali z horného kostola v KNM - Farský kostol sv. Jakuba.

05.12.2021 Opustil nás dlhoročný člen DHZ - Štefan Martinský

So zármutkom sme prijali správu, že nás opustil vo veku 55 rokov dlhoročný člen Dobrovoľného hasičského zboru Snežnica - Štefan Martinský. Hasičská rodina tak prišla o svojho aktívneho člena, ktorý sa zúčastňoval prakticky na každej udalosti organizovanej naším zborom. Vstúpil do hasičského zboru v r. 1990. Za jeho zásluhy mu prináleží hodnosť mladší zbormajster. Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, modlitbu a tichú spomienku. Posledná rozlúčka prebehla na miestnom cintoríne aj za účasti dobrovoľných hasičov. Pištík náš, odpočívaj v pokoji.