Plán hlavných činnosti na najbližšie obdobie:

- testovanie zvolávacieho systému DHZO

- protipožiarna prevencia (oblasť Prúty, Horejarčie, Hruškovská roľa, Za obrazom)

- relácie v rozhlase, nástenke s protipožiarnou tematikou s dôrazom na vykurovacie obdobie

- prvá schôdza novozvoleného výboru

 

 

VÝZVA PRE OBČANOV:  Vykurovacie obdobie   DHZ výzva občanom.pdf

AKTUALITY

05.01.2017 Hasiči zasahovali pri požiari komína

Z hlásenia veliteľa OHZ Jána Belanca:

   V podvečerných hodinách spozoroval občan horenie sadzí v komíne susedného domu, sprevádzané približne 1 meter vysokým plameňom. Nakoľko sa v tesnej blízkosti (cca 40 cm medzi strechami) nachádza drevený dom vzniklo vážne nebezpečenstvo zapálenia tohto objektu. Navyše sa vo vzdialenosti približne 1,5 metra nad komínom  nachádza aj kábel NN. Vzhľadom na tieto okolnosti majiteľ ohrozeného objektu oslovil člena DHZO Snežnica Martina Bollu s prosbou o urýchlenú pomoc na zabránenie rozšírenia požiaru. On následne oznámil vznik mimoriadnej udalosti veliteľovi, ktorý vyhlásil poplach a zvolanie členov. Po skompletovaní družstva 1+3 veliteľ ohlásil výjazd na operačné stredisko IZS, a jednotka vyrazila na miesto udalosti, kde bola doplnená ešte jedným členom.

    Na mieste udalosti jednotka skontrolovala stav, a zistila že majitelia obmedzili kúrenie uzavretím prívodu vzduchu do telesa, čím spomalili vyháranie sadzí v komíne. Pri kontrole komínových dvierok na povale RD zistili, že dvierka sú ešte stále žeravé a v komíne stále prebieha vyháranie sadzí. Ďalej jednotka zabezpečila okolie pred prípadným šírením požiaru prípravou jedného "D" prúdu v dĺžke 20 metrov. Po otvorení čistiaceho otvoru v spodnej časti komína členovia odstránili usadený popol a sadze, a pomocou štetky vyčistili komín od žeravých usadenín. Počas zásahu zistili nestabilnú rúru vyúsťujúcu z komína, ktorá bola navyše po celej dĺžke roztrhnutá, preto ju z komína odstránili. Zároveň zistili i ďalšie praskliny v telese komína. Po vyčistení komína a kontrole jeho stavu veliteľ oznámil majiteľom zákaz používať komín do odstránenia nedostatkov a následnej revízie. Následne veliteľ ukončil zásah, o čom informoval operačné stredisko IZS, a jednotka sa vrátili do zbrojnice.

    Zásahu sa zúčastnili Ján Belanec (veliteľ), Martin Bollo, Tomáš Jezbera, Milan Maliar a Martin Tomáš. Zásah prebiehal v lokalite Horejarčie, rod. Kopásková.

PF 2017

31.12.2016 Výstup hasičov na Veľký Vreteň

    Posledný deň v roku tiež trávime ako hasiči spoločne. Organizuje sa totiž výstup na najvyšší vrch nášho územia - Veľký Vreteň (821 mnm.) Je to celo obecná udalosť, do ktorej sa zapája čoraz viac našich občanov. Zobudilo nás mrazivé ráno, avšak po chvíľke šliapania nám už bolo teplo a krásne zimné jasné počasie bolo priam optimálne na túto silvestrovskú turistiku.  Prvá zastávka bola už tradične pri kaplnke na Medzivretní, kde sme ešte nabrali síl pred samotným výstupom. Asi 3/4 hodinka prudkého stúpania a už sme boli na vrchu, kde sme sa zapísali do pamätnej knihy. Zostup bol náročný, ale všetci sme sa stretli Pod Rohom, kde sme si poopekali, popriali všetko dobré do nového roku a spokojne sme sa pobrali domov ku svojim rodinám.

foto: archív Dušan Ševčík

Pod Rohom - Po výstupe na Veľký Vreteň, 31.12.2016

zľava: Martin Prášek, Ľuboš Drabik, Milan Drabik st., Milan Hlavatý - starosta obce, Štefan Bollo, Martin Bollo - predseda DHZ, Milan Drabik ml., Gabriela Bollová, Tomáš Jezbera, Štefan Cesnek, Michal Jezbera, Ján Labuda, Gabriela Cesneková (dieťa)

dole: Janka Drabikova, Dušan Ševčik

- na fotke niektorí členovia čo absolvovali výstup chýbajú...

30.12.2016 Zimné halové hry mladých hasičov

    Každoročne usporadúva Okresný výbor DPO SR KNM Zimné halové hry mladých hasičov okresu Kysucké Nové Mesto. Už tradične sa toto podujatie uskutočňuje v období na prelome jednotlivých rokov. Tento rok sme prejavili záujem nad organizáciou tohto pekného podujatia my ako hasiči v spolupráci s obcou Snežnica. Súťaž prebiehala predposledný deň v roku 30.12.2016 v priestoroch kultúrneho domu so začiatkom od 09:00 hodiny. Do súťaže sa zapojilo 20 kolektívov, čo znamenalo 80 súťažiacich detí. Súťaž nám otvoril náš talentovaný heligonkár Matúško Žucha, nasledovali príhovory od okresného veliteľa Ing. Petra Harceka, domáceho predsedu Martina Bollu, starostu obce MVDr. Milana Hlavatého a ostatných okresných funkcionárov.

    Súťaž pozostáva z 9 disciplín: viazanie uzlov, určovanie technických prostriedkov, spájanie hadíc C navzájom a ich rozpájanie, spájanie hadice C s prúdnicou C a ich rozpájanie, zapájanie hadice B na rozdeľovač a jej odpájanie, prenášanie loptičiek na lyžičke, zhadzovanie kolkov hadicou C, hádzanie krúžkov na cieľ, triafanie loptičiek do bránky. Súťažné družstvá postupne absolvovali jednotlivé stanoviská.

    Našu obec reprezentovali dve súťažné družstvá - jedno súťažilo v kategórii chlapi a druhé v kategórii dievčatá. Počínali si výborne, kde súťažný kolektív dievčat obsadil prvé miesto, čím obhájil minuloročné prvenstvo zo súťaže v Ochodnici, chlapci skončili tiež rovnako ako pred rokom na treťom mieste. Teší nás i úspech v individuálnom preteku jednotlivca, kde chlapci nenazbierali odvahu nastúpiť, ale dievčatá nám urobili obrovskú radosť, pretože Júlia Labudová skončila na prvom mieste a Katka Belancová na treťom.

    V závere podujatia nás navštívil i náš spoluobčan, poslanec NRSR Stanislav Kmec spolu s okresným prednostom Obvodného úradu p. Kozinom, ktorí oceneným odovzdali medaily a drobné upomienkové predmety. Je potrebné poďakovať všetkým členom DHZ Snežnica za pomoc pri organizácii tohto podujatia, tiež starostovi obce za poskytnutie priestoru. Menovite je potrebné pochváliť aj Danielu a Štefana Cesnekovcov, ktorí zodpovedne pripravili našu mládež na túto súťaž.

foto: archív Štefan Cesnek

Zimné halové hry mladých hasičov okresu KNM, KD v Snežnici, 30.12.2016, 3.miesto - chlapci - domáci kolektív DHZ Snežnica

zľava: Adam Hruška, Pavol Labuda, Peter Labuda, Martin Belanec, Štefan Cesnek (referent mládeže)

foto: archív Štefan Cesnek

Zimné halové hry mladých hasičov okresu KNM, KD v Snežnici, 30.12.2016, víťazky v preteku jednotlivcov - dievčatá

zľava: Júlia Labudová - DHZ Snežnica (1.miesto), neznáme (2.miesto), Katarína Belancová - DHZ Snežnica (3.miesto), ocenyným gratuluje veliteľ DHZ Snežnica Ján Belanec (vpravo)

 

24.12.2016 Betlehemské svetlo zažiarilo i pri kaplnkách

    Už tradíciou sa stalo v našom zbore, že na Štedrý deň roznášame betlehemské svetlo ku kaplnkám v okolí obce. I tento rok tomu nebolo ináč. Vyzbrojení dobrou sviatočnou náladou sa 6 našich členov stretlo pri zbrojnici odkiaľ sme sa vybrali ku našim kaplnkám. Pre nás je to táto udalosť symbolom ochrany dediny v ďalšom roku, pretože betlehemské svetlo putuje ku každej kaplnke na všetky svetové strany. V tomto roku  nám betlehemské svetlo odovzdali skauti na námestí v Žiline.

foto: Martin Bollo

Kaplnka na Medzivretní, 24.12.2016

zľava: Milan Drabik ml., Martin Prášek, Michal Jezbera, Štefan Cesnek, Tomáš Bugáň (nečlen)

dole: Tomáš Jezbera

17.12.2016 Výročná členská schôdza DHZ Snežnica za rok 2016

Zápisnica spolu s priebehom schôdze bude čoskoro zverejnená...

 

Informácie z činnosti za rok 2016 boli presunuté do sekcie Z našej činnosti - rok 2016