Plány zboru na mesiac apríl

29.03.2012 20:38

- hliadkovanie v lesoch a poliach počas suchého obdobia

- stráž Božieho hrobu

- šibačka mladých členiek zboru

- údržba hasičskej techniky

- besiedka so žiakmi základnej školy, ukážka hasičskej techniky

- besiadka v miestnej materskej škole, návšteva zbrojnice

- príprava žrdky na obecný máj

- aktualizácia hasičskej nástenky na námestí , v škole

- rozdelenie práce členom na plnenie uznesení na rok 2012

- predstavy budovania hasičského areálu

- príp. pomoc obci pri jarných prácach....

- iné činnosti podľa dohody